Strandsitteren artikler

Glimt fra Storgaten

Glimt fra Storgaten

av Kjell Henriksen

Disse to bildene viser samme område i Storgaten før og etter 1910. Det øverste bildet viser "Kattepina", en slumpreget gammel, lav, grønnmalt gård, som måtte rives da kinolokalet "Tivoli" ble oppført i 1910; det eneste bygget i Moss spesialtilpasset kinodrift på den tiden. Den første faste kino i Moss åpnet i desember 1906 i Torvgården, og etter hver kom flere til (i Moss Hotel og i Jeløygaten). Men kinoene gikk bra, og da ny lovgivning åpnet for kommunal drift, besluttet kommunen å drive på egen hånd. Moss kommune besluttet å kjøpe
Strogaten 13 (Tivoli) i et møte i november 1916, og fra 1917 var kommunal kinodrift et faktum.

Men 1917 var et vanskelig år, vi var midt i den første verdenskrig. Selv om Norge var nøytralt, ble man jo rammet av de vanskelige tidene. Allerede i februar måtte kinoene lukke på grunn av forsyningsproblemer. Senere fikk de dog tillatelse til å holde åpent lørdag og søndag, men da uten fyring. Litt elektrisk strøm var dog tilgjengelig.

Et annet tidstypisk tegn var problemet med vekslepenger – de fantes ikke! Derfor ble billettprisen noen år senere (1920) satt til en krone for voksne og femti øre for barn. De blant publikum som hadde husdyr i hjemmene ble nektet adgang; dette på grunn av munn- og klovsyke! Så kinogjengere hadde definitivt sine problemer i 'hine hårde dage' rundt og
etter første verdenskrig...

Søndre del av Storgaten rundt  1950. I Storgaten 4, til venstre, åpnet Georg Bøden i desember 1940 en bok- og papirhandel som fikk navnet Moss Bokhandel. Bøden hadde praksis fra byens eldste bokhandel, Sæbbøs Bokhandel, og også fra J. Grundt Tanum i hovedstaden.