Strandsitteren artikler

Evys lekestue

EVYS LEKESTUE
av Arnulf Johannessen
(Artikkelen er tidligere utgitt i Mossemagasinet 2003)

Hvis en svinger inn Løkkegata ved den tidligere slakterbutikken til Nils Pedersen, vil en raskt få øye på ei rødmalt hytte med smårutet vindusglass. Den vesle hytta har en flott beliggenhet på fjellknausen mellom Kongens gate og Løkke- gata. Mange har nok i årenes løp undret seg over hvilken funksjon hytta har hatt. Ei lekestue, vil nok de fleste anta, og det er for så vidt en riktig slutning. En av dem som i flere år lurte på hvem som eide "lekestua", er konservator Torill Wyller ved Moss by- og industrimuseum. Dette førte til at under- tegnede og konservator Wyller for noen år siden avla et besøk hos "lekestuas" daværende eier Evy Karlsen, og hennes ektemann Josef Baczkowski. "Lekestua", som er en del av eiendommen Løkkegata 25, har en, byhistorisk sett, ikke uinteressant historie.

 

På slutten av 1800-tallet var Axel Wold eier av Løkkegata 25.

evys lekestue

Axel Wold (1854 - 1928) var en ruvende skikkelse innen deler av kristenlivet i Moss. Wold gjennom- gikk flere religiøse stadier, han vandret mellom indremisjonen, metodistkirken og adventistsam- funnet før han fant sitt åndelige ståsted. I 1882 kom Wold i et kraftig motsetningsforhold til adventist- samfunnets daværende sterke mann, Ernst Hilditch. Konflikten endte i at Wold brøt med adven- tistene og dannet Den Frie Evan- geliske Forsamling, kanskje bedre kjent som "Logen", eller "Wold- logen", som noen også sa.

Den første tiden hadde ikke "Wold-logen" eget forsamlingshus. Axel Wold arrangerte derfor fri- luftsmøter i Løkkegata. Den første tiden må Wolds trosfeller ha vært en ganske liten forsamling, for faktum er at den såkalte "lekestua" i Løkkegata 25 ble reist som regn- værsskur til Wolds friluftsmøter. Etter hvert som "Wold-logen" ble etetablert trossamfunn, dekket selv- sagt ikke den lille hytta menighetens behov. "Logen" fikk permanente lokaler i Vogts gate 10, hvor den fremdeles holder til under navnet "Evangeliekirken, Den Frie Evangeliske Forsamling".

Løkkegata 25 kom i Klara og Georg Karlsens eie, og Wolds lille forsamlingslokale fungerte blant annet som lekestue for datteren Evy. Som en digresjon kan nevnes at murer Georg Karlsen var kjent som en særdeles dyktig fagmann. Til hans mer imponerende arbeider er det tidligere "Park Hotell", nå- værende "Lysthuset".

Men tilbake til "lekestua". Evy Karlsen forteller at den var et populært samlingssted for barn- domsvenninnene. For å bruke hennes egne ord: "Det var ikke mange som hadde så fin lekestue som meg!" Evys gamle "lekestue" er i meget god stand, ikke minst takket være Josef Baczkowskis omsorgsfulle vedlikehold. Bygningens opp- rinnelige detaljer er forbausende intakte. Kikker en inn i "lekestua", kommer en i en nesten sakral stemning. Langs veggene står det fremdeles "kirkebenker" og vakre vinduer med farget glass er be- varte. For få år siden solgte Evy Karlsen Løkkegata 25 og eiendommen har siden skiftet eiere flere ganger. En får bare håpe på at også nye eiere ser verdien i den vakre lille bygningen og behandler den like pietetsfullt som det Evy og Josef i sin tid gjorde. I tillegg til å være et "smykke" for sitt område, representerer "lekestua" et stykke...byhistorie, ikke minst for "Evangeliekirkens" menighet. Det er et langt sprang fra den enkle hytta til den moderne arbeidskirken hvor "Logen" har sitt tilhold i dag.

At "lekestua" kommer under noen form for formelt vern, er dessverre altfor mye å håpe på i Moss. Men at konservator Torill Wyller er gjort oppmerksom på "lekestua" og fant den interessant, bør være et godt utgangspunkt og virke forpliktende både for eier og Moss kommune!