Strandsitteren artikler

Forminneregistering på Jeløy del 1

GLIMT FRA SOMMERENS AKTIVITETER
Fornminneregistrering på Jeløy 2006
Tekst og bilde: Arne Stylegar

Lørdag 24. og søndag 25. juni arrangerte historielaget fornmin- neregistrering på Jeløy. Vi møttes på parkeringsplassen på Alby lørdag morgen.  Det  var  fem fremmøtte, blant disse arkeolog Frans-Arne Stylegar som skulle bistå faglig.Allerede på veien mot Røds- åsen oppdaget gruppa flere fornminner som gravrøys, hus- tufter og rydningsrøyser. Åge Olsen stod for registreringen, og han fikk posisjonene til de enkelte funn fram på sin medbrakte GPS.

På Rødsåsen ble det oppdaget og registrert en bygdeborg. En bygdeborg er et borganlegg fra forhistorisk tid. Bygdeborger har til felles at de ligger på steder som fra naturens side er vanskelig tilgjengelig. De er plassert på høyder, knauser eller berg, og oftest er det bratte skrenter på flere kanter slik at borgen bare er tilgjengelig fra en side. Det er knyttet stor usikkerhet til borgenes funksjon. Enkelte hevder at borgene er forsvarsanlegg til bruk i urolige tider.

Andre hevder at de må ha vært tilfluktssteder for store gårdsbruk. En annen tolkning er at de er militære anlegg, og at de ble brukt som utkiksposter der varden ble brent. Andre igjen mener at bygdeborger kan ha vært brukt i kultisk øyemed.Fra Røysåsen gikk turen videre mot Reierbukta. På veien dit oppdaget gruppa flere hustufter og rydningsrøyser.
 
Søndag morgen møttes gruppa på parkeringsplassen til Rosnes Bo- og Servicesenter. Flere nye var kommet til, og flokken gikk inn i skogen nord for senteret. I området i og rundt bøkeskogen ble flere hustufter og steingjerder registrert.Turen denne søndagen endte på åsen, "Bjørnelabben", på Fugle- vik hvor nok en bygdeborg ble funnet og registrert .Totalt på turen ble det funnet og registrert mellom 15 og 20 fornminner. Les del 2.