Jens Lauritz Andersen - hans opphav og etterslekt

JENS LAURITZ ANDERSEN - HANS OPPHAV OG ETTERSLEKT

Del I - Fra Østfold til USA

Av Margaret H. Strand

Jens Lauritz Andersen ble født den 24. september 1848 på "Sauøen ved Fredrikshald", og ble døpt første juledag samme året i Idd kirke. 1865 folketellingen viser den attenårige gutten bosatt på Lislebygrund i "Kiær og Wiese" sogn, Glemminge prestegjeld, sammen med familien. Faren, Anders Larsen (Sauøen) var "bjælkehugger" , og oppgitt å være førtito år gammel og i likhet med hustruen Maren Jensdatter, født i Idd Prestegjeld. I tillegg til en losjerende sag- bruksarbeider, bodde fire yngre søsken, Anne Marie, Olava Gurine, Johan Oscar og Elise O. M. sammen med Jens og foreldrene da.

Glemmen kirkebok har følgende innlegg blant "Indflyttede" 1853: Anders Larsen Souöen, Bjælkehugger i Forstaden, gl: 29 aar, og hans hustru Maren Jensdatter gl: 30 aar, samt deres sön Jens Laurits 5 aar, indkomne fra Id. Attest af August 1853 (...datum i Pr. ministerialbog).

Jens vokste opp i Glemmen, og giftet seg med Elen Marie Andreasdatter den 4. juli 1869 i Glemmen kirke. Han var da tjue år gammel og sagmester. Paret emigrerte til USA i 1887.

Ifølge Digitalarkivets Emigrant database, reiste høvel- mester Jens Andersen først med sønnen Johan; de dro i begynnelsen av april 1887 på SS. Drammen av Anderson linjen, som seilte fra Kristiania, plukket opp passasjerer ved Fredrikstad havn og seilte videre til Rotterdam. Jens betalte 240,- for overfarten for seg selv og sønnen, men jeg vet ikke om prisen gjaldt kun til Nederland eller hele overfarten til USA. Hans bestemmelsessted var her oppgitt som Minnesota. Fra Rotterdam krysset de Atlanteren med Dutch American Line til New York.

I september fulgte Elen etter med barna Karoline, Anna, Andrea, Klara og lille Ole, ledsaget av Jens' yngre bror Albert. De seilte med skipet Olav Rasch til Hull og videre med en sjeldnere emigrantrute for nordmenn - fra Glasgow, Skottland med skipet SS Anchoria til New York, ankomst 24. september. Farten over Atlanterhavet tok ni døgn. Her ser vi deres utreise fra Norge i Digitalarkivets emigrantdatabase for Oslo:

Reisedato Fornavn Etternavn Alder Hjemsted Destinasjon Linje Skip
09.09.1887 Albert M. Anders. 21 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Elen M. Anders. 42 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Karoline Anders. 11,5 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Anna Anders. 8 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Andrea Anders. 6 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Klara Anders. 4 Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo
09.09.1887 Ole Anders. !! Fr.stad Asland Wis Olaf Rasch Angelo

I samme kilde ser det ut til at Jens sin yngre søster Elise utvandret allerede i 1882 med sin elleve måneder gamle datter Anna. Annas dåp har jeg ikke klart å finne, så det er ikke bekreftet at det dreier seg om samme Elise. Ikke finnes det "Utflyttede" fra Glemmen kirkebok for den perioden heller. Deres bestemmelsessted var oppgitt som New York. Og Elises kusine Karen Juliane, født 1843, datteren til Anders Larsens bror, Hans Petter, som bodde på "Lie under Berbÿe", emigrerte i ung alder fra Idd til Utah, giftet seg i 1866 med en danske og fikk ti barn. Hennes etterslekt finner man i Family Search databasen Ancestral File, men det er en annen historie!

Familiens fødsler/dåp ble funnet i mikrofilmer av kirke- bøker fra Glemmen og Idd, samt i . Denne siste kilden kan spare mye tidkrevende leting i kirkebøker, men alle viktige opplysninger bør sjekkes i originalkilder! Ved å ta et foreldresøk gjennom "Vital Records for Scandinavia" i Family Search fant jeg fire av Jens sine søsken: Anne Marie, født 3. april 1853 og døpt 12. feb. 1854; en Anne Marie til født 17. mars 1855 og døpt 1. juli; Olava Gurine født 9. august 1857 og døpt 20. sept. samme året; og Johan Oskar, født 2. april 1860 og døpt 5. august; alle i Glemmen kirke. Mikrofilmnummer til kirkeboken ble oppgitt i databasen, så det var en enkel sak å sjekke detaljene på Slektshistorisk Senter, og notere faddere osv. Blant Begravede i samme kirkebok fant jeg følgende: "1855,død 9. feb. gravlagt 25. feb.Barnet Anne Marie Andersdatter, Bjælkehugger Anders Larsens datter, Nygaardsgrunn. 1 3/4 aar." I påfølgende kirkebok fant jeg Albert Marentius, født 2. januar 1866 og døpt 16. september samme året, med foreldre Bjælkehugger Anders Larsen og hustru Maren Jensdatter, bosatt på Lislebye; og Elise Olufine Mathea, født den 20. mai og døbt i "Glemminge Kirke" den 13. september 1863.

Jens og Elens barn fant jeg ikke i Family Search, så jeg måtte lete i mikrofilmer av kirkebøker, godt hjulpet av etterkommer Eric Andersens opptegnelse over barnas fødselsdatoer. Men jeg fant dem ikke til å begynne med, prøvde

Glemmen først, så flere andre sogn i Fredrikstad-området, og vendte så tilbake til en annen mikrofilm av Glemmen kirkebok. Her fant jeg de to siste, Klara Marie født 6. januar 1882 men ikke døpt, og Ole Anton født 20. mai 1885, heller ikke døpt, og i margen var det notert at familien var metodister. Familien var da bosatt på Dammyr, og yrket til Jens var oppgitt som henholdsvis "Stavskjærer" og "Høvelmester".

Etter mye leting fant jeg tre fødsler til gjemt bort i Dagsregistret i kirkeboken. Her var det også nedtegnet under datoen 1870 16/2 at "Sagmester Jens Laurits Andersen 22 år, og Elen Marie Andreasdatter 24 år meldte i dag sin uttredelse av Statskirken grunnet overgang til Methodist- samfundet". Og på neste side sto det: "1870 19/3. Arbeider Jens Laurits Andersen og kone Elen Marie Andreasdr. meldte fra en sønn Johan Marentius født den 1/3." Karolines fødsel 10. desember 1872 og Anne's (kjent i familien som Anna) 13. desember 1875 står også her. Familien var bosatt på Dam- myr. Men jeg har ikke klart å finne fødselen til Andrea Olava i kirkeboken. Hun skal være født 22. oktober 1879. I følge det jeg får opplyst fra USA ser det ikke ut til at Jens og Elen fikk flere barn etter at de emigrerte fra Norge.

Fra 1865 folketellingen fra Glemmen visste vi navnene til Jens sine foreldre, Anders Larsen og Maren Jensdatter. IGI hadde deres vielse: 28. juli 1847 i Idd, mikrofilm 0255778. "Ungkar og arbeidsmand" Anders Larsen Sauøen var tjuetre år og "pige" Maren Jensdatter Svenningsbøen tjuefire ved giftermålet. Kirkeboken oppgir følgende detaljer som hjelper den videre letingen: Anders ble født i Näsinge sogn, Sverige (1865 folketellingen hadde oppgitt fødestedet hans som Idd!) og var bosatt ved Sauøen i Idd sogn. Hans far het Lars Andersen. Marens far het Jens Iversen, ogvit ner var Anders Andersen Svenningsbøen og Anders Jensen Svenningsbøen.I tillegg får man lysningsdatoene samt opplysninger om Anders' vaksinasjon.

Marens dåp fantes også i IGI: 2. november 1823 i Idd og Enningdal, foreldre Jens Iversen og Gunnild Andersdatter. Og ved å ta et Foreldresøk fant jeg en søster Anne døpt 26. desember 1818.


Jens Lauritz Andersen ( i midten av midterste raden, med sin hustru Elen Marie Andersdatter til venstre) med sin familie ved huset han bygget i Ashland County, Wisconsin. Bildet er tatt omkring 1900. Hans eldste sønn, John, er nummer tre fra høyre i bakerste rad.

 Jens bosatte seg i Sanborn, Ashland county, Wisconsin og ble gårdbruker. I tillegg til norske innvandrere var det mange tyskere og polakker i området. 1900 folketellingen for byen viste at han var 51 år gammel, og fremdeles norsk statsborger. Elen og de to yngste barna bodde sammen med ham da. I 1903 kjøpte han 160 "acres" (ca. 650 dekar) jord og først i 1904 søkte han om amerikansk statsborgerskap. Jens døde i august 1917 som resultat av en ulykke under høyonna - han og flere andre lesset høy av vogna og slengte det opp i loftet på låven, da han falt over seks meter. Han pådro seg innvendige skader og døde to timer senere. Jens ble begravet på Mount Hope kirkegården i Ashland County.

En Hans A. Billett var en av karene som arbeidet sammen med ham da han omkom. Det er mulig at denne mannen er Hans Andreassen fra Skiptvet, broren til Jens sin hustru Elen. Om dette stemmer, vil den videre forskningen forhåpentligvis vise.

Skiptvetjenta Elen ble tildelt rettighetene til gården året etter at hun ble enke, men flyttet allerede i 1920 til staten Washington, der noen av hennes barn og barnebarn hadde bosatt seg. Hun døde i Tacoma, Pierce County, Washington i 1927.

Eldste sønnen John (Johan Marentius) arbeidet i tømmerbransjen. Han mottok amerikansk statsborgerskap i 1893, mens han fremdeles bodde i Ashland. Han giftet seg med Petrene C. Pederson, datteren til Lars Pedersen og Elizabeth Benjaminsdatter omkring 1897. (1900 folketellingen viser at han hadde vært gift i tre år). Petrene ble født i Norge og hadde emigrert sammen med sine foreldre. Folketellingen ti år senere viser John bosatt med sin familie i Tacoma, i staten Washington like sør for Seattle.

Da var han ansatt ved et sagbruk. 1920 folketellingen sagbruk. oppgir yrket "millwright" og i 1930 var han oppsynsmann ved et sagbruk. Hans svigermor, som var blitt enke, bodde sammen med dem da. Det ble nedtegnet at både han og konen snakket flytende norsk. John hadde også drevet en bensinstasjon i Tacoma i en periode. John og Petrene (kalt Trine) fikk to sønner, Harry Lund Andersen i 1899 i Ashland; og Roy C. Anderson født første nyttårsdag 1904 i Iron River, Wisconsin. John Anderson døde i Tacoma i 1937.

Caroline giftet seg med Gustave A. Olson i 1893 i Ashland. Han var gårdbruker. Gustave ble født i Norge i 1866. Paret flyttet senere fra Wisconsin til staten Washington. Gustave og Caroline fikk to døtre, Esther født 15. november 1893, som døde kun fjorten år gammel; og Alice født i 1896. Carrie Olson døde i Tacoma i 1943, og mannen i 1950. Alice giftet seg med den svenskfødte verfts- arbeider Erick D. Erickson, og fikk to barn.

Anna ble igjen i Ashland,Wisconsin, da de leste av hennes søsken dro vestover til staten Washington. Hun hadde giftet seg med bonden William C. Lampson i Sanborn i 1898. Både William og hans foreldre ble født i USA. Anna mistet sitt første barn før 1900, men fikk ni til: Constance i 1900; Eleanor to år senere; Cora i 1904; Kate i 1906; sønnen Maurice i 1907; Claribel 1909; Leslie i 1911; Evelyn i 1912; Dorothy i 1913; og Thomas i 1918. Anna døde i Ashland County i 1943, og mannen året etter.

Andrea Olava giftet seg med August Albert Mase. August ble født i staten

Michigan av tyske foreldre. Han arbeidet med jernbanen og var formann. I 1919 flyttet paret til Tacoma, der Andreas mor og flere av hennes søsken etter hvert bosatte seg. Andre og August fikk fire barn: Clarence i 1900; Bertrand i 1901; samt tvillingene Clarice og Gladys i 1903. August døde i 1945, mens Andrea levde i over tjue år til.

Ole Anton, som var knapt to år gammel da familien emigrerte, spilte baseball og var med i det lokale laget i Sanborn i 1904. Han ble gift med Leah Isabelle Prothero i 1912. De fikk kun én sønn, Robert, som ble sivilingeniør i elektronikk ved University of Wisconsin. Robert var også en dyktig fiolinist.

Clara Marie forble ugift, og 1930 folketellingen viser henne bosatt hos søsteren Andrea og hennes mann, August Mase. Hun jobbet med gjennomlysing av egg i forbindelse med kyllingoppdrett for Washington stats samvirkelag. Hun døde i 1958.

Harry Lund Andersen, her avbildet sammen med sine norskfødte foreldre, John M. Andersen og Petrene Pedersdatter, lærte ikke å snakke engelsk før han begynte på

skolen. Han fulgte i fotsporene til sin bestefar Jens ved å arbeide i et sagbruk, der han ble maskinist. Under depresjonen måtte han jobbe for $2 om dagen ved å stable ved.Under 2. verdenskrig arbeidet han ved Tacoma skipsverft. Tjue år gammel giftet han seg med Mable Charlotte Hansen og paret fikk fire barn sammen før de ble skilt: sønnen Loren, og døtrene Bernice, Harriet, og Pearl. Harry giftet seg senere med Nora C. Sell. Han døde i Tacoma i 1958.

Harry Andersen's sønn Loren Orville Andersen, ble far til vår amerikanske slektsforsker, Eric Leon Andersen. Unge Loren hadde utmerket seg i det amerikanske flyvåpenet og mottok flere medaljer for sin fremragende innsats. Én av medaljene markerte at han hadde tilbrakt tre hundre flyvetimer over Himalayafjellene! Da han vendte tilbake til det sivile, arbeidet han en periode med faren i Packwood sagbruk (femte generasjon i bransjen fra bjelkehugger Anders Larsson på Sauøya ved Halden), før han fant sitt kall i statspolitiet. Mot slutten av sin mangfoldige karriere kjørte han skolebuss, var snekker i et bygningsfirma og ble sikkerhetsvakt i Olympia havn. Lorens dødsdato, 11. mars 1990, finner man i US Social Security Death Index.

Eriks interesse for forfedrene begynte da hans fransklærer på skolen ga klassen i hjemmelekse å skissere sine anetavler og deretter oversette slektskapsforholdene til fransk. Oppgaven utviklet seg til å bli en livslang lidenskap!

Takk til Eric Andersen fra Olympia, Washington, USA, for tillatelse til å bruke hans opplysninger om etterslekten, samt familieportrettene.