Strandsitteren artikler

Glimt fra Dronningens gate

GLIMT FRA DRONNINGENS GATE

av Kjell Henriksen

Her er vi øverst i Dronningens gate ca. 1910 (inntil 1882 het stedet Enggaden, et mye koseligere navn, ikke sant?) med nr. 1 (øverst til venstre) og nr. 3 nedenfor. I Dronningens gate 1 holdt Andersen & Bang til i mange, mange år. Slike handelsforretninger hadde ofte et enormt vareutvalg og stod neimen ikke mye tilbake for nåtidens Mosseporter eller Rygge storsenter...

I Dronningens gate 3 fant man Arnesens Hotel, drevet av Caroline Arnesen og senere av datteren Maggie. Og på bildet til høyre ser vi hvordan det så ut på den etter hvert så berømte veranda med trær voksende opp gjennom gulvet.

Datidens kjøretøy – hest og vogn - rusler rolig gjennom gatene. Da byens politikere skulle uttale seg en gang om hvordan den nymotens automobilen skulle få sin plass i det trafikale bildet, mente de at hensyn også måtte tas til den. Forman skulle ikke se bort fra at automobilen hadde kommet for å bli...