banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Kulturminnegruppa i Moss historielag rapport nr. 3

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 3 - april 2017
• Kulturminnene
• Registrert av Moss Historielag og Moss Ættehistorielag
• Kulturminnekartet – hvordan søke etter kulturminner
• Registreringsarbeidet

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

KULTURMINNENE

Moss har veldig mange kulturminner, spredt utover i sentrum og distriktet omkring. Til nå har vi i Moss Historielag registrert kulturminner fra sentrumsområdet og noe på Jeløy. Resten av kommunen har Moss Ættehistorielag tatt seg av. Mer info om hva som kan kalles kulturminner finner du i siste avsnittet – ‘Registreringsarbeidet’.

REGISTRERT I MOSS KOMMUNE
vei/område: kulturminne

Bjerget: Bjerget (området), Kanonen og Kølabånn
Chrysties gate: Det gamle biblioteket
Dronningens gate: Andersen og Bang, Biblioteket, Dronningens gate (området), Idrettens hus, Kirketorget, Middelskolen, Moss frikirke, Moss Hotell, Moss Kirke, Moss Sparebank, Parkgården, Parkteateret, Reinsch Hotel og Trygdekassen
Fiske båthavn: Gjennestad båtbyggeri
Fjellveien: Bytårnet, Minneeika og smijernsgjerdet
Fjordveien: Fjordvn. 13, Fløterhuset/Kurvmakergården og Nygaten
Fleischers gate: Breidablikk og Moss Aktiemeieri og Handelsforretning
Fossen (veien): Central Pakhus, Druidegården, Galla Mølle, Gamle Kloster Mølle, Gerners kaffebrænderi, Lerke Mølle, Mossfossen kraftverk, Kloster Mølle, Kloster Mølle Bomullsveveri, Kloster saug, Rismøllen, Rype Mølle og Det gamle vannverket
Furuholtet: Melløs gård
Gudes gate: Den gamle Gudegården, IDUN fabrikker AS og Torvgården
Hans Bloms gate: Fødehjemmet
Haveveien: Haveveien 2 og Madam Erstad/Olsens Hotell
Henrich Gerners gate: Borgengården, Bryggerikjelleren, Bryggeriets verksted, Den gamle gjær- og spritfabrikken, Det gernerske fehuset, Folkets Hus/Kong Carl, Gernergården: boligen- bryggeriutsalget- portnerboligen -stallen, Gudegården, Herfordtgården, Herfordgården, Larsens Rammeverksted, Nye Dyre Mølle, Stormøllen/Møllenes verksted, Titttut, Thorbjørngården og Wesselgården
Høienhaldgata: Krematoriet og Nyquistgården
Høyda: Høyden skole og Rabekk
Jeløgata: Fiskebasaren, Grand Hotell, Moss samlag, Tollboden og Urmaker Dahls verksteder
Jernbanegata: Godshuset og Moss Jernbanestasjon
Kirkegata: Kirkeparken, Moss Bedehus, Røde Mølle/Rølla og Det gamle Rådhuset
Klostergata: Klostergata 13, Snippen, Stuten og Tendrupgården/Pianokassa
Kongens gate: Bankgården, Basarbygningen, Elefantapoteket, Fontenen på Øvre torg, Grennesgården, Hjersinggården, Høstegården, Lerke Bod, Momme Petersons hus, Kongens gt 28, Kongens gt 30, Moss og Opland Bank, Nymøllen/Hvistendals mølle, Rygge-Vaaler Sparebank, Standardgården, Sterudgården, Rygge Vaaler Sparebank og Øvre Torg
Kanal-området: Ferjeleiet, Kanalbrua og Kanalen
Løkkegata: Evys lekestue og Moss skoindustri
Martebakken: Vannbassenget på Klommesten
Orkerød: Orkerød hageby og Orkerødhytta/Faders Minde
Moss verk: Konventiosngården
Mosseelva: Lillebro, Mossefossen og Storebro
Møllebyen: Møllebyen (området)
Nedre Vansjø: Pølsebroen
Prins Christian Aug. Plass: Transformatorstasjonen til Moss Lysverk
Prinsens gate: Folkebadet
Rådhusgata: Rådhusgata (området) og Selandgården
Skarmyra: Høienhald, Moss sykehus, Reperbanen og Skarmyra (området)
Skoggata: Carl Johans Hospital, Henr. I. Larssen, Skoggata (området), Huitfeldtgården, Kjellerødgården, Moss Avis og Svaegården
Skolegata: Skarmyra skole
Stengata: Gassverket og Stengata (området)
Storgata: Bostedgården, Brynildsens Transportforretning, Chrystiegården, Folkebadet, Færdengården/Laulundgården, Haffnergården, Heiberggården/Handelstandens hus, Hjulmaker Hansens hus, Kattepina, Konsulen, Maxegården, Moss såpefabrikk, Moss Telefonanlegg, Ottersens gård, Reinertgården, Spindhusgården/Brehmergården, Tivoli amfi, tømmerhuset Storgt 10 og Vognmannsgården
Strandgata: Magnussen & Nilsen
Sykehusgata: Sykehuset/Det gamle lasarettet
Th. Petersons gate: Nedre Torg
Thorneløkka: Thorneløkkveien 16 og Thorneløkka (området)
Torggata: Høyvekta og Vincents Buddes Plass
Tykkemyr: Kanonen fra gamle brannstasjonen
Verket: Arbeiderboligene på Verket, butikken på Verket, Cellulosepipa, Forvaltergården,
Jonasgården, Konventionsgården, Lagården-stallen-vaskeriet, Mølla/Bondestallen, Nygården,
Verket skole, Verket 8, Verket 11 og Verket 19
Vogts gate: Gamle brannstasjonen, Håndverkeren, Krogsvoldnebba og Pikeskolen
Værlegata: Fuglevikhuset, Kahns kolonialbutikker, Moss Teglverk, Port Arthur, Værlegata 6, Værlegata 8, Værlegata 9, Værlegata 10, Værlegata 11, Værlegata 12, Værlegata 14, Værlegata 15, Værlegata 16, Værlegata 17 og Værlegata 19
Værlesanden: Værlesanden (området) og Kurbadet

JELØY
Bellevue: Fylkesmannsgården
Bjørn Bjørnstads vei: Alby
Bråtengata: Arbeiderboligene til Moss Glasværk, Bråten/Jeløy kurbad, Det mekansikse væveri, Jelø Mineralvannfabrikk og Vårli
Eddaveien: Rosnes
Elias Blix' gate: Torderød
Folke Bernadottes gate: Søndre Jeløy skole
Gimleveien: Smedjordet
Harald Hårfagres gate: Gamle Hoppern skole
Helgerødgata: Gimle kino, Helgerød gård, Moss Glasværk, Skomakergården og Snøplogen
Kortbølgen: Jeløy Radio,
Godset: Refsnes Gods
Nesveien: Nordre Jeløy skole og omgangsskolen på Søndre Ås
Nokiaveien: Framnes hvilehjem/Bråtenskogen og Solbakken
Orkerød: Orkerød hageby, Orkerød og Orkerødhytta/Faders Minde
Rambergveien: Blekkhuset
Refsnesalleen: Bergersborg
Sjøgata: Kjerka og Sakrestiet og Sjøgata 7
Skogbrynet: Orkerød
Solefallsveien: Blåmyra
Stubben: Varden
Torgny Segersteds vei: Grimsrød gård og teglverk
Tronvikveien: Hoppernstua, Hoppern skoles lærerbolig, Kubberød og R. Sørnes' verksted
Værftsgata: Grinda, Kjølekonserven og Persil
Vårli: Aug. P. Horn
Verftsområdet: Gamle Krabben
Tronvik: Charlottenborg gård og teglverk, Torpedostasjonen

KAMBO
Karosserifabrikkene

Kulturminner registrert av MOSS ÆTTEHISTORIELAG:
Type:
Bru, brønn, boplass, demning, forsvarsanlegg, funnsted, gjerde, gravfelt, gruve, gårdsbruk, heller, hulvei, husmannsplass, ishus, jettegryte, kasterøys, kraftverk, kongevei, krigsminne, kullmile, rydningsrøys, steinbrudd
Område / kulturminne:
JELØY: Alby, Framnes, Fuglevik, Kjellandsvik, Orkerød, Ramberg, Reier, Reneflot, Rosnes, Skipping
KAMBO
VANSJØ: Bevøy
VERKET: Peterson Fabrikker, Thorbjørnsrød

KULTURMINNEKARTET
ÅPNE: Start med å åpne Kulturminnekartet - http://kulturminnekart.no/ostfold/

VELG KOMMUNE: f eks Moss, ved å klikke på trekanten i feltet (Gå til kommune)og klikke på M oss.

SØK: Skriv i feltet (Søk etter kulturminner).
Søkeord kan være navn, adresser, kulturminnetype.
Det kommer opp liste med navn (fete typer) som du klikker på, og så vises stedet på kartet.

VINDUET: Du får se et vindu (med bilder) og tekst. Vinduet peker på stedet hvor kulturminnet er på kartet. Bildene vises stort når du klikker på dem. Klikker du på mer, så vises en pdf-fil ned mer informasjon om dette kulturminnet.

FORSTØRRE/FORMINSKE: Du kan forstørre / forminske kartet ved å klikke på symbolene på kartets venstre kant (loddrett felt med hvite tegn).

FLYTTE: Du kan flytte kartet sideveis eller oppover/nedover ved å klikke på navigeringssymbolene på kartets venstre kant (blå med hvite tegn).

IKONER: Du kan klikke på ikoner (R eller K) på kartet. Da vises et vindu, som forklart ovenfor.

REGISTRERINGSARBEIDET
Registreringsgruppa tar for seg både kulturminner og kulturmiljøer. For å få litt mer innhold i begrepene, er det greit å se hvordan Riksantikvaren beskriver dem:
• Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
• Kulturminnene er en del av vår felles arv og hukommelse.
• Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
• Reglene om kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til.

«Kulturminnedefinisjonen er i seg selv svært vid, og er ikke basert på en verdivurdering av fortidens spor. Det er heller ingen aldersgrense for hva som er et kulturminne. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer er stort og sammensatt, både i tid og rom, form og funksjon. Det spenner fra enkle steinalderboplasser til sammensatte kulturmiljøer med bygninger og anlegg fra ulike tidsepoker – som en bydel fra slutten av 1800-tallet, et gårdstun med omgivende jordbrukslandskap, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kulturminnene er en viktig og vesentlig del av vår kulturarv, og knyttet til forvaltningen av vårt fysiske miljø.»
Fra: "KULTURMINNER I KOMMUNEN, LOKALE REGISTRERINGER" en håndbok , juni 2011, utg. Riksantikvaren

Riksantikvaren hadde allerede gjort en rekke registreringer før vi kom i gang. Det forelå skriftlige opptegnelser med beskrivelser. Det gjelder byens nåværende kirke, Torderød, Folkets hus / Kong Karl, Gernergården, Chrystiegården, Konventionsgården, Haffnergården, Konsulen og Maxegården. Dessuten en rekke langt eldre kulturminner utenfor bykjernen: gravminner, bosetningsområder, steingjerder, rester etter bygdeborg, steinbrudd, rydningsrøys, funnsteder mm.

De to historielagene i Moss gikk så i gang med å fotografere, finne GPS-koordinatene til hvert kulturminne og så legge dataene inn i en digital, søkbar database - Kulturminnebasen. Denne basen er koblet sammen med kart, så vi kan finne igjen på Mossekartet nøyaktig hvor de enkelte kulturminner befinner seg. Kulturminnekartet dekker forøvrig hele Østfold.

Etter å ha gjort ferdig det som Riksantikvaren hadde registrert, begynte vi å se nærmere på hva annet som burde være med fra Moss. Kommunen hadde utarbeidet et forslag som dannet utgangspunkt for arbeidet. Møllebyen var et naturlig sted å starte. Bygninger ble fotografert og målt med GPS. Tekster som beskriver kulturminnene ble utarbeidet. Kulturminneregistreringsgruppa har dyktige medarbeidere med rikt utvalg av eget lokalhistorisk materiale, og vi har tilgang til stoff på Moss by- og industrimuseum. Vi benytter også lokalhistorisk samling i Moss bibliotek og andre bibliotek.

2017-04-16 , Arild Austad