banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Kulturminnegruppa, rapport nr. 2.

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 2 - januar 2017

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa,
som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

 

HVA SOM ER REGISTRERT

vei/område: kulturminne

Bjerget: Bjerget (området), Kanonen og Kølabånn
Chrysties gate: Det gamle biblioteket
Dronningens gate: Andersen og Bang, Biblioteket, Dronningens gate (området), Idrettens hus, Kirketorget, Middelskolen, Moss frikirke, Moss Hotell, Moss Kirke, Moss Sparebank, Parkgården, Parkteateret, Reinsch Hotel og Trygdekassen
Fjellveien: Bytårnet, Minneeika og smijernsgjerdet
Fjordveien: Fløterhuset/Kurvmakergården og Nygaten
Fleischers gate: Breidablikk og Moss Aktiemeieri og Handelsforretning
Fossen (veien): Central Pakhus, Druidegården, Galla Mølle, Gamle Kloster Mølle, Gerners kaffebrænderi, Lerke Mølle, Mossfossen kraftverk, Kloster Mølle, Kloster Mølle Bomullsveveri, Kloster saug, Rismøllen, Rype Mølle og Det gamle vannverket
Furuholtet: Melløs gård
Gudes gate: Den gamle Gudegården, IDUN fabrikker AS og Torvgården
Hans Bloms gate: Fødehjemmet
Haveveien: Haveveien 2 og Madam Erstad/Olsens Hotell
Henrich Gerners gate: Borgengården, Bryggerikjelleren, Bryggeriets verksted, Den gamle gjær- og spritfabrikken, Det gernerske fehuset, Folkets Hus/Kong Carl, Gernergården: boligen- bryggeriutsalget- portnerboligen -stallen, Gudegården, Herfordtgården, Herfordgården, Larsens Rammeverksted, Nye Dyre Mølle, Stormøllen/Møllenes verksted, Titttut, Thorbjørngården og Wesselgården
Høienhaldgata: Krematoriet og Nyquistgården

Jeløgata: Fiskebasaren, Grand Hotell, Moss samlag, Tollboden og Urmaker Dahls verksteder
Jernbanegata: Godshuset og Moss Jernbanestasjon
Kirkegata: Kirkeparken, Moss Bedehus, Røde Mølle/Rølla og Det gamle Rådhuset
Klostergata: Klostergata 13, Snippen, Stuten og Tendrupgården/Pianokassa
Kongens gate: Bankgården, Basarbygningen, Elefantapoteket, Fontenen på Øvre torg, Grennesgården, Hjersinggården, Høstegården, Lerke Bod, Momme Petersons hus, Kongens gt 28, Kongens gt 30, Moss og Opland Bank, Nymøllen/Hvistendals mølle, Standardgården, Sterudgården, Rygge Vaaler Sparebank og Øvre Torg
Kanal-området: Ferjeleiet, Kanalbrua og Kanalen
Løkkegata: Evys lekestue og Moss skoindustri
Martebakken: Vannbassenget på Klommesten
Orkerød: Orkerød hageby og Orkerødhytta/Faders Minde
Moss verk: Konventiosngården
Mosseelva: Lillebro, Mossefossen og Storebro
Møllebyen: Møllebyen (området)
Prins Christian Aug. Plass: Transformatorstasjonen til Moss Lysverk
Prinsens gate: Folkebadet
Rådhusgata: Rådhusgata (området) og Selandgården
Skarmyra: Høienhald, Moss sykehus, Reperbanen og Skarmyra (området)
Skoggata: Carl Johans Hospital, Henr. I. Larssen, Skoggata (området), Huitfeldtgården, Kjellerødgården, Moss Avis og Svaegården
Skolegata: Skarmyra skole
Stengata: Gassverket og Stengata (området)
Storgata: Bostedgården, Brynildsens Transportforretning, Chrystiegården, Folkebadet, Færdengården/Laulundgården, Haffnergården, Heiberggården/Handelstandens hus, Hjulmaker Hansens hus, Kattepina, Konsulen, Maxegården, Moss såpefabrikk, Moss Telefonanlegg, Ottersens gård, Reinertgården, Spindhusgården/Brehmergården, Tivoli amfi, tømmerhuset Storgt 10 og Vognmannsgården
Strandgata: Magnussen & Nilsen
Sykehusgata: Sykehuset/Det gamle lasarettet
Th. Petersons gate: Nedre Torg
Thorneløkka: Thorneløkkveien 16 og Thorneløkka (området)
Torggata: Høyvekta og Vincents Buddes Plass
Tykkemyr: Kanonen fra gamle brannstasjonen
Verket: Arbeiderboligene på Verket, butikken på Verket, Cellulosepipa, Forvaltergården,
Jonasgården, Konventionsgården, Lagården-stallen-vaskeriet, Mølla/Bondestallen, Nygården,
Verket skole, Verket 8, Verket 11 og Verket 19
Vogts gate: Gamle brannstasjonen, Håndverkeren, Krogsvoldnebba og Pikeskolen
Værlegata: Fuglevikhuset, Kahns kolonialbutikker, Moss Teglverk, Port Arthur, Værlegata 6, Værlegata 8, Værlegata 9, Værlegata 10, Værlegata 11, Værlegata 12, Værlegata 14, Værlegata 15, Værlegata 16, Værlegata 17 og Værlegata 19
Værlesanden: Værlesanden (området) og Kurbadet

JELØY
Bellevue: Fylkesmannsgården
Bjørn Bjørnstads vei: Alby
Bråtengata: Arbeiderboligene til Moss Glasværk, Bråten/Jeløy kurbad, Det mekansikse væveri, Jelø Mineralvannfabrikk og Vårli
Eddaveien: Rosnes
Elias Blix' gate: Torderød
Folke Bernadottes gate: Søndre Jeløy skole
Gimleveien: Smedjordet
Harald Hårfagres gate: Gamle Hoppern skole
Helgerødgata: Gimle kino, Helgerød gård, Moss Glasværk, Skomakergården og Snøplogen
Kortbølgen: Jeløy Radio,
Godset: Refsnes Gods
Nesveien: Nordre Jeløy skole og omgangsskolen på Søndre Ås
Nokiaveien: Bråtenskogen og Solbakken
Orkerød: Orkerød hageby, Orkerød og Orkerødhytta/Faders Minde
Rambergveien: Blekkhuset
Refsnesalleen: Bergersborg
Sjøgata: Kjerka og Sakrestiet og Sjøgata 7
Skogbrynet: Orkerød
Solefallsveien: Blåmyra
Stubben: Varden
Torgny Segersteds vei: Grimsrød gård og teglverk
Tronvikveien: Hoppernstua, Hoppern skoles lærerbolig, Kubberød og R. Sørnes' verksted
Værftsgata: Grinda, Kjølekonserven og Persil
Vårli: Aug. P. Horn
Verftsområdet: Gamle Krabben
Tronvik: Charlottenborg gård og teglverk, Torpedostasjonen

KAMBO
Karosserifabrikken

MOSS ÆTTEHISTORIELAG har også lagt ut kulturminner på Kulturminnekartet.
Eksempler på kulturminner lag ut av MÆ:
Bru, brønn, boplass, demning, forsvarsanlegg, funnsted, gjerde, gravfelt, gruve, gårdsbruk, heller, hulvei, husmannsplass, ishus, jettegryte, kasterøys, kraftverk, kongevei, krigsminne, kullmile, rydningsrøys, steinbrudd

JELØY: Alby, Framnes, Fuglevik, Kjellandsvik, Orkerød, Ramberg, Reier, Reneflot, Rosnes, Skipping
KAMBO
VANSJØ: Bevøy
VERKET: Peterson Fabrikker, Thorbjørnsrød

KULTURMINNEKARTET er stedet hvor en finner mer INFO.
Du kan søke med navnet på stedet, og du kan søke med type kulturminne.

ÅPNE: Start med å åpne Kulturminnekartet - http://kulturminnekart.no/ostfold/

KOMMUNE: Velg så kommune, f eks Moss, ved å klikke på trekanten i feltet til venstre (Gå til kommune) og klikke på Moss.

SØKE: Bruk feltet Søk etter kulturminner (på venstre side).
Du kan søke med stedsnavn og du kan søke med type kulturminne (se lista for Moss Ættehistorielag).
Det kommer opp liste med navn (fete typer) som du klikker på, og så vises stedet på kartet.

VINDUET: Du får se et vindu (med bilder) og tekst. Bildene vises stort når du klikker på dem. Klikker du på mer så vises en pdf-fil for dette kulturminnet.

FORSTØRRE/FORMINSKE: Du kan forstørre / forminske kartet ved å klikke på symbolene på kartets venstre kant (loddrett felt med hvite tegn).

FLYTTE: Du kan flytte kartet sideveis eller oppover/nedover ved å klikke på navigeringssymbolene på kartets venstre kant (blå med hvite tegn).

IKONER: Du kan klikke på ikoner (R eller K) på kartet. Da vises et vindu, som forklart ovenfor.