150 års jubileum for utgravingen av Tuneskipet

TUNESKIPET
Det er i år 150 år siden ble gravd fram. Prof. Oluf Rygh og hans medarbeidere startet arbeidet i slutten av september 1867, og bare tre uker senere var skipet gravd fram. Østfold Historielag kjøpte i 1947 tomta der skipet ble funnet. Det ble så anlagt et minnested, innviet høsten 1952.

Østfold Historielag vil markere dette jubileet lørdag 30. september 2017. Markeringen vil være todelt – ved først å legge sin høstvandring til selve funnstedet, dernest med et seminar på Inspiria science senter på Grålum, Sarpsborg. Inngangspenger: 100 kroner.

Program
11.00 Samling ved minnestedet (Haugen gård i Rolvsøy) orienteringer ved Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche

12.00 Inspiria science senter på Grålum servering kaffe/te og rundstykker

12.20 Velkommen : historielagets leder ønsker velkommen

12.30 Tuneskipet: arkeolog Knut Paasche om skipet og sin forskning

13.30 Vikingtiden i Østfold: Kongelige skipsbegravelser historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar

14.45 Pause : anleding til besøk/orientering i Planetariet

15.15 Tuneskipet : Espen Oddhaug vil orientere om sitt prosjekt om å bygge en fullskala kopi av skipet

15.45 Slutt

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning). Paasche har en doktorgrad med Tuneskipet som sentralt tema.

Per Norseng er historiker, nå forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum og han underviser ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frans-Arne Stylegar er arkeolog, nå areal- og byplanlegger hos Multiconsult. Per Norseng og Frans-Arne Stylegar er medforfattere av Østfolds historie bind 1.

Espen Oddhaug driver nettstedet VIKINGR og ivrer for å bygge en kopi av Tuneskipet, slik Osebergskipet o.a. har fått sine kopier. Oddhaug har bakgrunn i reklamebransjen.

Rehabilitering av Torderød til byjubileet

Moss Historielag hadde onsdag 22. mars møte om rehabiliteringen av Torderød til byjubilleet i 2020 ved byantikvar Berit Kolden. Moss bystyre har bevilget 23, 5 millioner kroner over fire år til å sette hovedbygningen og parken tilbake til slik de var på begynnelsen av 1800-tallet. Sidebygningen vil få et utvendig vedlikehold.

Les mer: Rehabilitering av Torderød til byjubileet

Medlemsmøte 22.03 kl 19.00

Det inviteres til medlemsmøte om 22. mars kl.19.00 i Kunstgalleriet om Torderød gård og 300 års jubileet.

Kveldens temaet er: Rehabilitering av Torderød gård som hovedprosjektet for 300 års jubileet.
Innledning av Byantikvar Berit Kolden.

Bystyret har vedtatt at istandsettingen av Torderød gård er hovedprosjektet for
markeringen av byjubileet i 2020.

Gården istandsettes til etter vedtatt plan. Innvendig tilbakeføres hovedbygningen til 1830- årene.

Parken ferdigstilles etter tidligere vedtatte plan. Bruken av den ferdig restaurerte bygningen og parken til 2020 bør være tema for diskusjoner fremover.

Vel møtt.
Styret

NB!
Jeløyprosjektet til kr. 100.- vil bli lagt ut for salg.

Innkalling til årsmøtet 2017

Innkalling til Moss Historielags årsmøte 2017.

Det innkalles til årsmøte i Moss kunstgalleri 22. februar 2017 kl. 19.00.

 1. Dagsorden:
  Åpning av årsmøtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
 2. Valg av 2. personer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2016 herunder meldinger fra komiteer og arbeidsgrupper - sekretæren.
 4. Regnskap for 2016 med revisor beretning- kassereren
 5. Fastsetting av kontingent for 2017
  Styret innstiller på at kontingenten holdes uendret.
 6. Budsjett for 2017 – kassereren
 7. Innkomne forslag:
  Fra styret er det kommet inn følgende;
  - Endring av vedtektene for Moss historielag
  - Nytt opplegg for de som kan tegne for styret 
  -Innstilling om gjennomføring av Jubileumsbok 2020

  Fra valgkomiteen er det kommet inn følgende:-  
  - Endring i punkt 4 i vedtektene:
  - Tidspunkt for å avholde årsmøtet
  - Endring i punkt 5 i vedtektene: Sammensetning av styret
 8. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor - Valgkomiteen
 9. Avslutning

Etter årsmøtet ca. kl. 20 holder Morten Edvardsen et foredrag om : «Barken ”Dictator” av Moss, forliset 1891, tapet og livet etter» med litt vinkling på slektsforskning.

Moss 10. februar 2017
For styret
Arild Johnsen
Leder

Jeløyprosjektet til salgs på Bylabben.

JELØYPROSJEKTET TIL SALGS PÅ BYLABBEN.

Nå foreligger Moss historielags Jeløyprosjekt til salgs på Bylabben i Dronningensgate for kr. 100.00.
Bruk gjerne Vipps 88001 Moss historielag.

 

 

Eget kontor

JustusArild og TageMoss Historielag har flyttet inn på Justus på Orkerød. Søndag formiddag 13. oktober åpnet vi våre nye lokaler i det røde murhuset på Orkerød. Med «Åpent hus» ble det både vafler og kaffe på de fremmøtte, ca30 personer.

Og ettersom åpningen av kontorene var et faktum, møtte ordføreren opp med en blomsterbukett til historielaget. Og lederen vår, Arild Johnsen, sa at han ikke hadde ikke forventet å se noen fra kommunen her en søndags morgen. Han var derfor strålende fornøyd med at ordfører Tage Pettersen brukte søndag formiddag til å komme på Moss historielags åpning av sine nye lokaler på Justus.

Les mer: Eget kontor

Referat fra historielagsmøte om kommunegrenser før og nå

Magne 1      

Rygge og Moss Historielag hadde fellesmøte i Moss Kunstgalleri onsdag 23. oktober.

Temaet for møtet « Da kommunegrensen mot Rygge delte byen i to».

Les mer: Referat fra historielagsmøte om kommunegrenser før og nå

Tur og Arrangementskomité

Tur og arrangements komité for 2013 ble valgt på årsmøtet.

Les mer: Tur og Arrangementskomité

Program for Moss Historielag 2017

Program for første halvår 2017:

Medlemsmøter : 

 • Medlemsmøte 25. januar kunstgalleriet kl. 19.00- Jeløyanalysen ved Morten Edvardsen – salg
 • Årsmøtet 22. februar kl. 19.00 på kunstgalleriet. Program Morten Edvardsen : «Barken ”Dictator” av Moss,forliset 1891, tapet og livet etter» med litt vinkling på slektsforskning.
 • Medlemsmøte 22. mars kunstgalleriet kl.19.00 - Byantikvar Berit Kolden om Jubileumsprosjektet på Torderød.
 • Medlemsmøte19. april kunstgalleri kl. 19.00 – Foreløpig program om Hollendertiden.

Andre møter og arrangement :

 • I mai/juni vårtur og befaring på Vikingtidens båtslepe.
 • Sommerbefaring 18. juni til Hafslund hovedgård i Sarpsborg.

Justusmøter:
Et av temaene som kan velges er en oppfølging av Jeløyprosjektet og knyttes til Hollendertiden i Mossedistriktet (Son, Larkollen og Moss) Hollendertiden regnes fra 1550 -1750.
Ladestedet Son ved var en av de viktigste utskipingshavnene, så viktig at nederlandske karttegnere kalte hele fjorden for Soen Water. Både i Moss og Larkollen er det kjente steder med Hollandske navn som: Hollenderbjerget i Moss og Hollenderstenen i Larkollen.

Det berammes 3 Justus møter i første halvår fra 12.00- 14.00 på følgende onsdager
- 26. april
- 10. mai
- 14. juni

 

Foreløpig program for resten av 2017:

Medlemsmøter

Medlemsmøte19. april kunstgalleri kl. 19.00 – Da blir temaet gaven Moss Historielag vil gi til Moss og byens befolkning i anledning byjubileet. En jubileumsbok med tittelen» Moss som den er» ved Bokkomiteen.

Programmet for høsten er ikke fastlagt men 2 temaer er aktuelle:
- Kulturminneplanen for Moss ved byantikvar Berit Kolden

- Hollendertiden og konsekvenser for Moss distriktet ved arkeolog Frans- Arne Stylegar.

Justusmøter:
Etter møtet den 19.april vil bokkomiteen fremme et opplegg for Justsusmøter hvor de vil ta ut deltema fra boka, Det regnes med 2 møter før ferien.
- !0 mai
- 14. juni
Etter ferien kan det bli 2-3 møter.

Andre møter og arrangement:
- I mai/juni vårtur og befaring på Vikingtidens båtslepe fra Kjellandsvik til Rambergbukta.

- Sommerbefaring 18. juni til Hafslund hovedgård i Sarpsborg.

Styret

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag44
Igår341
Denne uka1682
Denne måneden5444
Totalt1957786

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown