banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

 

Transkriberingsgruppen i Moss Historielag

Transkriberingsgruppen har holdt på i mange år og hatt flere medhjelpere.  Det er ingen aktivitet i denne gruppen nå. 

 

Hva vi har transkribert:

1762:  Ekstraskatten for Moss og Jernverket.

1875:  Folketellinger for Moss by, Moss Landsogn, Rygge, Våler.

1885:  Folketellingen for Moss by.

1891:  Folketellinger for Moss by, Moss Landsogn, og Rygge.

1914:  Folketellingen for Moss by.

Inn og Utflyttede til/fra Moss by fra 1814 til ca. 1930.

Inn og Utflyttede til/fra Moss Landsogn fra 1878 (tidligere sammen med Moss by) til ca. 1929.

Moss Fattigkommune: 1901 til 1905.

Folketellingen fra 1920

Transkriberinger som vi snart skal ta fatt i:

Moss Fattigkommune 1905 til 1913.

Norske kirkebøker fra utlandet.

Sjømenn.

Vil du værra me' så heng deg på.