Kirkebøker fra Moss

KIRKEBØKER FRA MOSS

Det finnes mikrofilmede kirkebøker for Moss tilgjengelige for perioden 1725 - 1939.
Moss prestegjeld ble utskilt fra Rygge 7. mai 1790, men det ble ført egne kirkebøker for Moss anneks fra 1725.

Innholdet i kirkebøkene fra Moss og andre sogn varierer, avvik er notert i parentes i tabellen på neste side. Fra 1835 er det også ført klokkerbøker, den tids "backup" eller reservekopi, som skulle oppbevares i en annen bygning i tilfelle kirken brant, noe som faktisk skjedde i Moss under storbrannen i 1858. Fra 1878 er Moss delt i to - bysognet, og landsognet som omfattet områder slik som Jeløy og Kambo.

Tidlige kirkebøker inneholdt vanligvis følgende avsnitt:
Døpte
Introduserte (navn på kvinner som hadde født barn) Absolverte
Konfirmerte
Trolovede/Viede (og opphevede trolovelser)
Begravede

De uthevede postene er vanlige i senere kirkebøker. Etter 1814 kan man i tillegg finne registre over personer som er flyttet til eller fra sognet. Fra 1870 tallet ble det ført opp navn på de som meldte seg inn i eller ut av statskirken, men presten hadde også plikt til å nedtegne fødsler osv. til dissentere, disse finnes ofte i egne avsnitt i kirkeboken. Dødfødte barn ble også ført opp i en egen liste. Vær oppmerksom på at det av og til kan være forskjell mellom innføringer i kirkeboken og klokkerboken!

Filmingen av kirkebøker, folketellinger og mange andre genealogiske kilder slik som militære ruller og skifteprotokoller ble foretatt av "The Genealogical Society of Utah" (som er tilknyttet Jesu Kristi Kirke av SDH) etter avtale med norske myndigheter. Disse filmene kan vanligvis lånes/ leses på Riksarkivets lesesal, men denne er stengt for oppussing frem til høsten, og det er opprettet en midlertidig lesesal for filmet materiale på Deichmanske bibliotek som har kirkebøker og de mest brukte filmruller og fiche.

De fleste kirkebøker for Moss finnes både på Moss Bibliotek (i lokalsamlingen i kjelleretasjen) og på Slektshistorisk Senter i Nesveien 29 på Jeløy. Begge steder har leseapparater for film og fiche, samt pc med internetttilkobling. Og begge kan være behjelpelige med å fjernlåne filmer fra norske kirkesogn og fra Sverige.

Kirkebøker (også kalt ministerialbøker) fra Moss
I - 1 1725-1752 ( Konf. fra 1736. Trolov. fra 1744. )
I - 2 1753-1779
I - 3 1779-1784 og 1809-1814
I - 4 1784-1808 ( Hevede trolovelser 1790-1835. )
I - 5 1814-1828 ( Konfirmerte, døde, inn- og utflyttede fra 1815. )
I - 6 1829-1844 ( Vaksinerte fra 1838. )
I - 7 1845-1851
I - 8 1852-1860 ( Viede til 1869. Vaksinerte til 1855. )
I - 9 1861-1869 ( Vaksinerte til 1867. )
I - 10 1870-1877 (Utmeldte fra 1871.)
II - 1 1878-1886 Bysogn
II - 2A 1887-1893 Bysogn ( Også dissentere. ) II - 2B 1887-1893 Bysogn ( Også dissentere. ) II - 3 1894-1901 Bysogn ( Også dissentere. ) II - 4 1902-1912 Bysogn ( Også dissentere. )
III - 1 1878-1894 Landsogn ( Også dissentere. Innflyttede til 1891.)
III - 2 1894-1906 Landsogn (Viede/døde fra 1895. Innfl. til 1904. Utfl. fra 1900. Utm. 1896-1903.)

Klokkerbøker

I - 1 1835-1851 ( Konfirmerte fra 1836. Inn- og utflyttede fra 1836. )
I - 2 1852-1860 ( Viede til 1870. Inn- og utflyttede. )
I - 3 1861-1868 ( Ikke viede. Inn- og utflyttede til 1872. )
I - 4 1869-1877 ( Viede fra 1871. Utmeldte til 1874. En født og en død dissenter. )
I - 5 1878-1888 Bysogn ( Også dissentere. )
I - 6 1889-1900 Bysogn ( Også dissentere. )
I - 7 1901-1912 Bysogn ( Også dissentere. )
I - 8 1913-1923 Bysogn ( Også dissentere. )
I - 9 1924-1937 Bysogn ( Også dissentere. )
II - 1 1878-1900 Landsogn ( Konfirmerte og viede til 1899. Utmeldte og dissentere. )
II - 2 1900-1910 Landsogn ( Konfirmerte og viede til 1909. )
II - 3 1910-1919 Landsogn
II - 4 1920-1932 Landsogn

Lysningsbøker
1 - 1910-1924
2 - 1919-1930
3 - 1931-1939

(Kilde: Riksarkivets Mikrokortkatalog)

Foto Moss Kirke: Margaret H. Strand 2005