Strandsitteren artikler

Stengata

St e n g a t a

av Karin Behn Skjævestad

Et kart fra 1786 viser at det er en rekke hus langs Wærlen, ganske tett bebyggelse på Østre Sand og noe mer spredt bebyggelse på den vestre delen av Sanden.

I 1800 tilhørte dette området tre mektige grunneiere, og var delt på tre kommuner. Moss landsogn (Jeløy Herred), Moss by og Rygge Herred. Grensene mellom disse kommunene var noe uklare. Dette ble avklart i 1832, og i forbindelse med en byutvidelse fikk vi en ny matrikkel i 1841.

Den største av disse grunneierne var grosserer Haagen Christian Bergh, som eide den vestre delen med selve "Sanden" hvor kanalen ble gravet ut. Han solgte dette i 1812 til kong Frederik VI, til en "Canal-Anlægs Oprættelse". Fra denne tid fikk vi systematisk registrering av de forskjellige huseiere som hadde bygget på leiet grunn.

Den andre store grunneier var, fra 1796, garvermester Gulbrand Borgen. Han eide den store Vestre Wærleløkke, som strakk seg helt opp til der Høienhaldgaten nå går. Den østre delen tilhørte Melløs Gård og omfattet store deler av Værlegaten og Melløsjordet, og området ned til midten av Strandgaten. I matrikkelen for 1841 er følgende gater på "Sanden" regulert: Værlen og Stranden, Værlesandens Baggade, Stengaden, Sykehusgaden, Smedegaden og Østre gade mod Kanalen.

Stengata ligger på vestsiden av nordre jernbaneovergang og bort til fergeleiet. I 2011 er dette en stille gate hvor det i hovedsak er boliger.

I tidligere tider var det også for det meste boliger her, men da "yrte" det av liv. I 1865 er det registrert 20 matrikkelnummer her, med et folketall på ca. 200 innbyggere. Det var ikke uvanlig at det bodde ca. 20 mennesker i ett hus.

I Stengata 3, tidligere matrikkelnummer 382 b, lå gamlehjemmet, tidligere kalt "Fattigstuen". I nr. 1 på hjørnet av Stengata/Østre Kanal gate lå Gassverket. Dette ble revet i 1963. I 1898 fikk organisasjonen "Hvite Bånd" en avdeling i Moss. I flere år drev Hvite Bånd søstrene en avholdskafé kalt "Sailors Rest", beregnet på sjøfolk, i Stengata.

I 1946 overtok Gunvor Brynildsen Sten- gata 20 (Sykehusgata 11, eiendommen har inngang fra begge sider, slik mange av eiendommene i dette området har). Her startet hun kafeen "La Petit Vinco". Denne kafeen var i drift til ut på 1960-tallet. Da ble det en annen kafé her, som het "Golden House".

På hjørnet av Jeløgata/Stengata lå det en eiendom med adresse Jeløgata 7. I denne bygningen drev M. Halvorsen "Jernbane- hotellet" (senere M. Johansens Pensjonat) og Trygve Nilsen hadde skipshandel. Gården var fra 1782 og ble påbygget i 1810 av Lars Erichsen Reier. I 1862 ble denne gården fullstendig ombygget til arbeider- bolig og foræret til "Arbeidernes Hjælpe og Understøttelses Forening" av kjøpmann Holst og konsul Blom. Gjennom kjøpmann Kase gikk gården og kramboden over til Anthon Olsen i 1877. Han solgte til J.F. Iversen i 1901. Kjøpmann Iversen drev her sin velassorterte skipshandel inntil Trygve Nilsen overtok, og Moss og Omegns Maskinistforening kjøpte gården. Skips- handelen hadde inngang mot Stengata. Mot Jeløgata hadde brødrene Gustav og L. Rummelhoff sin Bok- og Papirhandel. Moss Kooperative Bakeri og Jelø Kretssykekasse holdt også til her i flere år før 1945.

På samme eiendom lå det enda et hus med inngang fra Stengata, her holdt Promenade caféen til, (tidligere kalt Jernbanekaféen) fra 1935 til 1960. Det var Helle Amundsen og mannen som drev denne caféen. (De overtok etter familien Graarud, som flyttet opp til Varden på Jeløy.) Disse husene ble revet sammen med mange andre i dette området da Rådhusbroen skulle bygges.

Kilder: Landstads arkiv, Moss by- og industrimuseum, Artikler i Moss Avis