banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

ÅRSMELDING FRA KULTURMINNEGRUPPA FOR 2020 

ÅRSMELDING FRA KULTURMINNEGRUPPA FOR 2020 

Gruppa har i 2020 hatt følgende medlemmer: Karin Behn Skjævestad, Eilert Hansen, Liv Stylegar, Knut Thorvaldsen, Nils Bjørnebekk, Wenche Skageberg, Aud Løvig og Arild Austad.

Året 2020 ble meget spesielt pga. koronaviruset og restriksjonene som ble innført. Gruppa hadde to ordinære møter, mot normalt ni. I tillegg ble et møte den 5. mars lagt til Møllebyen for å se og høre på Nils Bjørnebekk som fortalte om historien til pumpehuset til det gamle vannverket. Her møtte også medlemmer av styret til MH.

Etter restriksjonene har kulturminnegruppa holdt en lav profil, men medlemmene både enkeltvis og parvis, har tatt for seg ulike oppgaver, slik som:

 • Eilert har på et møte fortalt om sjøfart i Moss på 1800-tallet - med utgangspunkt i folketellinger, sjømannslister mm.
 • Eilert har laget oversikter over sjøfolk og redere registrert i Moss på 1800-tallet, som viser mange kjente og mindre kjente navn fra mossehistorien. Oversikten er lagt ut på MHs hjemmesiden/digitalarkivet.  
 • Eilert har laget mange andre oversikter over folk fra Moss, som er lagt ut på MHs hjemmeside/digitalarkivet.
 • Arild har vist bildeserie og fortalt om utviklingen av dampskipstrafikken i Moss gjennom tidene. Dette ble også framført på årsmøtet i historielaget.
 • Arild har laget en oversikt over artikler i ‘Moss Tilskuer’ fra 1910, der en rekke gamle gårder i Moss er omtalt. Denne oversikten er registrert på hjemmesiden til Nasjonalbiblioteket. nb.no
 • Knut har laget en oversikt over avsluttede arkiver i Moss kommune.
 • Karin har fortalt om Moss Bryggeri.
 • Liv, som er medlem i Torderøds venner, holdt en fin omvisning for kulturminnegruppa på Torderød.

Oppgaver som styret har tatt initiativ til:

 • Bidra med en plan for og et medlem til en huskomité for Justus.
 • Uttalelse til en eventuell flytting av kontor og møterom til Torderød. 
 • En henvendelse om delta til å være med når historielaget holder stand i Moss sentrum for å fortelle om lagets virksomheter og svare på evt. spørsmål om mossehistorien og kulturminner.
 • Gjennomgå dokumenter ifm. høringssaker i kommunen. Kulturminnegruppa mener at den kan bidra med å vise til eventuelle kulturminner som vil bli berørt, men utover dette har den ikke spesiell kompetanse, og har foreslått at det opprettes en egen gruppe, som kan ta seg av høringssaker.

Registrering av kulturminner

Tidligere ble det nå nedlagte nettstedet Kulturminnekartet i Østfold, benyttet til å legge ut bilder og tekster fra alle kommunene i Østfold. Stoffet her er tatt vare på og alt fra Moss finnes på Moss Historielags hjemmeside, under fanen Kulturminner. Her legges også nye artikler/saker med tilknytning til kulturminner i Moss. Det er Eilert Hansen som arbeider med dette.

Det var Østfold Historielag som initierte arbeidet med å samle stoff om kulturminner i en base Kulturminnebasen for Østfold, dette ble så vist på Kulturminnekartet. På hjemmesiden til Østfold Historielag er det nå opplysninger om at Riksantikvaren vil legge alt fra kulturminnebasen ut på sitt nettsted Kulturminnesøk, men foreløpig er dette ikke skjedd. Samlingen omfatter ca. 7 000 kulturminner og drøyt 15 000 bilder fra hele Østfold.

            Januar 2021

            Arild Austad