banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Kulturminner registert av Moss historielag

Moss kommunes Sentrumsplan 2014-2022

Kulturminner registrert av Moss Historielag i de foreslåtte hensynssoner (9).

Moss Historielag har registrert mange kulturminner i de foreslåtte hensynssonene, og mange andre som ikke er nevnt i planen. Kulturminner nevnt i planen er markert med fete typer.

Kulturminner og kulturmiljøer som er nevnt i planen, men ikke registrert av Moss Historielag pr dato, er markert med kursiv. Historelaget driver fortløpende registrering av kulturminner.

Merk: Historielaget har registrert både kulturminner som fortsatt er på samme stedet, men også en del som har blitt omgjort eller fjernet senere.

 

1. MOSS VERK

adresse

kulturminnenummer

Konventionsgården

Verket 22

86061

Arbeiderboligene på Verket

Verket

1045163

Butikken på Verket

Verket   1

1045169

Verket skole

Verket   2

1045170

Lagården. Stallen. Vaskeriet

Verket   5

1045171

Nygården   

Verket   7B

1045172

Verket 8

Verket   8

1045173

Verket 11

Verket 11

1045174

Verket 19

Verket 19

1045175

Mølla. Bondestallen.

Verket 21

1045176

Forvaltergården

Verket 23

1045177

Jonasgården

Verket 24

1045178

Administrasjonsbygningen

Verket

 

Verkstedet

Verket

 

2. MØLLEBYEN

adresse

kulturminnenummer

Møllebyen

 

1045094

Gerners kaffebrænderi

Fossen 3

1045057

Rype Mølle

Fossen 5/7

1045058

Galla Mølle (museet)

Fossen 6

1045010

Druidegården

Fossen 9

1045012

Gamle Kloster Mølle

Fossen 12

1045128

Kloster Mølle Bomullsveveri

Fossen 13

1045127

Kloster Saug

Fossen 15

1045123

Lerke Mølle

Fossen 18

1045013

Ris Mølle

Fossen 20

1045014

Kloster Mølle (museet)

Fossen 21/21

1045015

Central Pakhus (biblioteket, kinoen)

Fossen 22

1045016

Herfordtgården

H Gerners gt 2

1045191

Gudegården

H Gerners gt 6  

1045003

Folkets hus / Kong Carl

H Gerners gt 7

86058

Larsens rammeverksted

H Gerners gt 7

1045002

Gernergården

H Gerners gt 10

86059

Bryggeri-kjelleren - den gamle

H Gerners gt 10

1045004

Bryggeri-verkstedet - det gamle

H Gerners gt 10

1045005

Bryggeri-utsalget - det gamle

H Gerners gt 10

86059

Portnerboligen

H Gerners gt 10

86059

Stallen

H Gerners gt 10

86059

Gjær- og spritfabrikken - den gamle

H Gerners gt 10

1045001

Tittut

H Gerners gt 10

1045007

Det gernerske fehuset

H Gerners gt 11

1045006

Stormøllen / Møllenes verksted

H Gerners gt 12

1045008

Nye Dyre Mølle

H Gerners gt 14

1045060

Borgengården

H Gerners gt 17

1045047

Wesselgården

H Gerners gt 19

1045048

Herfordtgården

H Gerners gt 21

1045049

Thorbjørngården

H Gerners gt 23

1045050

Nymøllen / Hvistendals mølle

Kongens gt

1045196

Lerke Bod

Kongens gt   3

1045039

Bryggeriparken

H Gerners gt

 

                                              

2. MOSSEELVA

adresse

kulturminnenummer

Mossefossen

 

1045097

Mossefossen kraftverk

Fossen   5/7

1045009

Vannverket - det gamle

Fossen 8

1045011

Storebro

 

1045017

Lillebro

 

1045018

Mosseelva med nordre elvebredd

   

3. STORGATA

adresse

kulturminnenummer

Bostedgården

Storgt 1

1045105

Vognmanngården

Storgt 8

1045162

Tømmerhus

Storgt 10

1045021

Færdengården / Laulundgården

Storgt 12

1045121

Kattepina

Storgt 13

1045073

Tivoli kino / amfi

Storgt 13

1045044

Spindhusgården / Brehmergården

Storgt 16

1045126

Hjulmaker Hansens hus

Storgt 17

1045043

Ottersens gård

Storgt 18

1045080

Chrystiegården

Storgt 20

86060

Heiberggården / Handelstandens hus

Storgt 21

1045082

Konsulen

Storgt 22

86062

Maxegården

Storgt 24

86062

Haffnergården

Storgt 26

86062

Reinertgården

Storgt 28

1045068

Moss Såpefabrikk

Storgt 36

1045059

Moss telefonanlegg

Storgt 36

1045204

3. TOLLBODEN / KANALEN NORDRE

adresse

kulturminnenummer

Moss tollsted - Tollboden

Jeløgt 2

117596

Moss tollsted - uthuset

Jeløgt 2

117596

Moss samlag

Jeløgt 4

1045099

Urmaker Dahl

Jeløgt 6

1045100

Urmaker Dahls første verksted

Jeløgt   8

1045101

Grand Hotell

Jeløgt 10

1045102

Kanalen

 

1045020

Kanalbroen

 

1045019

4. VINCENTS BUDDES PLASS

adresse

kulturminnenummer

Vincents Buddes Plass

Torggt

1045207

Torvgården

Gudes gt 2B

1045037

Høyvekta

 

1045090

Huitfeldtgården

Skoggt 2

1045052

Henr I Larsen

Skoggt 2

1045181

Torggt 2

   

Torggt 4

   

Gudes gt 4

   

                                  

4. ØVRE TORG

adresse

kulturminnenummer

Øvre Torg

Kongens gt

1045208

Fontenen på Øvre Torg

Kongens gt

1045212

Momme Petersons hus

Kongens gt

1045195

Bankgården

Kongens gt 15

1045038

Sterudgården

Kongens gt 17

1045203

Elefantapoteket

Kongens gt 22

1045062

Basarbygningen

Kongens gt 24

1045031

Grennesgården

Kongens gt 26

1045063

Kongens gt 28

Kongens gt 28

1045064

Kongens gt 30

Kongens gt 30

1045065

Standardgården

Kongens gt 32

1045066

Wulfsbergs gt     9

   

Wulfsbergs gt 11

   

Wulfsbergs gt 13

   

5. KIRKETORGET / RÅDHUSPARKEN

adresse

kulturminnenummer

Moss Sparebank

Dronningens gt 19

1045085

Moss Hotell

Dronningens gt 21

1045054

Idrettens hus

Dronningens gt 22

1045042

Middelskolen

Dronningens gt 22

1045034

Kirketorget

Dronningens gt 24

1045055

Moss kirke

Dronningens gt 24

84978

Trygdekassen - den gamle

Dronningens gt 24B

1045040

Parkteateret

Dronningens gt 25

1045029

Parkgården

Dronningens gt 30

1045030

Kirkeparken

Kirkegt 1

1045061

Røde Mølle / Rølla

Kirkegt

1045087

Rådhuset - det gamle

Kirkegt

1045083

Biblioteket - det gamle

Chrysties gt 1

1045041

Råhuset

   

Rådhusparken

   

Kirkeparken vgs

   

6. THORNELØKKA

adresse

kulturminnenummer

Thorneløkka

 

1045095

Værlegt 6

Værlegt 6

1045107

Værlegt 8

Værlegt 8

1045108

Værlegt 9

Værlegt 9

1045109

Værlegt 10

Værlegt 10

1045110

Værlegt 11

Værlegt 11

1045111

Værlegt 12

Værlegt 12

1045112

Værlegt 13

Værlegt 13

1045113

Værlegt 14

Værlegt 14

1045114

Værlegt 15

Værlegt 15

1045115

Værlegt 16

Værlegt 16

1045116

Værlegt 17

Værlegt 17

1045117

Værlegt 19

Værlegt 19

1045118

Thorneløkkvn 4

   

Thorneløkkvn 7

   

 

7. MOSS JERNBANESTASJON /

   JERNBANETRASEEN

adresse

kulturminnenummer

Moss jernbanestasjon

Jernbane gt 1

1045069

Godshuset - Moss jernbanestasjon

Moss stasjon

1045045

Jernbanetraseen

   


8. VÆRLESANDEN / KANALPARKEN

adresse

kulturminnenummer

Værlesanden

 

1045125

Husrekka i Stengata

Stengt

1045122

Gassverket

Stengt 2

1045084

Sykehuset - det gamle

Sykehusgt 10

1045104

Sjøgata 7

Sjøgt 7

1045156

UTENFOR HENSYNSSONER

adresse

kulturminnenummer

Brannstasjonen

Vogts gt 11

1045025

Kanonen fra gamle brannstasjonen

Tykkemyr

1045024

Skarmyra skole

Skolegt 2

1045032

Svaegården

Skoggt 10

1045051

Carl Johans Hospital

Skoggt 52

1045096

Kjellerødgården

Skoggt 48

1045053

Nyquistgården

Høienhald gt 1

1045056

Mossehallen

   

Trafostasjonen ved Nesparken

   

Skalldekkebygget

   

Koket og sidetårn på Verket

   

             19.01.2015

            Arild Austad

Moss Historielags Kulturminneregistreringsgruppe

link til SENTRUMSPLANEN, KULTURMINNER OG KULTURMILJØ ( filen som lastes ned er i PFD fra Moss kommune)