banner-bilde

Moss Matrikkel 1841

Fortegnelse over alle Eiendommers Matr.-No og eiere i Moss by i 1841.

Transkribert og tilrettelagt for Moss Historielag av Ketil Johansen.

Storgadens østre Side:

No.
1. Klokker Borchgrevink.
2. Snedker Bostedt.
3 a. Andreas. Mikkelsen.
3 b. Aslak Mikkelsen.
4. Procurator Harris.
5. Svenning Aslaksen.
6. Nils Andersen.
7. Peder Wessel.
8. Peder Henriksen.
9. Byfoged Vogts Hauge.
10. Consul Scheel.
11 a. Fru Kreutz.
11 b. Madame Hartmann.
12. Lars Riiser.
13. Madame Oxengren.
14. Peder Andresens Hauge.
15. Capitain Sundt.
16. Jomfru Mandal.
17.   do.   do.   Løkke.
18. Maler Faber.
19. Christoffersens Hauge.
20. Madame Boug.
21. C. F. Lund.
22. Lauritz C. Holm.
23. Garver P. Angeli.
24. M. Gudes Hauge.
25. Garver Engebretsen.
26. Gerners Hauge.
27. Gerners Fæhus.
28. Erich Enersen.

Storgadens vestre Side:
29. Gerner & Søn.
30.        do.
31. Gerner & Søn.
32. Mathias Gude.
33.        do.
34. Henrieh Gerner.
35. Enken Bougs Hauge.
36. Kjøbmand Christofftersen.
37. Fru Dahlin.
38. Sivert Andresen.
39 a. C. Olsen.
39 b. Bassøes Søbod.
39 c. M. Gudes Søbod.
40. Byfoged Chrystie.
41. Byfoged Vogt.
42. Hans Chrystie.
43. Arbeidshuset.
44. Chr. Laulund.
45. Peter Larsen.
46. Hans Evensen.

Tomtegaden:
47. Christian Refsnæs.
48. Jens Møl1ers Leiehus.
49. Michal Johannesen.
50. Peterson & Søn.
51. Markus Henriksen.
52. Engebr. Andresen.

Toldbodgangen:
53. Henrich Gerner Kogehus. Materialskur og Søbod.
54.       Do.    (Leiehus).
55. Gerner & Søn (Søbod).
56.       do.    (Leiehus).
57.       do.    (Tomt).

Nygaden
58. Borgens Enke.
59. Madame Borgen.
60. N. Wessels Enke.
61. Haagensens Enke.
62. Sylvander.

Møllergaden:
63. Hagemans Enke.
64. Jerndals Enke.
65. Apotheker Finch.
66. Skomager Bang.
67. Henrick Gerners Hauge.
68. Henr. Torbjørnsen.

Postmestergaden:
69. Henrich Gerner.
70.         do.
71. Byggetomter.
72. Henrick Møller.
73. Grosserer Lauritzen.
74. Madame Knudsen.
75. Overtoldbetjent Harbo.

Fossen:
76. Hans Chrystie (Brevig Saug).
77.        do.          (Refsnæs Saug).
78. Peterson & Søn (Rypa Saug).
79. Jens Møller (nedre Hvidtfeldt Saug, nu T obaksfabrik).
80. Kjøbmand Bassøe (øvre Huitfeldt Saug).
81. Consul Chrystie (Kamboe og Veirsyg Saug).
82. Hans Chrystie (Mæhre Saug).
83. Consul Chrystie (Ralle Qværnebrug).
84. Gerner & Son (andet Kloster Mølle brug).
85. Gerner & Søn (øvre Galle Saug).
86.           do.      (nedre Galle Saug).
87.           do.      (Munka Saug).
88.           do.       (Albye Saug).
89.           do.      (Orkerød Saug).
90.           do.      (Dyhre Mølle).
91.           do.      (Bygdesaug).
92.           do.      (Albye eller Refsnæs Mølle).
93.  N. Wessels Enke (Haagensens Møllebrug).
94. Peterson & Søn (Mogensen eller Ralle Saug).
95. Møller Thorbjørsen (do. Møllebrug).
96. Farver Smaaland (Tobaks fabrik).
97. Peterson & Søn (Lerke Saugbrug).
98. Møller Thoresen (Lerke Møllebrug).
99. Consul Chrystie (Ralle Saug og Tomt).
100 a. Kjøbmand Bassøe (Huseby Saug).
100 b. Kjøbmand Bækkevold  (Huseby Mølle).
101. Consul Semb (Kloster Sauge).
102. P. Wessel (lste Kloster Mølle).

Kongegaden (vestre Side):
103. Møller Thoresen.
104. Madame Nested.
105. Kjøbmand Clemmetsen.
106.               do.
107. Apotheker Finck.
108. Prokurator Schønheiders Tomt.
109. Hans Bergersen.
110. Kjøbmand Bassøe.
111. W. E. Bredal.
112. C. F. Lund.
113. Henrik Ulsten.
114. Chr. Jensen.
115. Madame Riis.

Østre Side:
116. Madame Riis's Hauge.
117. Chr. Jensens Brænderi og Hauge.
118. Amtm. Wulfsberg (Tomt lige over for Kjøbmand C. Jensen).
119. Hans Bunde.
120. Carsten Smith.
121. Fru Mentzler.
122. Amtmand Wulfsberg.
123. Sadelmager Hesler.
124. Peterson & Søn.
125.           do.
126.           do.
127. Præsten Stoltenberg.
128. Glasmester.
129. Captein Bellin.
130. Madame Erichsen.
131. Markus Bye.
132. Andreas Thoresen.
133. John Hansen.
134. Skibsfører Thorne.

Nordre Bjergstræde:
135. Erik Enersen.
136.       do.

Nordre Bjerg:
137. Christian Wessel.
138. Hans Gulbrandsen.
139. Hans Gulbrandsen.
140. Madame Eriksens Tomt.
141. Knud Bernstrøm.
142. Lorntz Renke.
143 a. Ole Alfsen.
143 b. Asbjørn Josephsen.
144. Svend Jørgensen.
145. Halvor Hansen.
146. Consul Chrystie.
147. Peter Petersen.
148. Johan Christensen.
149. Brandudsigten.
150. Madame Erichsen.
151.           do.
152. Lars Nilsen.
153. Johannes Andersen.
154. Consul Chrystie.
155. Madame Erichsen.
156. Gunder Olsen.
157. Consul Chrystie (Jordeiendom Kullebund).

Mellem Bjergstræde
158. Andreas Landgren.

Søndre Bjerg:
159. Amtmand Wulfsberg (Søndre Kullebund).
160. Ole Olsens Enke.
161. Christian Andresen (Hus og Løkke).
162. Christian TaraIdsen.
163. Amtmand Wulfsberg.
164.             do.
165.             do.

Søndre Bjergstræde:
166. Johannes Simensen.
167. Enken Elen Torgersdatter.

Radet, vestre Side:
168. Madame Kalundan.
169. Frederik Bekkevold.
170. C. I. Prydz.
171. Høker Schultz.
172. I. Prydz.
173. Nils M. Holm.
174. Arne Gulbrandsen (Skraabjerget).
175. Hattemager Tendrup.
176. D. Emhaus.
177. Otter Halvorsen.
178. John Støven.
179. Brochs Enke.
180. Farver B. Petersen.
181. Mathias Gude (Skaremyren).
182. C. Tendrup.
183. Iver Svendsen Veger.
184. Lars Hansen.
185. Iver Olsen.
186. Garver Svendsen.
187. Toldvagthuset.

Østre Side:
188. Gunder Hansen:
189. Johan Lundholms Enke.
190. Hans Chr. Ralle.
191. Madame Nested.
192. Lars Lund.
193. Johan Lundqvist.
194. Sofie Klare.
195. Iver Svendsen Weker.
196. Mathias Paulsen.
197. Christen Jensen Isebakke.
198. Ole Torstensen.
199. Enken Hofos.
200. Gunder Sørensen.
201. Kjøbmand Christoffersen.
202 a. Mathias Andersen.
202 b. Marthe Schjelfos.
203 a. Peder Hansen.
203 b. Anders Larsen.
204. Augen Gundersens Enke.
205. Christen Arnesen.
206. Christian Fageraas.
207. W. E. Bredal.
208. Fredrik Solie.
209. Johannes Helgesen.
210. Gunder Andersen.
211. Halvor Guttehus.
212. Madame Wold.
213. Frederik Prydz

Præstegaardstrædet:
214. Erik Amundsen.
215. F. Bekkevold (Tomt).
216. C. l. Prydz.

Havnen:
217. Michael Olsen.
218. Paul Paulsen.
219. Nils Ellingsen.
220. Louis Reinsch (afbrændt Tomt).
221. Henrikke Pedersdatter.
222. Syver Eriksens Enke.
223. Ole Andersen.
224. Kjøbmand Christoffersen.
225. Hans Hofos.

Gubberogaden:
226. Ole Stensætters Enke.
227. Karen Mathea Olsdatter.

Krogsvold:
228. Farver Smaalands Løkke.
229. Fredrik Albretsen.
230 a. Nicolai Stenersen.
230 b. Lars Øhre.
231. Martinius Christensen.
232. Farver Smaaland.
233. Halvor Pedersens Enke.
234. Gunder Sørensen.
235. Løkken Myhren.

Næset:
236. Amtmand Wulfsberg (der under ]ordeiendomme indbefattet).
237.              do.
238. Ole Hilde.

Skovgadens øste Side:
239. Kjøbmand Christoffersen.
240. Lensmand Mathisen.
241. C. F. Lunds Løkke.
242. Anders Taraldsens Enke.
243. Lars Johannesen.
244. Ole Olsen Haslie.
245. Børre Gasmann.
246. Gullik Johannesen.
247. Hans P. Schotner.
248. Madame Hartmann.
249. Hans Mathisen.
250. Niels Pedersen.
251. Brønnichs Enke.

Skovgadens vestre Side:
252. Peterson & Søn.
253. Jens Halstensen.
254. Christoffer Olsen.
255. Consul Chrystie.
256. Hans J. Jakobsen.
257. Anders Gulliksen.
258. Snedker Hønningstad.
259. Madame Krogh.
260. Henrich Gerner.
261.          do.

Tvergaden:
262. Hans Jakobsen.
263. Prokurator Juell.
264.             do. Hauge.
265. Løwenhjelm Robsham.
266. Borrebænk.

Enggaden, søndre Side:
267. Madame Ruud.
268. Fru Sandberg.
269. Johannes Hansen.
270. Jens Møller.
271. Murmester Møller.
272. Realskolen.
273. Byens Kirke.

Nordre Side:
274. Herbergergaarden.
275. Zakarias Møllers Løkke.
276. Louis Reinsch.
277. Bassøes Hauge.

Kirkegaden:
278. P. Andresen.
279. Johs. Kjellerød.
280. D. Andersen.
281. S. Kundsen.
282. Byens Raadhus.
283. Skomager Johnsen.
284. M. Johannesen.
285. Fru Gierts.
286. Gerner & Søn.
287. Madame Popp.
288.        do.
289. Byens Sprøitehus.

Kirke strædet:
290. Madame Popp.
291.        do.

Bakkegaden:
292. S. Holt.
293. Frøken Frølich.
294. Brynild Johnsen.
295. A. Busks Løkke.
296. Amtm. Wulfsbergs Løkke.
297. A. Risers Hauge.
298. Byfoged Vogts Løkke.
299. Peder Olsen.
300. Bogtrykker Hartmann.
301. Hans Henriksen.
302. Guldsmed Andersen.

Høienhalgaden:
303. Mikal Toresen.
304. H. Møller.
305. Byggetomter.
306. Graverboligen.

Bakken:
307. Postmester Olsen.
308. S. Andresen.
309. Fru Brandt.
310. Byens Ligbaarehus.
311. M. Peterson & Søn.
312. Prokurator Sivers.
313. Fattigstuen.
314. Christian Hansen.
315. Frue Brandts Hauge.
316. Sivert Andresens Hauge.
317. Præstegaarden
318. Hospitalet.
319. B. Kjelsens Enke.
320. H. Stabeks Enke.
321. Snedker Davies.
322. Gartner Nyqvist.
323. G. Olsen.
324. Nyqvist.

Krandsen:
325. Jakob Madsen.
326. Amtmand Wulfsberg.
327. Gartner Nyqvist.

Værlegaden:
328. Doktor Reimer.
329. Værlebakløkken.
330. Bygmester Hansen.
331. Johan Henriksen.
332. Rommelhoffs Tomt.
333. Andreas Jensen.
334. Gerner & Søns Tomt.
335. Madame Borgen (østre Værleløkke).
336.            Do.,               vestre Do.
337. Arne Hofos.
338. Ole. Jensen.
339. Markus Henriksen.
340. Elling Henriksen
341. Berthelsens Enke.
342. Ole Skallerøds Søstre.
343. Fru Hermansdorff.
344. S. Andresen.

Værlen og Stranden:
345. Stenbryggen.
346. Andreas Eliassen.
347. Johan Olsen Helgerød.
348. Henrik Paulsen.
349. Peter Helgerøds Enke.
350. Badehuset.
351. Erland Michelsens Enke.
352. Apotheker Finch.
353. Elling Olsen
354. Jens Olsen.
355. Andreas Dyrhuus.
356. Hans Tronvig.
357. Niels Jerndahl.
358. Elling Olsen.
359. Bytjener Olsen.
360. Johan Heen.
361. Fredrik Rodskau.

Værlesandens Baggade:
362. Prokurator Juell.
363. Andreas Bakke.
364. D. Chrystie.
365. Andreas Grimstad.
366. Peter Jensen.
367. Hans l. Andersen.
368. Slagter A. Hansen.
369. Anders Kase & K. Bruun.
370. Nils Jonassen.
371. Helge Henrichsen.
372. Enken Johanne Dahl.
373. Knud Nilsens Enke.
374. Henrik Christiansen.
375. Niels Mortensen.

Stengadens østre Side:
376. Henrik Henriksen.
377. Even Johannesen.
378. Amund Torkildsen.
379. Lars Tros's Enke.
380. Dav. Chrystie.
381. Hans & Ole Ellefssønner.
382. Henrik Christiansen.

Stengadens vestre Side:
383. Anders Jacobsen.
384. Ove Mathisen.
385. Augen Gulbrandsen.
386. Gerner & Søn.
387. Hans Jonsens Arving.
388. Johan Dahl.
389. Skipper F. Svendsen.
390. Hans Pedersen Fæste.
391. Anton Blomberg og Hans Andersen.
392. Andreas Rolfsen.

Sygehusgaden:
393. Lars Eriksen.
394. August Blomberg.
395. David Chrystie.
396. Gerner & Søn
397. Ove Mathisen.
398. Ole Guttormsen.
399. Sygehuset.
400. Erich Erichsen Reier.

Smedegaden:
401.  Smed Guldbrandsen.

Østergaden mod Kanalen:
402. Høker I. R. Jensen.
403. Gudmund Olsens Sønner.
404. Svenning Aslaksen.
405.
406.
407. Lars Orkerød.
408. Torger Olsen.
409. Christian Sørensen.

Vestre Sandsgade:
410. Ole Michelsen.
411. Lars Christoffersen og Anders Henriksen.
412. Ole Røed.
413. Andreas Christoffersen.
414. Jacob Hansen.
415. Amund Olsen og Johan Larsen.
416. Gunder Christoffersens Bo.
417. Aslak Henriksen.
418. Øde Tomt.
419. Johan Been.
420. Nils Larsen.
421. Henrik Christiansen.
422. Hans Pedersens Enke.
423. Anders Rosnæs Enke.
424. Svend Pahles Enke.
425. Madame Popp.
426.          Do.
427. Hans Tøstads Enke.
428. Peter Larsen.
429. Hans Chrysties Bordtomt.
430. Mudderskuret.

Gjeløgaden:
431. Skolehuset.
432. Hans Olsens Enke.
433. Hans Svendsen.
434. Chr. Laulund.
435. Hans Svendsen og Svend Hansen.
436. Tøger Nilsen.
437. Statens Toldvagthus.
438. Hans Olsens Hauge.
439. Ellef Ougensen.
440. Werlesanden

Mossekonvesjonen, del 1

Moss bibliotek i samarbeid med Østfold kulturhistorie og Østfold fylkesbibliotek.

Mossekonvesjonen, del 2

Moss bibliotek i samarbeid med Østfold kulturhistorie og Østfold fylkesbibliotek.

Mossekonvesjonen, del3

Moss bibliotek i samarbeid med Østfold kulturhistorie og Østfold fylkesbibliotek.

Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er stiftelse bestående av museer og avdelinger i Østfold.

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag43
Igår399
Denne uka1198
Denne måneden4973
Totalt2108665

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Du er her: Home Moss by Digital arkiv Eiendommer Moss Matrikkel 1841