Strandsitteren artikler

Jeløygata 10 Grand hotell

Jeløygata 10 Grand Hotell

av Karin Behn Skjævestad

Grand hotell har det vært veldig vanskelig å finne historien til.

Ragnar Hagen skriver;
"Med byggeår 1900 ble huset bygget som hotell, i tre etasjer med loft, og har en

 

tilsvarende symmetrisk oppbygning som Pikeskolen (Vogts gate 13). Sentralt inn- gangsparti og gavlmotiver på hver ende, i form av arker med klassisk utforming. Under disse et pusset parti med kvaderutforming og dertil en balkong med smijern, nesten jugendinspirert i hvert sidefelt. Vinduene i 2. etasje har fått klassisk utforming med tympanon på toppen, og den resterende veggflaten mot gata er i gul tegl, mens 1. etasje er i rød tegl. Ett av historismens siste sukk i mur og stukk.

I følge Hagen ble det bygget år 1900, men i arkivet til Moss Kommune fant jeg en byggemelding fra Christian Brynildsen som så ut til å være fra 1902, datoen var noe utydelig. Han ønsket å føre opp et bygg i tre etasjer.

Han bygget opp hotellet, og drev det sammen med sin kone Inga fram til 1923. Da overtok K. O. Heian. Heian hadde kommet til Moss i 1921 fra Tønsberg, for å drive Bøndenes Hus i Storgaten. Senere overtok han Moss Handelsstands Forenings lokaler, og i 1923 Grand Hotell. Hotellets spisesal lå i 2. etasje. Om den også ble brukt som restaurant er ikke bekreftet, men det var en mann som fortalte meg at på 1930- tallet hadde han solgt maiblomster til gjest- ene i spisesalen/restauranten og det hadde vært mange gjester der. Han hadde solgt ut et helt brett med blomster.

Heian hadde Grand Hotell fram til 1934, da kjøpte han Moss Hotell. Christian Borge overtok Grand Hotell og drev det til det ble nedlagt. Jeg har ikke funnet eksakt når det var, men antagelig på slutten av 1950- årene. Gården ble omdannet til et forret- ningskompleks og ble i en del år eiet av Finn H. Brodal. Han hadde sine advokat- kontorer her. I 1. etasje har det vært forskjellige virksomheter, i 1950-årene drev Løvig barbersalong her, og Roth hadde sin Cigarforretning.