banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Årsmelding fra Kulturminnegruppa 2018

Årsmelding 2018 fra Kulturminneregistreringsgruppa

Gruppa har i 2018 hatt følgende medlemmer: Wenche Skageberg, Nils Bjørnebekk, Liv Stylegar, Knut Thorvaldsen, Karin Behn Skjævestad, Eilert Hansen, Aud Løvig og Arild Austad. Gruppa har hatt 8 møter, ca. en gang i måneden, på Justus.

Kulturminnekartet

Kulturminneregistreringsgruppa har, som navnet tilsier, arbeidet med å registrere kulturminner i Moss. Fra arbeidet startet opp i 2009 – Kulturminneåret – og til nå, har målet vært å legge ut info om kulturminnene (tekst, bilder, adresse, kartkoordinater) i Kulturminnebasen for Østfold. Nå er denne basen i ferd med å bli avviklet i sin nåværende form.Teknisk har den i år ikke vært så bra som før. Om den virket som den skulle, så kunne en se på Kulturminnekartet for Østfold hvor de enkelte kulturminnene er og få se tekst og bilder om dette minnet. Denne muligheten har manglet i perioder.

Fra starten av var omtrent alle kommunene i Østfold med i arbeidet med Kulturminnebasen. I de senere årene har stadig færre deltatt. Samtidig har Riksantikvaren opprettet nettstedet ‘Kulturminnesøk’ der lokale kulturminner kan registreres. Noen kommuner har gått over til å bruke dette stedet fremfor Kulturminnebasen. I Moss var også Moss Ættehistorielag med i arbeidet med Kulturminnebasen. De er ikke lenger aktive der. I år er det bare vi i Moss Historielag som har lagt ut stoff fra Moss i Kulturminnebasen.

 

I 2018 er følgende nye kulturminner lagt ut:

1045225 Molbekktjernet 1045226 Kolstadhagen 1045227 Dronningens gt 8 1045228 Wessmanngården 1045229 Konsulen 1045230 Haffnergården 1045231 Maxegården 1045232 Sponvika

Moss Historielags hjemmeside

Informasjonen - tekst, bilder, adresse, kartkoordinater – om hvert enkelt kulturminne, som en før fant på Kulturminnekartet, er nå å finne på historielagets hjemmeside – under egen fane ‘Kulturminner’. Og der legges fra nå av ny informasjon ut fremfor å bruke Kulturminnebasen. Eilert Hansen står for det praktiske arbeidet med å få stoffet lagt på hjemmesiden.

Høringer i byggesaker

Nytt i år er at Kulturminnegruppa får oversendt kommunens høringsdokumenter i reguleringssaker fra styret i historielaget. Gruppa vurderer så om den vil gi uttalelse på vegne av historielaget. Gruppa har ingens spesiell ekspertise i slike saker, men vil gi uttalelse om den mener kulturminner i det aktuelle området påvirkes eller kan bli ødelagt.

 

 

Rygge 7/11-2018

Arild Austad