Kulturminner

Kulturminner i Moss

Forklaring på hva siden innholder av informasjon. 

- Tabeller over kulturminner som Moss Historielag har registrert i Moss kommune, før sammenslåingen med Rygge.

- Artikler med tilknytning til kulturminner

- Bøker om gamle Moss

 

Kulturminner på Jeløya

Alby
Albyalleen 60
Arbeiderboligene til Moss Glasværk
Bråtengt. 15, 17, 19
Aug. P. Horn Fabrikker
Søly Terrasse 1-4
Bellevue/Fylkesmannsgården
Anna Hagmansgt. 3-7
Bergersborg
Refsnesalleen 2
Blekkhuset
Rambergveien 14
Blåmyra
Solefallsveien 7
Bråten/Jeløy kurbad
Bråtengt. 94
Framnes hvilehjem / Bråtenskogen Nokiaveien 30 Charlottenborg gård og teglverk
Det mekaniske væveri A/S
Bråtengt. 64
Gamle Krabben
Krabben
Gamle Hoppern skole
Harald Hårfagresgt. 37
Gimle kino
Helgerødgt. 33
Gjennestad båtbyggeri
Fiske
Grimsrød gård og teglverk
Torgny Segerstedsvei 1
Grinda
Verftsgt. 3
Helgerød gård
Helgerødgt. 49
Skolene på HoppernTronvikvn.32 Hoppernstua
Tronvikvn. 34
Jelø Glasværk
Verftsgt. 10
Jelø Mineralvannfabrikk
Bråtengt. 16
Jeløy radio
Kortbølgen 68
Kjerka og Sakrestiet
Sjøgt. 5
Kjølekonserven
Verftsgt. 9A
Kolstadhagen
Hoppern 4
Kongegården på Sand
Sjøgt. 2
Kubberød
Tronvikvn. 64
Moss Glasværk
Helgerødgt. 10
Nordre Jeløy skole
Nesveien 443
Omgangsskolen på Søndre Ås
Nesveien 440
Orkerød gårdSkogbrynet 51
Orkerød hageby
Orkerød hageby
Orkerødhytta/Faders Minde
Minneveien 15
Persil
Verftsgt. 7
Refsnes Gods
Godset 5
Rosnes
Eddaveien 9
Sjøgata 7 Skomakergården
Helgerødgt. 2
Smedjordet
Gimleveien 11
Snøplogen
Helgerødgt. 13
Solbakken
Nokiaveien 12
Søndre Jeløy skole
Folke Bernadottesgt. 8
Sørnes' verksted/hus
Tronvikvn. 68
Torderød gård
Elias Blixgt. 11
Torpedostasjonen
Kortbølgen
Varden
Stubben 6
Vårli
Bråtengt. 58

 

 Kulturminner i Moss sentrum

Biblioteket - det gamle
Crystiesgt. 1
Brannstasjonen - den gamle
Vogtsgt. 11
Breidablikk
Fleischersgt. 7
Carl Johans Hospital
Skoggt. 52
Fjordvn. 13 Fløterhuset/Kurvmagergården
Fjordveien 4
Folkebadet
Henrich Gernersgt. 1
Jernbanens godshusVærlesandens Bakgt. 7
Gudegården - den gamle
Gudesgt. 1
Havevn. 2 Henr I Larsen
Skoggt. 2
Huitfeldtgården
Skoggt. 2
Høyvekta -Torvgata Håndverkeren
Vogtsgt. 19
IDUN Fabrikker
Gudesgate
Kanonen fra brannstasjonen
Tykkemyr
Kirkeparken
Kirkegt. 1
Kjellerødgården
Skoggt. 48
Krogsvoldnebba
Vogtsgt. 28
Madam Erstads/Olsens Hotell
Haveveien 4
Moss Aktiemeieri
Fleischersgt. 15
Moss Avis
Skoggt. 3
Moss Bedehus
Kirkegt. 19
Moss Jernbanestasjon
Jernbanegt. 1
Nedre torg
Th. Petersonsgate
Nygaten
Fjordveien
Pikeskolen
Vogtsgt. 13
Pølsebroen
Nedre Vansjø
Rådhuset - det gamle
Kirkegt. 10
Rådhusgata Selandgården
Rådhusgt. 1
Svaegården
Skoggt. 10
Thorneløkkveien 16 Thorneløkka Skoggaten Vincents Buddes plass
Torggata
Torvgården
Gudesgt. 2
     

 

Kulturminner i Moss sentrum - Dronningensgate

Andersen og Bang
Dronningensgt. 1
Dronningensgate Idrettens hus
Dronningensgt. 22
Kirketorget
Dronningensgt. 24
Middelskolen
Dronningensgt. 22
Moss Frikirke
Dronningensgt. 16
Moss kirke
Dronningensgt. 24
Moss Sparebank
Dronningensgt. 19
Parkgården
Dronningensgt. 30
Parkteatret
Dronningensgt. 25
Reinsch / Arnesens HotellDronningensgt. 3 Røde Mølle / Rølla
Dronningensgt. 26
Trygdekassen
Dronningensgt. 24B
Dronningensgt. 8 Wessmanngården
Dronningensgt. 23
 

 

Kulturminner i Moss sentrum - Kongensgate

Bankgården
Kongensgt. 15
Basarbygningen
Kongensgt. 24
Elefantapoteket
Kongensgt. 22
Fontenen på Øvre torv
Kongensgt. 24
Grennesgården
Kongensgt. 26
Hilditchgården
Kongensgt. 25
Hjersinggården
Kongensgt. 23
Høstegården
Kongensgt. 27
Kongensgate 28 Kongensgate 30 Momme Petersons hus
Kongensgt. 24
Rygge Våler Sparebank
Kongensgt. 21
Standardgården
Kongensgt. 32
Sterudgården
Kongensgt. 17
Øvre torg
Kongensgt. 24

 

Kulturminner i Moss sentrum - Storgata

Bostedgården
Storgt. 1
Brehmergården/Spindhusgården
Storgt. 16
Brynildsen Transp./Vognmannsgården
Storgt. 8
Chrystiegården
Storgt. 20
Færdengården/LaulundgårdenStorgt. 12 Haffnergården
Storgt. 26
Heiberggården/Handelstandens hus. Storgt. 21 Hermetikkfabrikkene
Storgt. 32-34
Hjulmaker Hansens hus
Storgt. 17
Kattepina
Storgt. 13
Konsulen
Storgt. 22
Maxegården
Storgt. 24
Moss Såpefabrikk
Storgt. 36
Moss Telefonanlegg
Storgt. 36/Prinsensgt. 5
Ottersens gård
Storgt. 18
Reinertgården
Storgt. 28
Tivoli kinoStorgt. 13 Tømmerhuset
Storgt. 10

 

Kulturminner i Moss sentrum - Værlegata

Fuglevikhuset
Værlegt. 30
Kahns andre kolonial
Værlegt. 18
Kahns første kolonial
Værlegt. 21
Moss sjømannsforening
Værlegata 34
Moss Teglverk
Værlegt. 56
Værlegata 6 Værlegata 8 Værlegata 9
Værlegata 10 Værlegata 11 Værlegata 12 Værlegata 14
Værlegata 15 Værlegata 16 Værlegata 17 Værlegata 19
Port Arthur
Værlegata 40
     

 

Kulturminner på Bjerget, Myra-området

Kanonen på Bjerget
Bjerget
Kølabånn
Bjerget
Sponvika Transformatorstasjonen til Moss Lysverker
Prins Chr. Aug. pl. 7

 

Kulturminner på Verket

Arbeiderboligene på Verket Butikken på Verket
Verket 1
Cellulosepipa
Verket 22
Forvaltergården
Verket 23
Jonasgården
Verket 24
Konventionsgården
Moss Verk 22
Lagården - Stallen - Vaskeriet
Verket 5
Mølla og Bondestallen
Verket 21
Nygården
Verket 7B
Verket 8 Verket 11 Verket 19
Skolen på Verket 
Verket 2

 

Kulturminner på Værlesanden - Bryggene - Kanalområdet

Ferjeleiet Fiskebasaren
Jeløgata 1
Gassverket
Stengt. 2
Grand Hotell
Jeløgt. 10
Kanalbrua
Kanalen
Kanalen

Kurbadet
Strandgt. 8
Magnussen og Nilsen
Strandgt. 10A
Moss Samlag
Jeløgt. 4
Sykehuset - det gamle lasarettet
Sykehusgt. 10
Toldboden - Moss Tollsted
Jeløgt. 2
Urmaker Dahl
Jeløgt. 6
Urmaker Dahls første verksted
Jeløgt. 8
Værlesanden

 

 Kulturminner i Møllebyen - Fossen området

Borgengården
Henrich Gernersgt. 17
Bryggerikjelleren - den gamle
Henrich Gernersgt. 10
Bryggeriverkstedet - det gamle
Henrich Gernersgt. 10
Central Pakhus
Fossen 22
Druidegården
Fossen 9
Galla Mølle
Fossen 6
Gamle Kloster Mølle
Fossen 12
Gernergården
Henrich Gernersgt. 10
Gerners kaffebrænderi
Fossen 3
Gernerske fehus
Henrich Gernersgt. 11
Gjær og spritfabrikken
Henrich Gernersgt. 10
Gudegården
Henrich Gernersgt. 6
Herfordgaarden
Henrich Gernersgt. 21
Herfordtgården
Henrich Gernersgt. 2
Kloster Mølle
Fossen 21/23
Kloster Mølle Bomullsveveri
Fossen 13
Kloster Saug
Fossen 15
Kong Carl - Folkets hus
Henrich Gernersgt. 7
Larsens rammeverksted
Henrich Gernersgt. 7
Lerke bod
Kongensgt. 3
Lerke Mølle
Fossen 16
Lillebro
Kongensgate/Fossen
Mossefossen
Fossen
Mossefossen kraftverk
Verket
Møllebyen Nye Dyre Mølle
Henrich Gernersgt. 14
Nymøllen / Hvistendals mølle
Fossen 19
Ris mølle Fossen 20
Rype Mølle
Fossen 5/7
Storebro
Kongensgate
Stormøllen, møllenes verksted
Henrich Gernersgt. 12
Thorbjørngården
Henrich Gernersgt. 23
Tittut
Henrich Gernersgt. 10
Vannverket
Fossen 8
Wesselgården
Henrich Gernersgt. 19

 

Kulturminner på Høyden - Melløs - Skarmyra - Malakoff

Bytårnet
Fjellvn. 1
Evys lekestue
Løkkegt. 25
Fødehjemmet - Moss' første
Hans Blomsgt. 3
Høienhald
Skarmyra
Høyda skole
Ryggevn. 55/57
Klostergata 13 Krematoriet
Høyenhaldgt. 11
Melløs gård
Furuholtet 3
Minneeika og smijernsgjerdet
Fjellvn. 1
Moss Skoindustri
Løkkegt. 22
Moss Sykehus (Skarmyra)
Vogtsgt. 17
Nyquistgården
Høienhaldgt. 1
Port Arthur
Værlegt. 40
Rabekk
Ryggevn. 35
Reperbanen
Repslagergata
Skarmyra
Skarmyra skole
Skolegt. 2
Snippen
Klostergt. 29
Tendrupgården / Pianokassa
Klostergt. 3

 

Kulturminner på Klommesten

Stuten
Klostergt. 4
Vannbassenget
Martebakken 16

 

Kulturminner på Kambo

Bilfabrikkene
Møllebakken 2-4-6-8

   

Artikler med tilknytning til kulturminner 

Mosserederier Petersons rederi Fullriggeren Høvding
Hermetikkfabrikkene Il-O-Van Kurbadet Rå'stua
Grand Hotel, Jeløygt. 10 Orkerød barnehjem Torvgården Bankgården, Kongensgt. 15
Møllhausen Skoindustri Bergersborg og Krabben Moss kirke
Gudegården De første bankene i Moss Vincents Buddes plass Storbankenes inntog i Moss
Andersen og Bang Persil Reinschgården Posthuset på Rosnæstangen
Jeløygaten 4 Henr. Gernersgt. 7 Kong Carl Herbergergaarden Moss Brændevinssamlag
Kambo skole Bytårnet Skarmyra skole Politikammeret
Jeløys skoler Moss Privatbank Vårli Mossekråka på søyle
Hva skjedde med Rabekk Bjerget

 

 Bøker om gamle Moss

Moss som den var Mossiana fra eldre tider Kjøbstaden Moss Fra det gamle Moss
49 år i sol og regn De historiske hendelsene i Moss i 1814    
       
       
 
 
Alfabetisk liste over kulturminner.
Numrene til høyre er linker til filene med tekst og bilder.

navn

adresse

  KM-nr  : (Lenker knyttet til nummerene) 

Alby

Albyalleen 60

 151208

Andersen og Bang

Dronningens gate  1

1045088

Arbeiderboligene på Verket

Verket

1045163

Arbeiderboligene til Moss Glasværk

Bråtengata 15-17-19

1045157

Aug. P Horn

Søly Terrasse 1-4

1045217

Bankgården

Kongens gate 15

1045038

Basarbygningen

Kongens gate 24

1045031

Bellevue / Fylkesmannsgården

Anna Hagmanns gate 3-7

1045139

Bergersborg

Refsnesalleen 2

1045130

Biblioteket, det gamle

Chrysties gate 1

1045041

Bilfabrikkene på Kambo

Møllebakken 2-4-6-8

1045182

Bjerget

Bjerget

1045023

Blekkhuset

Rambergveien 14

1045121

Blåmyra

Solefallsveien 7

1045155

Borgengaarden

Henrich Gerners gate 17

1045047

Bosted-gården

Storgata  1

1045105

Brannstasjonen, den gamle

Vogtsgate 11

1045025

Breidablikk

Fleischersgate  7

1045093

Bryggeri-kjelleren, den gamle

Henrich Gernersgate 10

1045004

Bryggeri-verkstedet, det gamle

Henrich Gernersgate 10

1045005

Brynildsen Transportforretning

Storgata  8

1045162

Bråten / Jeløy kurbad

Bråtengt. 94

1045150

Butikken på Verket

Verket   1

1045169

Bytårnet

Fjellveien 1

1045027

Carl Johans hospital

Skoggata 52

1045096

Cellulosepipa

Verket

1045072

Central Pakhus

Fossen 22

1045016

Charlottenborg gård og teglverk

Charlottenborg gård

1045147

Chrystiegården

Storgata 20

    86060

Det gernerske fehus

Henrich Gerners gate 11

1045006

Det Mekaniske Væveri A/S

Bråtengata 24

1045189

Dronningens gate

Dronningens gate

1045164

Dronningens gate 8

Dronningens gate  8

1045227

Druidegården

Fossen  9

1045012

Elefantapoteket

Kongens gate 22

1045062

Evys lekestue

Løkkegata 25

1045078

Ferjeleiet

Værlesanden

1045098

Fiskebasaren

Jeløgata 1

1045193

Fjordvn 13

Fjordveien 13

1045223

Fløterhuset / Kurvmagergården

Fjordveien  4

1045205

Folkebadet

Prinsensgate

1045022

Fontenen på Øvre Torg

Kongensgate

1045212

Forvaltergården

Verket 23

1045177

Framnes hvilehjem / Bråten

Nokiaveien 30

1045151

Fuglevikhuset

Værlegata 30

1045079

Færden-gården / Laulundgården

Storgata 12

1045120

Fødehjemmet, Moss' første

Hans Bloms gate 3

1045081

Galla Mølle

Fossen 6

1045010

Gamle Hoppern skole

Harald Hårfagres gate 37

1045133

Gamle Kloster Mølle

Fossen 12

1045128

Gamle Krabben

Krabben

1045138

Gassverket

Stengata  2

1045084

Gernergården: boligen og kontoret

Henrich Gerners gate 10

    86059-1

Gernergården: portnerboligen

Henrich Gerners gate 10

    86059-4

Gernergården: stallen

Henrich Gerners gate 10

    86059-2

Gernergården: bryggeriutsalget

Henrich Gerners gate 10

    86059-3

Gerners kaffebrænderi

Fossen  3

1045057

Gimle kino

Helgerødgata 33

1045131

Gjennestad båtbyggeri

Fiske båthavn

1045222

Gjær- og spritfabrikken, den gamle

Henrich Gerners gate 10

1045001

Grand Hotell

Jeløgata 10

1045102

Grennesgården

Kongensgate 26

1045063

Grimsrød gård og teglverk

Torgny Segerstedts vei 1

1045142

Grinda

Værftsgata  3

1045143

Gudegården

Henrich Gerners gate  6

1045003

Gudegården, den gamle

Gudes gate 1

1045213

Haffnergården

Storgata 26

    86062-3

Haveveien 2

Haveveien  2

1045103

Heiberggården / Handelstandens hus

Storgata 21

1045082

Helgerød gård

Helgerødgata 49

1045140

Henr I Larssen

Skoggata  2

1045181

Herfordgaarden

Henrich Gerners gate 21

1045049

Herfordtgården

Henrich Gerners gate  2

1045191

Hermetikkfabrikkene i Storgata

Storgata 32-34

1045233

Hilditchgården

Kongens gate 25

1045234

Hjersinggården

Kongens gate 23

1045219

Hjulmaker Hansens hus

Storgata 17

1045043

Hoppern 4

Hoppern  4

1045226

Hoppernstua

Tronvikveien 34

1045141

Huitfeldtgården

Skoggata  2

1045052

Høienhald

Høienhaldgata 15

1045190

Høstegården

Kongens gate 27

1045194

Høyda skole

Ryggeveien 55-57

1045221

Høyvekta

Torggata

1045090

Håndverkeren

Vogts gate 19

1045201

Idrettens hus

Dronningens gate 22

1045042

Idun fabrikker AS

Gudes gate

1045218

Jelø Glasværk

Værftsgata 10

1045186

Jelø Mineralvannfabrikk

Bråtengata 16

1045187

Jeløy Radio

Kortbølgen 68

1045149

Jernbanens godshus

Moss stasjon

1045045

Jonasgården

Verket 24

1045178

Kahns 1. kolonial

Værlegata 21

1045092

Kahns 2. kolonial

Værlegata 18

1045070

Kanalbroen

Kanalen

1045019

Kanalen

 

1045020

Kanonen fra gamle brannstasjonen

Tykkemyr

1045024

Kanonen på Bjerget

Bjerget

1045036

Karosserifabrikker på Kambo

Møllebakken 2-4-6-8

1045182

Kattepina

Storgata 13

1045073

Kirkeparken

Kirkegata 1

1045061

Kirketorget

Dronningens gate 24

1045055

Kjellerødgården

Skoggata 48

1045053

Kjerka og Sakrestiet

Sjøgata 5

1045215

Kjølekonserven

Værftsgata 9A

1045210

Kloster mølle

Fossen 21 / 23

1045015

Kloster Mølle bomullsveveri

Fossen 13

1045127

Kloster Saug / Galleri F15

Fossen 15

1045123

Klostergata 13

Klostergata 13

1045075

Kolstadhagen

Hoppern 4

1045226

Kong Carl / Folkets Hus

Henrich Gerners gata 7

    86058

Kongegården på Sand

Sjøgata 2

1045214

Kongens gate 28

Kongens gate 28

1045064

Kongens gate 30

Kongens gate 30

1045065

Konsulen

Storgata 22

    86062-1

Konventionsgården

Moss verk 22

    86061

Krematoriet

Høienhaldgata 11

1045028

Krogsvoldnebba

Vogts gate 28

1045198

Kubberød

Tronvikveien 64

1045154

Kurbadet

Værlesanden

1045071

Kølabånn

Bjerget

1045035

Lagården – Stallen - Vaskeriet.

Verket  5

1045171

Larsens rammeverksted

Henrich Gerners gate 7

1045002

Lerke bod

Kongens gate 3

1045039

Lerke mølle

Fossen 18

1045013

Lillebro

Kongens gate

1045018

Madam Erstad / Olsens hotell

Haveveien 4

1045106

Magnussen & Nilsen

Strandgata 10A

1045211

Maxegården

Storgata 24

    86062-2

Melløs gård

Furuholtet 3

1045148

Middelskolen

Dronningens gate 22

1045034

Minneeika og smijerngjerdet

Fjellveien 1

1045046

Molbekktjernet

Mosseskogen

1045225

Momme Petersons hus

Kongens gate

1045195

Moss Aktiemeieri

Fleischers gate 15

1045089

Moss Avis

Skoggata 3

1045199

Moss Bedehus

Kirkegata 19

1045086

Moss Frikirke

Dronningens gate 16

1045168

Moss Glasværk

Helgerødgata 10

1045188

Moss hotell

Dronningens gate 21

1045054

Moss Jernbanestasjon

Jernbanegata 1

1045069

Moss kirke

Dronningens gate 24

    84978

Moss samlag

Jeløgata 4

1045099

Moss sjømannsforening

Værlegata 34

1045074

Moss skoindustri

Løkkeveien 22

1045185

Moss Sparebank

Dronningens gate 19

1045085

Moss sykehus

Vogts gate 17

1045192

Moss Såpefabrikk

Storgata 36

1045059

Moss teglverk

Værlegata 56

1045183

Moss telefonanlegg

Storgata 36 / Prinsens gate 5

1045204

Moss tollsted -Tollboden m/uthuset

Jeløgata 2

 117596

Mossefossen

Mossefossen

1045097

Mossefossen kraftverk

Fossen 5 / 7

1045009

Mølla. Bondestallen

Verket 21

1045176

Møllebyen

Møllebyen

1045094

Nedre torg

Th Petersons gate

1045209

Nordre Jeløy skole

Nesveien 443

1045134

Nye Dyre mølle

Henrich Gerners gate 14

1045060

Nygaten

Fjordveien

1045200

Nygården

Verket 7B

1045172

Nymøllen / Hvistendals mølle

Kongens gate

1045196

Nyquistgården

Høienhaldgata  1

1045056

Omgangsskolen på Søndre Ås

Nesveien 440

1045161

Orkerød gård

Skogbrynet 51

1045129

Orkerød hageby

Orkerød hageby

1045160

Orkerødhytta / Faders Minde

Minneveien 15

1045159

Ottersens gård

Storgata 18

1045080

Parkgården

Dronningens gate 30

1045030

Parkteateret

Dronningens gate 25

1045029

Persil

Værftsgata  7

1045206

Pikeskolen

Vogts gate 13

1045033

Port Arthur

Værlegata 40

1045077

Pølsebroen

Nedre Vansjø

1045076

Rabekk

Ryggeveien 35

1045119

Refsnes Gods

Godset 5

1045124

Reinertgården

Storgata 28

1045068

Reinsch / Arnesens Hotell

Dronningens gate 3

1045091

Reperbanen

Repslagergata

1045180

Ris Mølle

Fossen 20

1045014

Rosnes

Eddaveien 9

1045137

Rygge Vaaler Sparebank

Kongens gate 21

1045220

Rype mølle

Fossen 5 / 7

1045058

Røde Mølle / Rølla

Kirkegata

1045087

Rådhuset, det gamle

Kirkegata

1045083

Rådhusgata

Rådhusgata

1045166

Selandgården

Rådhusgata 1

1045216

Sjøgata 7

Sjøgata 7

1045156

Skarmyra

Skarmyra

1045167

Skarmyra skole

Skolegata  2

1045032

Skoggaten

Skoggata

1045165

Skolene på Hoppern

Tronvikveien 32

1045135

Skomakergården

Helgerødgata 2

1045152

Smedjordet

Gimleveien 11

1045153

Snippen

Klostergata

1045179

Snøplogen

Helgerødgata 13

1045158

Solbakken

Nokiaveien 12

1045184

Sophus Lie

Storgata 43

1045224

Spindhus-gården / Brehmer-gården

Storgata 16

1045126

Sponvika

Mosseelva

1045232

Standardgården

Kongens gate 32

1045066

Stengata - husrekka

Stengata

1045122

Sterudgården

Kongens gate 17

1045203

Storebro

Kongens gate

1045017

Stormøllen / Møllenes verksted

Henrich Gerners gate 12

1045008

Stuten

Klostergata 4

1045197

Svaegården

Skoggata 10

1045051

Sykehuset - det gamle (Lasarettet)

Sykehusgata 10

1045104

Søndre Jeløy skole

Folke Bernadottes gate 8

1045132

Sørnes' verksted/hus

Tronvikveien 68

1045144

Tendrupgården = Pianokassa

Klostergata  3

1045202

Thorbjørngården

Henrich Gerners gate 23

1045050

Thorneløkka

Thorneløkka

1045095

Thorneløkkvn. 16

Thorneløkkveien 16

1045113

Tittut

Henrich Gerners gate 10

1045007

Tivoli kino

Storgata 13

1045044

Torderød

Elias Blix' gate 11

    86056

Torpedostasjonen

Kortbølgen

1045136

Torvgården

Gudes gate 2B

1045037

Transformatorstasjonen til Moss Lysverk

Prins Christian Augusts plass 7

1045067

Trygdekassen, den gamle

Dronningens gate 24B

1045040

Tømmerhuset

Storgata 10

1045021

Urmaker Dahl

Jeløgata 6

1045100

Urmaker Dahls første verksted

Jeløgata 8

1045101

Vannbassenget på Klommesten

Martebakken

1045026

Vannverket, det gamle

Fossen 8

1045011

Varden

Stubben 6

1045146

Verket 11

Verket 11

1045174

Verket 19

Verket 19

1045175

Verket 8

Verket 8

1045173

Verket skole

Verket 2

1045170

Vincents Buddes Plass

Torggata

1045207

Værlegata 6

Værlegata 6

1045107

Værlegata 8

Værlegata 8

1045108

Værlegata 9

Værlegata 9

1045109

Værlegata 10

Værlegata 10

1045110

Værlegata 11

Værlegata 11

1045111

Værlegata 12

Værlegata 12

1045112

Værlegata 14

Værlegata 14

1045114

Værlegata 15

Værlegata 15

1045115

Værlegata 16

Værlegata 16

1045116

Værlegata 17

Værlegata 17

1045117

Værlegata 19

Værlegata 19

1045118

Værlesanden

Værlesanden

1045125

Vårli

Bråtengata 58

1045145

Wesselgården

Henrich Gerners gate 19

1045048

Wessmanngården

Dronningens gate 23

1045228

Øvre torg

Kongens gate

1045208