Slektsforskning

SLEKTSFORSKERGRUPPEN  VÅREN 2024

Slektsgruppa i Moss Historielag består av medlemmer med kunnskaper som kan hjelpe deg i gang eller komme videre i gransking av dine forfedre. Hjelpen er gratis.Vi holder vekselvis til i kjelleren i Moss Bibliotek og i våre lokaler i bygningen Justus (Skogbrynet 40 Orkerødparken)

På grunn av mye trafikk over kanalbrua i rushtiden har vi endret tiden for møtene på Justus.

Tirsdagene på Justus vil ha møtetid 18.00 – 20-00

Mandagene på Moss Bibliotek fortsetter med møtetid 17.00 – 19.00

Møtedagene for våren 2024 :

Tirsdag       16 jan (18 -20)             Justus 
Mandag        5 feb (17 - 19)            Moss Bibliotek
Tirsdag       20 feb  (18 -20)            Justus
Mandag        4 mars (17 - 19)         Moss Bibliotek
Tirsdag        19 mars  (18 -20)        Justus
Mandag         1. april                       faller bort (2. påskedag)
Tirsdag         16 april  (18 -20)        Justus
Mandag         6 mai (17 - 19)          Moss Bibliotek
Tirsdag         21 mai (18 -20)          Justus
Mandag         3 juni (17 – 19)         Moss Bibliotek

Hjertelig velkommen.

Vi har sommerferie resten av juni og i juli og august.

Møtedagene for høsten 2024 kommer i august