For å gjøre nettstedet vel verdt et besøk, og for å gjøre diverse kilder tilgjengelige presenterer her Moss Historielag en samling av digitalt kildemateriale.

Tilvekst vil skje kontinuerlig, og sitter man inne med materiale som bør gjøres tilgjengelig ta gjerne kontakt med redaksjonen.

 

 

Her kan du finne:

Artianere 1865 - 1889 Dissentere 1876 Matroser 1805 Militære 1886
Prisonfanger i England Våre falne 1939-1945 Mossefanger 1940-1945 Arbeidsanstalten 1840-50
Sjømannskirken Ekstraskatten 1762 Moss Mossinger på mosseskuter i 1896-99 Mossinger på mosseskuter i 1900-09
Arbeiderforeningen ca. 1850 Premiemottakere fra Moss ca.1798 Premiemottakere fra Rygge 1779-1795  

 Klikk i tabellen for å gå til det du ønsker å se på.

 

 

 

Artianere 1865 - 1889

Navn Født Lærested Hovedkarakter Eksamensår
Olaf Prydz 29.03 1845 Cand. jur. F. Prydz Haud 1865
Hartvig Julius Nyquist 20?.12 1847 Aars & Voss lærde skole Haud 1866
Carl Martinus Sylvander 20.04 1849 Aars & Voss lærde skole Laud 1866
Leonard Martin Harboe 20.01 1851 Nissens skole Laud 1867
Svend Peder Holst 15.10 1848 Nissens skole Ikke fullført, syk under eksamen 1867
Carl August Bjurstedt 18.11 1849 Gjertsens skole Laud 1867
Wilhelm Engel Bredahl 29.10 1849 Cand.mag. Eriksen Stryk 1867
Christian Fredrik Røyem 08.05 1849 Cand.mag. Eriksen Stryk (syk) 1867
Christian Monrad Holst 20.04 1850 Nissens skole Haud 1868
Ragnvald Nyquist 19.05 1850 Aars & Voss lærde skole Laud 1868
Carl Sigvardt Hansen 02.04 1851 Gjertsens skole Laud 1869
Lars Dilling 26.01 1848 Skolestyrer Qvam Haud 1869
Ole Arnt Petersen Schiander 27.03 1852 Aars & Voss lærde skole Præ cateris Laud 1870
Marcus Jacob Holst 24.12 1851 Stud.jur Holst Haud 1871
Johan Ludvig Arnesen 30.03 1854 Christiania lærde skole Laud 1872
Peder Firminius Aarvold 25.09 1854 Gjertsens skole Laud 1872
Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg 28.03 1856 Aars & Voss lærde skole Haud 1873
Harald Jensen 26.01 1857 Aars & Voss lærde skole Laud 1874
Hans Jørgen Helmer Grundt 25.11 1856 Gjertsens skole Laud 1874
Johan Anthon Pahle 22.09 1854 Gjertsens skole Laud 1874
Harald Heiberg 14.08 1855 Res.Kap. Bie Stryk 1874
Albert Carsten Myhrvold 30.01 1856 Cand.jur. Myhrvold Haud 1874
Karl Riiser 31.03 1858 Klassisk Laud 1875
Carl Christian Gundersen 14.09 1862 Klassisk Laud 1880
Helner Grundt 23.03 1863 Ny real artium Meget godt
Carl Wilhelm Hammer 12.06 1860 Klassisk Haud 1881
Carl Birch 10.10 1864 Klassisk Laud 1882
Marcus Fredrik Berg Jonassen 16.04 1864 Klassisk Laud 1882
Henrik Emil Antonsen Skallerød 01.01 1863 Klassisk Laud 1882
Peter Marinius Jensen 12.07 1860 Real Temmelig godt 1882
Ludvig Brandt 27.04 1866 Klassisk Haud 1883
Ole Christian Semb Jonassen 20.07 1865 Ny real artium Meget godt 1883
Fredrik Julius Holst 01.11 1864 Klassisk Laud 1884
Mathias Grøntvedt 25.09 1867 Christiania kathedralskole, klassisk Laud 1885
Fredrik Julius Holst Jonassen 02.10 1866 Christiania kathedralskole Haud 1885
Johan Thorvald Hammer 25.11 1865 Real (privatist) Meget godt 1885
Jens Christian Gundersen 12.05 1868 Krigsaspirant-klassisk Meget godt 1886
Johan Gustav Edvin Brusgaard 16.04 1869 Christiania kathedralskole, klassisk Meget godt 1887
Fritz Vilhelm Pedersen 11.12 1868 Privatist-klassisk Godt 1887
Christian Fredrik Bruusgaard 15.01 1871 Krigsskoleaspirant Drammen Meget godt 1888
Hans Christian Grønn 02.08 1870 Privatist-klassisk Meget godt 1888
Johan Scharffenberg 23.11 1869 Moldes off. skole-klassisk Udmerket godt 1888
Vilhelm Jørgen Strand 06.10 1869 Aalesunds off. skole-klassisk Godt 1888
Ludvig Aler Lie Vogt 21.11 1870 Privatist-klassisk Meget godt 1888
Ola? Fredrik Sand Vogt 07.05 1869 Fredrikshald off. skole Meget godt 1888
Georg Asp Gundersen 09.04 1870 Christiania kathedralskole, real Meget godt 1888

 

 

 Dissentere 1876  

 

Baptister     Metodister  
Carl Frederik Prytz Huseier   Johan Camillo Nilsen Malersvend
Mathea født Dedekam Hans hustru   Hanna Sofie Pedersen Hustru
Johan Emil Eriksen Snedker   Ernst Fredr. R. Hilditch Kjøbmann
Johanne Marie Gulbrandsen Hustru   Laura Ovidia Hilditch Hustru
Christine Andersdtr. Skomager Nils Eriksens hustru   Bernhard Mar. Caspersen Handelsbetj.
A.C. Stenersen Snedkerdreng   Johannes Mikkelsen Vold Malersvend
Emilie Larsen Pige   Johan Martin Hansen Bogtrykkersvend
Fredrikke Magdalene Husberg Arbeider Carl Jensens hustru   Johan Sev. Andersen Skomagersvend
Henriette Marie Pettersen Pige   Oline Kirstine Pahle Pige
Johan Aron Hassel Skomagersvend   Thorine Augusta Larsdtr. Pige
Jørgen Christoffersen Snedker   Mathias Evensen Sømand
      Anne Sofie Johannesdtr. Hustru
      Christian Anton Pahle Fragtemand
      Marthe Lene Gjertsdtr. Hustru
Lutherske Frikirkelige     Gudbrand Larsen Skreddersvend
Christian August Johannesen Huseier   Andreas Olsen Randers Skomagerdreng
Jacob Jensen Skomager   Oline Christine Abrahamsdtr. Pige
Carl August Fredrik Thording Kjøbmann   Georg Martinius Kildal Bogtrykker
Caroline Thording Hustru   Samueline Olava Kildal Hustru
Gustav Maxe Meierieier   Magnus Hansen Arbeider
Ingeborg Dorthea Pedersen Hustru   Johanne Andersdtr. Hustru
Erik Gundersen Smed   Alette Magnusen Dtr., Pige
Pauline Jensen Hustru   Thorvald Helemundsen Møllearb.
Vigge Ferdinand Olsen Skomagersvend   Erik Andersen Snedkerarbeider
Anna Oline Andersen Hustru   Hans Christian Halvorsen Gjørtler
Anton Magnusen Arb.formand   Johan Petter Gudmundsen Snedkerarbeider
Kaisa Andersen Hustru   Henrik Laurits Hansen Skibstømmermand
Oluf Heide Slagter   Thea Emilie Hansdtr. Hustru
Johan Henrik Magnusen Arbeidsmand   Jonette Marie Grønvol Jomfru
Andrea Olsen Hustru   Johanne Magdalene Hansdtr. Enke
Martin Hansen Scholden Malermester   Benjamin Johannesen Handlende
Anne Marie Hansen (Haglund) Pige   Hanna Helene Johansen Dtr., Pige
Lars Olsen Skomagersvend   Maren Johanne Larsdtr. Enke
Bernhard Julius Olsen Skomagersvend   Johan Ludv. Evensen Arbeidsformand
Anders Berger Farvemester   Valborg Mathea Andersdtr. Hustru
      Bernhardine Sofie Jacobsen Kone
      Christian Evensen Matros
      Anne Marie Johannesen Hustru
      Alfred Thomas F. Stuwe Malersvend
      Ole Anton Johansen Skreddersvend
      Mathilde Andersen Pige
      Martinius Gudmundsen Arbeider
      Johan Petersen Arbeider
      Olava Hansdtr. Hustru
      Hans Christian Olsen Skibstømmermand
      Sofie Caroline Sørensdtr. Rør Hustru

 

 Matroser 1805

 Matroser af Mosse Bye, Nedre Deel.

Navn Fødested Fødselsår Oppholdssted Sjøpatent av
Erik Jacobsen Moss 1771 Moss 02.02 1788
Peder Pedersen Moss 1798 Moss 20.02 1817
Jacob Johannessen Sverrig 1783 Moss 28.05 1804
Ole Petter Jørgensen Moss 24.12 1797 Moss 28.01 1814
Ole Andersen Sverrig 1788 Moss 28.05 1804
Christian Clausen Rygge 05.10 1796 Moss 28.01 1814
Ferdinant Brandt Moss 1776 Moss 25.02 1808
Clement Pedersen Moss 1795 Moss 28.01 1814
Christopher Olsen Moss 1769 Moss 25.02 1791
Diderik Jansen Fredrikshald 1793 Moss 28.01 1814
Ole Bentzen Moss 1779 Moss 20.02 1798
Peder Olsen Moss 1798 Børsebakke, Rygge 20.02 1817
Hans Jacobsen Aarvold 14.02 1782 Moss 16.01 1801
Johan Henrichsen Laurkullen 1796 Moss 28.02 1817
Thore Poulsen Steenberg Moss 1784 Moss 15.02 1800
Lars Johansen Moss 25.03 1800 Moss 20.02 1817
Carl Peter Knudsen Frøland S. 30.07 1788 Moss 28.05 1804
Johannes Clausen Moss 06.10 1801 Moss 25.02 1818
Andreas Michelsen Moss 12.08 1786 Moss 15.02 1800
Andreas Marcussen Moss 19.02 1801 Moss 15.02 1818
Ole Torgersen Moss 1774 Moss 15.05 1790
Andreas Clausen Moss 1799 Moss 25.02 1818
Bernhard Johannes Nielsen Westbye Sogn 1781 Moss 28.05 1804
Lars Pedersen Moss 1798 Moss 25.02 1818
Christian Petter Terlings Moss 23.06 1779 Moss 15.02 1800
Friderich Ørn Moss 1800 Moss 20.02 1817
Gullich Reyersen Sigdahl 1772 Moss 11.01 1797
Anders Larsen Sundbom Christiania 1796 Moss 20.02 1817
Henrik Hansen Been Moss 1764 Moss 1786
Peder Olsen Moss 1799 Moss 1817 Strøket
Arne Amundsen Romedahl paa Hedemarken 1768 Gieløen 31.05 1804
Peder Andersen Moss 14.05 1799 Moss 20.02 1817
Carl Nicolaysen Gieløen 1774 Gieløen 31.05 1804
Hans Hansen Kongsvinger? 16.06 1791 Moss 22.07 1807
Anders Andersen Gieløen 1769 Gieløen 31.05 1804
Christopher Andreasen Renneflaadt Rygge 1767 Moss 29.05 1804
Even Johannesen Nøtterøe 1782 Moss 30.01 1817
Ellev Andersen Westbye Sogn 1784 Moss 03.05 1804

 

 

 

 

Prisonfanger under Napoleonskrigene

Tilrettelagt av Eilert Hansen

Forkortelser i tabellen:

MOW = Man of War, krigsskip     MV = Merchant Vessel, handelsskip    P = Privateer, kaperfartøy

HMS = His Majesty's Ship, engelsk marineskip    East Indiaman = Ostindiafarer    BO = Board's Order, ordre fra transportkontoret

Man slapp ut av fengselet hvis man tok hyre på et engelsk skip.  Offiserer bodde f.eks. i Reading i private hus. Her måtte de møte opp på politistasjonen en gang om dagen.  Kosten fikk de dekket av den danske stat.

 

Navn - yrke - alder - adresse Skip - tatt når - hvor Fangeleir Avsluttet
Andreas Christoffersen - Matros - 32 - Kongensgt. 77 "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Anders/Andreas Andersen - Styrmann - 42 "Hoffning" MV, Moss, 5 mann, 44 tonn - 02.11 1809 - ved Gøteborg Chatham Discharged 26/5-1810, Tyne E. Ind.
Andreas Bom - Matros - 25 Armed boat belonging to a Gun Boat -23.10 1813 - Storebelt Chatham Discharged 17/6-1814, Tonningen
Andreas Johansen/Johannesen - Matros - 50 "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Andreas Johannesen - Matros - 24 - Fiulstad, Rygge "Hope J Auchor" MV - 28.08 1807 - River Thames Chatham Overført 28/4-1810, Thos Grenville East Juds
Anders/Andreas Mullergad - Skipper - 34 "Abigal" (Kings Store Cutter) - 12.12 1813 - Kattegat Chatham Løslatt 4/6-1814
Claus? Olsen - Matros - 50 "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Hans Danielsen - Båtsmann - 51 "Nar Shis" MV - 26.08 1807 - Yarmouth Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Johannes Lorenzen - Matros - 25 - Bevøen "Drobak" MV - 29.08 1807 - Plymouth Fra Plymouth Depot til Chatham Discharged 24/9-1814, Euredice
Jens Olsen - Matros -20 - Værla, Hus nr. 6 "Prins Christian Fredrik" MOW - 22.03 1808 - Sjællands odde Chatham Discharged 7/2-1810, Tonningen
Johan Nikolaisen - Styrmann - 23 Prest by HMS "Tyrian" - 14.10 1809 - Channl, Dart (English West Indian) Til Portsmouth 19.03 1810 Escaped 5/7-1810 from the working party
Johan Ulrich Rummelhoff - Kokk - 49 - Storgt. 2 "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Kjønnik Larsen - Matros - 20 - Larkullen "Prins Christian Fredrik" MOW - 22.03 1808 - Sjællands odde Chatham 26/2-1810.
Lars Johannessen - Matros - 30 "Jubelora" MV - 26.08 1807 - Nordsjøen Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Maurits Coch - Skipper - 43 "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" Chatham - Overført 9/12-1807 til Reading
Mikkel Andersen - Matros - 27 - Værlesanden, Hus nr. 4 "2 Brothers" MV - 29.08 1807 - Chanal Til Portsmouth 13.11 1807, discharged 15.06 1814. Forton Prison, fra Forton Depot til Chatham 16.07 1814. Løslatt 14/8-1814
Mikkel Olsen Greven - Matros - 52 "Engt St Tais" MV - 01.10 1807 - Vestindia Fra Plymouth Depot til Chatham 14.01 1812 Discharged 1/6-1812, Denmark, Invalided
Morits Olsen - Matros - 25 - Værla, Hus nr. 6 Impressed at Liverpool, Caledonia MVI, BO 3/4-1808, til Plymouth 1/6-1811 Discharged 13/8-1811
Niels Jansen - Matros - 38 "Abigal" (Kings Store Cutter) - 12.12 1813 - Kattegat Chatham L Keith, BO 9/3-1814, Discharged 12/3-1814
Magnus Eliassen - Matros - 37 An American Schooner MV - 15.06 1808 - Gulf of St. Lawrence Til Portsmouth 16.01 1813, discharged 15.06 1814 Forton Prison, fra Forton Depot til Chatham 16.07 1814 Discharged 24/9-1814, Euredice
Ole Eriksen - Matros - 18 "Odin" P - 23.05 1811 - av Jylland Chatham Discharged 27/10-1813 HMS "Ceres"
Peder/Peter Christophersen - Matros - 34 - Kongensgt. 77 "Prince Frederick" MV - 28.08 1807 - ved "Nore" Chatham Utvekslet  22/3-1809 til Danmark
Peder Hansen - Matros - 16 "Carina Maria" Transpt - 27.12 1810 - av Gøteborg Fra Greenlaw Depot til Chatham 12.04 1811 Discharged 12/10-1813 HMS "Ceres"
Peter J. Scander - Båtsmann - 45 "Elenora" P - 23.10 1813 - Storebelt Chatham Discharged 03.03 1814 Alexander El, BO 25.02 1814
Svend Christiansen - Boy - 18 - Wærlesanden, Hus nr. 7 "Hoffning" MV - 01.10 1809 - Marstrand Chatham Discharged 16.02 1811 "Ceres" East Indiaman
Sakarias Johansen - Matros - 32 "Drobak" MV - 29.08 1807 - Plymouth Fra Plymouth Depot til Chatham 14.01 1812 Discharged 6/12-1813 Elphinston

 

 

  

 

 

 

 

 Fra Sjømannskirkens bøker

Tilrettelagt av Eilert Hansen 

Utflyttet

Storbritannia, Leith    
Flyttedato Navn Alder - Oppholdssted - Merknader
11/4-1875 Tjenestepige Andrea Andersen 37 - Leith - Reiste hjem i august 1875

 

 Kommunikanter

Storbritannia    
Dato Navn Oppholdssted - Hjemsted - Sist komm.
1903, Cardiff Maskinist E. Mathisen S/S Geir - Moss - Ikke komm. siden konfirmasjonen

 

 Døde

Dødsdato - Navn Født/alder - Fødested - Oppholdssted Dødsårsak - Tilkalt lege - Anmerkninger
Argentina    
2/4-1919 - Henrik Vilhelm Johannessen, Styrmand, ugift 26/6-1880 - Moss (?) - S/S Erling Druknet (Dilerium) -  - Chacauta Ingles
8/12-1924 - Anton Andersen, ugift matros 5/5-1899 - Moss - S/Y Belmont Faldt overbord og druknet -  - Chacauta
     
     
Nederland    
23/1-1880 - Skibskaptein Sofus Johannessen 30 -  Moss -   -  - Død og begravet i Rotterdam??
31/5-1881 - Styrmand Olaves Kristian Hansen 41 - Rygge - Rotterdam Tæring -  - 
     
     
Storbritannia    
29/12-1881 Cardiff - Sømand Aksel Olsen 19 - Moss -   
20/1-1884 Newport - Jens William Michelsen??, Fører af "Chad Bal"?? Af Kristiania 24 - Moss -  Tyfoid fever -  - 
8/7-1920 Cardiff - Johan Anton Fredrik Karlsen, Matros 4/6-1881 - Moss - 81, Constellation Str., Cardiff Tuberkulose -  - Begr. I d.n. kirkes gravlund i Cardiff
     
24/12-1917 Newcastle - Johan Peter Jensen, gift, 2den maskinist 1866 - Moss -  Lungebetendelse -  - Begr. Harton Cemetary
18/10-1920 Newcastle - Laurits Antonsen Gundersby 1898 - Rygge - D/S Havø TD  
27/8-1935 Newcastle - Hans Wraamann, gift, 1ste maskinist 5/4-1875 - Moss - D/S Varangfjell, Oslo Drukning -  - Westre Cemetary, South Shilds
     
14/7-1879 London - Johan Paulsen, arb? Paa Bk. Tremier?? Brusgaard af Moss 32 - Moss -  Druknede i beruset Tilstand i Regent Canal paa veien til sit skib. -  - 
     
     
Sverige    
25/1-1945 - Kristoffer Jul Svensen, ug 24/12-1921 - Habbøl, Norge  Jeløy - Eskilstuna  Jeløy  - Ja - Far: Snekker Aksel? Sanedsen?, Røstbraen (Røsbrua?), Jeløy
     
Syd-Afrika    
14/8-1904 - Herman Torgersen, Matros paa bk. Hildur, ugift 1868 - Moss - Været hjemmefra siden 1885 Leversyge - Hospitalet - Anmelt til Sogneprest Moss
     
     
USA    
11/7-1879 - Jens Jensen, 2den Styrmand 29 - Moss -   
5/4-1889 - Grete Berlund, gift med Lagtm?? Berlund 1847 - Moss - 62 Van Byke?? St., Brooklyn Tæring -  - 
15/8-1902 - Marn Larsen Smith, gift med Karl O. Smith, Kasserer 1847 - Moss - Brooklyn Mavetæring - Ja - 
28/5-1904 - Kristiane Pedersen, Enke 1846 - Moss - 90 Caffey St., Br.lyn Mavesvulst - Ja - 
5/6-1911 - Lorents Pettersen, ugift banevogter (i subway??) 17/12-1879 - Moss - 666 Henry St., Br.lyn Ulykkestilfelde -  - Begr. Greenwood
24/9-1916 - Emil Abrahamsen, ugift Sjømand 23/5-1893 - Moss - Skib Storegut Overkjørt av jernbanen - Ja - Penna Hospital
6/12-1915 - Alfred Sørensen, gift tømmermand 27/10-1868 - Moss - 135 Coffey St. Kræft -  - Am. Borger
27/2-1918 - Henrik Magnussen, ugift matros 9/5-1894 - Moss - 139 1. Place Lungebet. - Ja - 
24/4-1928 - Johan Hansen, ugift sjømann 1890 - Moss - L.I. College Hospital Pneumonia -  - Evergreen, Mc. Mahon
22/5-1930 - Emil Eriksen, g. captain 1864 - Moss - 758 55.Str. Hjerteslag - Ja - Herbst, Greenwood
16/9-1930 - Karl Henrik Nilsen, ugift, sjømann 9/12-1871 - Moss - 815 69.Str., Br.lyn Kræft - Ja - Valhalla, Schaefer

 

 Viede

 

Vielsesdato og land

Navn * Fødested * Født * Hans stilling

Fedrenes navn

Forlovere * Anmerkninger

Argentina

 

 

 

11/4-1928

Alexander MacKinnon og Anne Marie Pedersen * Greenock, Skotland - Moss * 1870 - 1885 * Grosserer, Venezuela 543

Baatbygger Malcolm MacKinnon og Sagbrukseier Christian Soot Pedersen

James Esmand Croll, Venezuela og Harald Talmadge, Venezuela * Velsignet  25/4-1928

18/1-1936

Emplesto Christian Just Walter og Elsa Fogstad * Moss - Chr.sand * 1901 - 1911 * Emplesto, Piedras 692

Toldinspektør Petter Just Walter, Artillerikaptein Jacob Fogstad

Reidar Sverre Nybø og Per Fogstad *

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannia, Newcastle

 

 

 

30/9-1885

Fredrik August Olsen og Janne Eleonore Hansen * Christiansand - Moss * 1850 - 1862 * Skibskaptein

Toldrorskarl Fredrik August Olsen og Lods Hans Kristian Larsen

 

 

 

 

 

London

 

 

 

24/1-1883

Nils Werner Pless Bredal og Anne Sofie Solie * Moss - Rygge * 33 - 26 1/2 * Skibsfører

Gårdbruger Johan Bredal og Gaardbruger Fredrik Solie

Gårdbruger Johan Georg Bredal og Gårdbruger Christoffer Dilling, begge Rygge * Lyst i Rygge kirke 15. og 22. nov. og 3/12 1882

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

5/5-1942

Josef Desatnik og Sonja Rebekka Ullman * Malmø - Moss * 4/2-1913 og 21/3-1921 * Tannlege

 

 * Mosaisk vigsel

21/3-1943

Øivind Garmann Nilsen og Iris Irma Viktoria Johansson * Jeløy - ? *  * El.sveiser

 

Jens J. Johansen, Jeløy og Gustav Gustavsson Daluns?? * Kirkelig vielse ved kyrkoherden i Ulricehamn, Älvsborgs len

29/7-1943

Jahn Arvid Nordnes og Jorund Homo?? * Jeløy - Overhalla?? * 3/6-1922 og 20/9-1925 * Verkstedarbeider

Joakim Nordnes, anleggsarbeider og Ola Homo??

Pastor Rinder Øvergd. Og Fru Pastor Rinder * Hjemsted: Kirkenes, Syd Varanger og Korgen, Nordland

4/9-1943

Henrik Bjørn Bufoss og Ida Kristine Dahlin * Moss - ? * 14/12-1919 - 25/7-1921 * Hun Sjukvårdsbitrede

 

Ernst Eliassen, bilmontør, Sollefteå og Ragnar Mellgren, Sollefteå * Viet i Sollefteå

11/12-1943

Omar Olsen og Ally Berg-Johansen * Moss - Rødøy * 7/11-1913 og 6/4-1922 * Grovarbeider - Kokke

 

Åse Lorentzen, Tumba og Arne Lorentzen, Tumba *

24/3-1944

Harald Helmer Helmersen Storø og ella Mary Olsen * Jeløy - Halden * 17/5-1921 og 18/11-1923 * mekaniker

Tolloppsynsmann Ricard Isidor Helmersen, Vaktmester Gustav Adolf Olsen

Kari Sevendal og Hans Knudsen,  Kungsholmsgt. 64 * Hjemsted: Frogn, Drøbak og Halden.  Borgerlig vielse ved magistr. I Stckhlm. Kirkelig N.vels?? Ved past. Josef Norborg s.dag.

27/5-1944

Hans Vilhelm Jacobsen og Julie Augusta Thaulow Helsing * Moss og Meldalen * 2/2-1908 og 12/12-1918 * ingeniør

død direktør Wilhelm Enok Jacobsen og Ingeniør Morten Helsing

Nils Fredrik Tharaldsen, Bagbøle og Carl Ferdinand Gjerdrum, Maurikberg * Hjemsted Oslo. Borgerlig vielse ved Gunnar Fanz, Bromma førs., Stockholm

3/8-1944

Erling Kristian Torjussen og Tordis Margret Jeske Bratås * Rygge og Oslo * 15/7-1914 og 22/12-1922 * Politikonstabel

 

 * Borgerlig vielse ved S. Tidsdra?nd, Bromma førs., Stockholm

10/9-1944

Ragnar Henry Andersen og Birgit Ingeborg Landin * Moss og Mariestad * 20/5-1923 og 27/3-1917 * møller

 

 * Kirkelig vielse ved komm. Gustaf Carlsson, Mariestad

3/2-1945

Ernst Rolf Sandstrøm og Kitty Hansine Rismo * Rygge/Moss og Kåfjord * 18/9-1922 og 19/7-1925 * fabr.arb. Og butikkdame

 

 * Kirkelig vielse ved ??ministren i Njurunda, V. Norrland

3/3-1945

Erling Eugen Aas og Hildegard Pettersson * Moss og Rygge * 11/12-1917 og 8/10 1919 * Verkstedarbeider

 

 * Kirkelig vielse ved komm. Edstrøm, Sundsvall

31/3-1945

Ragnar Kristiansen og Inger Blom Hansen * Moss og Horten * 6/4-1920 og 11/11-1923 * Chauffør

 

 * Kirkelig vielse ved pastor Mandius , Sødertälje stadsfors., Stockholm

7/4-1945

Ivar Mjelde og Milly Langnes * Moss og Høvåg * 26/9-1922 og 24/9-1918 * Politimann

 

 * Kirkelig vielse v/past. Tørneshog, Uppsala domkirke fors., Uppsala län

14/4-1945

Erling Roos og Irma Vilhelmina Sofie Johansson * Moss * 26/8-1920 og 22/3-1921 * Verkstedarb.

 

 * Kirkelig vielse v/kyrkoh. Collini, Brännkyrka fors., stockholm

24/6-1945

Knut Anton Løkka og Vivon Elisabet Jonsson * Moss og Grista Nordingrå, Vesten.l., Sverige * 16/3-1924 og 18/4-1925 * Rørlegger og Ekspeditrise

 

 * Kirkelig vielse kyrkoherde i Nordingrå fors., V. norrland

22/4-1945

Ivar Otto Lilleberg og Ruth Irene Nilsen * Moss og Moss * 23/11-1920 og 27/6-1923 *

 

 * Kirkelig vielse av komm. Nils Marvik, Hosjø fors., Koparbergs l.

5/9-1945

Andreas Turkenburg og Gerd Irene Hansen * Rotterdam og Moss * 20/4-1922 og 13/9-1925 * transportarb.

 

 * Kirkelig vielse ved komm. O. Elvstom, Almundsryds fors., Kronoborgs län

7/10-1944

Rino Walther Torjussen og Sonja Dahlbom * Begge Rygge * 24/4-1919 og 27/9-1923 * Kontorist

 

 * Borgerlig vielse ved magistr. I Stockholm

9/6-1945

Torkil Gunnar Kristiansen og Asta Ing-Sofie Rosengren * Moss * 8/4-1920 *

 

 * Kirkelig vielse ved kyrkoadj. Kronvald, Malmø st. Pauli fors.

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

1/10-1882

Peter Anton Bothner og Charlotte Sundbye * Moss, 191 Matt Str. N.Y. og Næs, Romerike * 31 og 26 *

Johan Carsten Bothner og Lars Sundbye

Hakon Sundbye, 198 Matt Str. N.Y. og Arthur Hansen, 343 E.23 Str. N.Y. *

24/10-1883

Halvor Jonsen Krokstad og Enke Oline Martine Iversen * Østre Moland, 126 Ditteman Str. Og Moss * 29 og 35 * Sømand

Jens Jensen Krokstad og Ludvig Broch

Karl Johan Brown, 116 William og Gustav Emil Magnussen, 126 Ditterman * Hennes Mand er død

28/10-1886

Hans Kristian Larsen og Sofie Nielsen * Skee sogn og Moss * 1861 og 1867 * Lästermand??, 80 Sullivan Str., Bklyn

Sømand Lars Kristoffersen og Sømand Carl Nielsen

Henrik Akim Andersen, 123 Wall??tt St. og Henrik Henriksen, 106 V.Diks Str. *

12/10-1889

Ferdinand Berglund og Hanna Christiansen * Moss og Moss * 1850 og 1850 * Lægterskipper, 39 Wallente? Str., Brooklyn

Hjulmager Fredrik Berglund og Husmand Christian Hansen

Harry Svensen 86 N. 1st. Wmbg?? Og Johan Williamsen Beger St. Cor.S.2nd Wmbg * Første hustru dør af tæring

5/5-1895

Ferdinand August Andersen og Marie Tjerandsen * Moss og Varhoug * 1872 og 1869 *  133 Dikemanns?? St., Brooklyn

Arbeider Jørgen Andersen og Gaardbr. Tjerand Tjerandsen

Alfred Sørensen, 133 Dikemanns St., Br.lyn og Martha Gabrielsen, 360 Van B?u?t St., Br.lyn *

9/7-1899

Alfred Marinius Sørensen og Martha Malina Gabrielsen * Moss og Varhaug * 1868 og 1876 * Sømand 134 Dikemann St., B.klyn

Sømand Anton Sørensen og Gaardbr. Gabriel Gabrielsen

Harry Moroy? Hansen 368 Van B?ut? St., Br.lyn og Christine Tjerandsen, do. *

10/1-1905

Thorleif Hansen og Ingeborg Marie Wiig * Kristiania og Moss * 1871 og 1880 * Lekterman, 157 Harri?on St., Br.lyn

Ole Hansen, Postmester og Lars Iversen Wiig

Mogens Andersen, 1 Bennett St., Port Richmond og Otmar Sørensen, 70 Walcott St., Br.lyn *

20/9-1912

Alf Gustav Holtvedt og Nanny Marta Nymann * Kristiania og Moss * 1886 og 1885 * Kontorist, correspondent, 187 Harrison St., Br.lyn

Johan Holtvedt, Skibsreder og Johan Nymann, Snedkermester

Alfred Nord og Karl Johannesen *

14/5-1921

Severin Oscar Olsen og Gudrun Emilie Marie Hansen * Tvedestrand og Moss * 1893 og 1898 * Tømmermand, 332 Spruce St.,Phila. Og 2313 St. Albans Place, Phila.

Tømmermand Ole Tjøstolfsen og Fisker Emil Hansen

Peter Johannesen, 2313 St. Albans Place og Sigurd Nilsen, 1508 Bumud St., Phila., Pa *

30/8-1925

Karl Herman Hægland (Haug?land) og Kitty Hansine Kristiansen * Kristiania og Moss * 1892 og 1904 * Maskinist og Sydame

Maskinist Karl Hægland og Verftsarb. Karl Kristiansen

Vaktm. I Sjømandskirken Andreas Ness og Frk. Emma Tønnessen *

28/11-1928

Charles Samuel Kaiser og Borghild Olsen * Camden, N.J. - Moss * 1904 - 1903 * Stevedor, 904 N. 26. St.

Kjedelmaker Charles Gottfried Kaiser og Fisker Peder Olsen

Fru Signe Nilsen, 1438 Popler St. og Adolf Nilsen, 1438 Popler St. *

17/8-1918

Anton Holm Paulsen og Gudrun Heide * Arendal - Moss * 1889 - 1892 * Skibsfører

Anders Christian Paulsen, Bryggeriarb og Hans Anton Heide, Kontrollør

K. Storsmyr og Fru S. Storsmyr, 4521 6. Av., Br.lyn *

23/8-1924

Ludvig Olsen og Ingrid Modal * Moss - Vardø * 1889 - 1893 * maskinarb., 5301 6. Ave., Br.lyn

Smed Carl Olsen og Underofficer Einar Mordal

Fru Jenny Larsen og Robert B?chstrøm * Amerik. Borgere

19/12-1925

Audun Salbraa og Juliane Marie Andreasd. * Fredrikshald - Rygge * 1900 - 1901 * Ingeniør, 12 Lenox Pl., ?? Brighton St.

Oberst Anton Salbraa og Aus??ingeniør Herman Ruge Andvord

Ingeniør Richard Clasen og Fru Ragnhild Clason * Norske

19/1-1929

Lars Sterud og Ellen Wegger * Moss - Sandefjord * 1900 - 1903 * Civ. Engineer, 6814 Orvla??, Br.lyn

Kjøpm. Lars Sterud og Dir. Ole Wegger

S/S Capt. Theodor Boug og Mrs. Theodora Boug *

1/5-1931

Øistein Hjersing og Solveig Andresen * Moss - Oslo * 1901 - 1901 * Styrmann

Bankkasserer Carl Hjersing og Kjøpm. Lars Andresen

Superintendant Ernst Schram??, 6728 Ridge Blvd. Og einar Nodahl, 4710 7. Ave. *

10/6-1933

Morten Amundsen og Else Marie Steen * Moss - USA * 1908 - 1907 * Clerc

Ludvig Amundsen, Ingeniør og Bernhard Steen, Dekoratør

Thoralf Thorgalsen, 1. NY Ave., Bergenfil??, NJ. Og Mrs. A. Thorgalsen *

15/6-1933

Øivind Skjerven og Betty Dyrlid * Jelø, Moss - Friksdal pr. Molde * 1899 - 1907 * Mastire??, Bærum, Norge

Richard Hansen, Waisenhusform. Og Eivind Dyrlid, ??

Jacob Lindberg, 1745 Caton av. Blyn., Marie Lindlers, Jofrid Dyrlid *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag78
Igår409
Denne uka1386
Denne måneden7272
Totalt2197455

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown