Les om KRAFTNYTT. Klikk på teksten

 

Nyhetsmagasin for anstatte ved M Peterson & Søn AS
Utgitt fra 1944 til 2004

1944 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
1945 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
1946 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12
1947 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16
1948 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20
1949 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24
1950 Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28
1951 Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32
1952 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Nr. 36
1953 Nr. 37 Nr. 38 Nr. 39 Nr. 40
1954 Nr. 41 Nr. 42 Nr. 43 Nr. 44
1955 Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48
1956 Nr. 49 Nr. 50 Nr. 51 Nr. 52
1957 Nr. 53 Nr. 54 Nr. 55 Nr. 56
1958 Nr. 57 Nr. 58 Nr. 59 Nr. 60
1959 Nr. 61 Nr. 62 Nr. 63 Nr. 64
1960 Nr. 65 Nr. 66 Nr. 67 Nr. 68
1961 Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72
1962 Nr. 73 Nr. 74 Nr. 75 Nr. 76
1963 Nr. 77 Nr. 78 Nr. 78B Nr. 79
1964 Nr. 80 Nr. 81 Nr. 82 Nr. 83
1965 Nr. 84 Nr. 85 Nr. 86 Nr. 87
1966 Nr. 88 Nr. 89 Nr. 90 Nr. 91
1967 Nr. 92 Nr. 93 Nr. 94 Nr. 95
1968 Nr. 96 Nr. 97 Nr. 98 Nr. 99
1969 Nr. 100 Nr. 101 Nr. 102 Nr. 103
1970 Nr. 104 Nr. 105 Nr. 106 Nr. 107
1971 Nr. 108 Nr. 109 Nr. 110 Nr. 111
1972 Nr. 112 Nr. 113 Nr. 114 Nr. 115
1973 Nr. 116 Nr. 117 Nr. 118 Nr. 119
1974 Nr. 120 Nr. 121 Nr. 122 Nr. 123
1975 Nr. 124 Nr. 125 Nr. 126 Nr. 127
1976 Nr. 128 Nr. 129 Nr. 130 Nr. 131
1977 Nr. 132 Nr. 133 Nr. 134 Nr. 135
1978 Nr. 136 Nr. 137 Nr. 138 Nr. 139
1979 Nr. 140 Nr. 141    
1980 Nr. 142 Nr. 143 Nr. 144 Nr. 145
1981 Nr. 146 Nr. 147 Nr. 148 Nr. 149
1982 Nr. 150 Nr. 151 Nr. 152 Nr. 153
1983 Nr. 154 Nr. 155 Nr. 156 Nr. 157
1984 Nr. 158 Nr. 159 Nr. 160  
1984 Nr. 161 Nr. 162 Nr. 163  
1985 Nr. 164 Nr. 165 Nr. 166  
1985 Nr. 167 Nr. 168 Nr. 169  
1986 Nr. 170 Nr. 171 Nr. 172  
1986 Nr. 173 Nr. 174 Nr. 175  
1987 Nr. 176 Nr. 177 Nr. 178  
1987 Nr. 179 Nr. 180    
1988 Nr. 181 Nr. 182 Nr. 183  
1988 Nr. 184 Nr. 185    
1989 Nr. 186 Nr. 187 Nr. 188  
1989 Nr. 188B Nr. 189 Nr. 190  
1990 Nr. 191 Nr. 192 Nr. 193  
1990 Nr. 194 Nr. 195    
1991 Nr. 196 Nr. 197 Nr. 198  
1991 Nr. 199 Nr. 200    
1992 Nr. 201 Nr. 202 Nr. 203  
1992 Nr. 204 Nr. 205    
1993 Nr. 206 Nr. 207 Nr. 208 Nr. 209
1993 Nr. 210 Nr. 211 Nr. 212  
1994 Nr. 213 Nr. 214 Nr. 215  
1994 Nr. 216 Nr. 217 Nr. 218  
1995 Nr. 219 Nr. 220 Nr. 221  
1995 Nr. 222 Nr. 223 Nr. 224  
1996 Nr. 225 Nr. 225B Nr. 226  
1996 Nr. 227 Nr. 228 Nr. 229  
1997 Nr. 230 Nr. 231 Nr. 232 Nr. 233
1998 Nr. 234 Nr. 235 Nr. 236  
1998 Nr. 237 Nr. 238 Nr. 238B Nr. 238C
1999 Nr. 239 Nr. 240 Nr. 241  
1999 Nr. 242 Nr. 243    
2000 Nr. 244 Nr. 245 Nr. 247 Nr. 248
2001 Nr. 249 Nr. 250 Nr. 251 Nr. 252
2002 Nr. 253 Nr. 254 Nr. 255 Nr. 256
2003 Nr. 257 Nr. 258 Nr. 259 Nr. 260
2004 Nr. 261 Nr. 262    

 Nå mangler vi bare Nr. 246 fra 2000. Har du det?