Strandsitteren artikler

Gamle mossegårder

GAMLE MOSSEGÅRDER

REINSCHGÅRDEN

av Karin B. Skjævestad

I Dronningens gate, ved siden av Møllehaven sto det fram til 1960-årene et koselig gult trehus.

Ved husets venstre gavlvegg, i et lite innhugg fra fortauet, var det en stor brun port, nærmest en dør, og innenfor denne døren var det en stor hage. I denne hagen vokste det noen kjempestore trær, og ett av disse trærne vokste opp gjen- nom gulvet på den store fine verandaen til det gule huset. På husets høyre side, på hagesiden, var det bygget til en tre-étasjes trebygning med delvis innebygde svalganger – og et tilbygg i mur. I dette huset, som ble om- og påbygget flere ganger, var det hotellvirksomhet fra 1858 til ca. 1920. Hotellet hadde flere eiere og skiftet navn etter den person som eide det.

 

Både Dronningensgate 1 og 3 ble bygget av Johan August Louis Reinsch. Reinsch ble født i Dres- den i Tyskland i 1812, til Moss kom han som skreddersvenn i 1833. Han tok borgerskap som skreddermester i 1835 og samme år giftet han seg med Ragnhild Marie Berg. I 1858 etablerte han Reinsch Hotell.

Reinsch var en dyktig hotellvert, og hotellet fikk et meget godt renommé. Det hadde til og med stjerne i Baedeker (Tysk Reise- håndbok), en sjelden utmerkelse for et norsk provinshotell. Det var særlig sitt gode kjøkken og den fine verandaen hotellet var kjent for.

I 1884 leiet Reinsch hotellet ut til en fru Arnesen, men fem år senere flyttet hun og døtrene til Skien for å drive hotell der, og da overtok Reinsch hotellet selv igjen. I 1892 orket han ikke lenger å drive hotellet, og solgte det til Johan Christian Rippens, som drev hotellet til 1895, hvoretter han solgte det til Fredrich Poppe. Poppe beholdt hotellet kun et halvt år før han solgte det videre, og kjøper denne gangen var frøken Margrete Arnesen, datter til hun som drev hotellet midt på 1880-tallet.

Margrete Arnesen kjøpte også en del av Bredalløkken og fikk dermed større hage og plass til utbygging. Hotellet var nokså nedslitt og det måtte en del forandringer til, så hotellet ble både ombygget og utvidet. Kjøk- kenet ble gjort om til spisesal, og hotellet fikk et treetasjes tilbygg i mur. Her ble det plass til det nye hotellkjøkkenet og flere gjesterom. Margrete Arnesen drev hotellet meget bra, og gjenopprettet dets gode renommé.

I årenes løp gjestet mange kjente personer dette hotellet, bl.a. den franske keiserinne Eugenie, hustru til Napoleon III. Den verdenskjen- te finansmannen Rothschild besøkte hotellet to ganger, det gjorde også den svenske grev Wallenberg.

Christian Krohg er helt lyrisk i sin beskrivelse av hotellet og av Moss. I 1899 skrev han i Verdens Gang: "Mange korte hvetebrøds- dager har vært tilbrakt i Moss – det er jo ikke alle som kan dra til Rivieraen. Kjøbenhavn har sitt Malmø, Kristiania har sitt Moss – Moss er et utmerket sted å dra til, for det finnes en veranda der nede, som er europeisk berømt, en veranda som vender ut mot et gammelt hyggelig gårdstun med svalganger rundt. Og opp gjennom gulvet på denne veranda vokser det et tykt gammelt tre som brer sine skjermede greners fyldige bladheng ut over hele den store hyggelige plass."

Margrete Arnesen drev hotellet til 1911. Senere skiftet hotellet eiere flere ganger og ble tilslutt nedlagt i 1919.

Reinschgården ble revet i 1964.

Kilder:
J. H. Vogt: Moss som den var

M. B. Landstads arkiver

Mosse Håndværk i Ladested og Kjøpestad

m.m.