Strandsitteren artikler

Norgesmesterskap på skøyter i Moss

NORGESMESTERSKAP PÅ SKØYTER I MOSS

av Kjell Henriksen

Det er en viss usikkerhet med hensyn til når den første organi- seringen av skøyteidretten fant sted i Moss. Vi vet det var en Moss Skøiteklub i virksomhet rundt 1870 - den forsvant antagelig ikke lenge etter - og en ny (eller gjenopprettet) klubb så dagens lys noen år senere. Og da Moss Idrætsforening (den senere Moss Fotballklubb) startet sin virksomhet i 1906 tok den bl.a. opp skøyter på sitt program. Da Idrætsforeningen gikk over til å bli en ren fotballklubb, fikk både friidrett, ski og skøyter sine egne forening- er. Moss Skøyteklubb ble da stiftet i 1928, og den eksisterer meg bekjent fortsatt, selv om aktiviteten ikke er den største.

I tidligere tider arrangerte Moss Idrætsforening skøyteløp på Nedre Vansjø, der mange tilskuere kunne møte fram. Så var det Skarmyra (Sandløkka) som en kort tid var klubbens bane, men man fant jo fort ut at den var i minste laget. Dermed anskaffet Idrætsforeningen et område på Malakoff for opparbeidelse av idrettsanlegg. Den 10. desember 1911 fant innvielsen sted.

 

Allerede 10. januar 1912 arrangerte klubben stevne. Moss Avis skrev om dette: "Isen var fortrinlig, og Banen blir udmerket oplyst af de to Luxlamper, som hver har en Lysstyrke paa 1000 Lys. Flere fremtredende Idrætsmænd fra Kristiania har været nede og tat Banen i Øiesyn, og de har udtalt, at Moss-banen er en af de første i Landet
baade m. H. t. Arrangement og ellers".

nm1

Fra Skøiteløbet (Starten). Vansjø 1906.

Og da hadde Moss en bane som kunne brukes også til større stevner, og både i 1921 og 1925 møtte norgeseliten fram til mesterskap - selve norgesmesterskapet!

NM 1921
Den 26. januar 1921 hadde Moss Avis stoff om den forestående begivenhet: "Moss Formandskab besluttet igaar at stille til Idrætsforeningens Raadighed 200 Kroner til Præmier ved Løpene om Norgesmesterskapet Lørdag og Søndag".

Samtidig holdt Norges Skøiteforbund årsmøte i Moss. Tinget åpnet kl 18 lørdag ettermiddag og endte ikke før kl 4 søndag morgen! Ifølge Moss Avis var tinget mest opptatt av indre anliggender og stridig- heter.

Om selve stevnet forteller Moss Avis om stor interesse og at utsiktene til et vellykket stevne er til stede med både bane og is i fin stand!

Blant funksjonærene nevnes stevnets leder, Moss Skøyteklubbs formann Petter Krogsvold (som for øvrig var invitert som æresgjest ved NM 1971 - 50 år senere!), Harald Evensen, Gottwald Hermansen, Kilen Gundersen, og som tidsangiver en ung ukjent person ved navn Emil Andersen. Ved norgesmesterskapet i 1971 var samme Emil Andersen byens ordfører, men i 1921 var han som medlem av Moss Idrætsforenings styre altså en av funksjo- nærene.

Han skriver om stevnet i 1921 at "Det var et stort øyeblikk for oss da vi samtidig kunne ta i bruk vår nye, ombyggede bane på Malakoff. Ny tribune var reist, likeså nytt klubbhus med garderober, møterom og kafé. Det var satt opp nytt gjerde rundt hele banen, og de for Malakoff så karakter- istiske billettkontorer ved inngangen ble reist da." Og i Moss Avis het det at "Mesterskapet skulde bli den første store Sportsbegivenhet paa Idreætsforeningens nye Bane, som nu efter meget Arbeide og store Omkostninger var ferdig til at tas i Bruk." For banen burde jo ha alle mulige forutsetninger for å bli en av de beste i landet - med sin frie beliggenhet på et høydedrag.

Norgesmester 1921 ble Ole Olsen, KSK, under vanskelige forhold. Lørdag var det mildvær, selv om temperaturen krøp ned mot null før stevnet startet. De to øvelsene lørdag var 500 m og 10.000 m.

På 500 m gikk Roald Larsen til topps, men tiden ble ikke bedre enn 46,3. Ole Olsen ble kun nummer åtte med den svake tiden 47,9. Men han tok sitt monn igjen på den lengste distansen, der han med 17.50,9 var godt over halvminuttet foran nummer to - Ole Mamen (født i Rygge, har bodd i Råde og Oslo og flyttet tidlig til Våler. Mamen var blant de bedre skøyteløperne i Norge i mange år - da som medlem av KSK). Olsen feiret for øvrig sin 24-års dag ved for første gang å gå under atten minutter på mila.

På søndag kunne ingen gjøre noe med Ole Olsen. Han vant begge distansene - 1.500 m på 2.29,2 og 5.000 m på 9.04,1. Dermed var han jo mester med tre distanseseire, men Olsen vant også etter datidens poengsystem med 12 poeng foran Roald Larsen.

Mesteren fikk overrakt laurbærkransen av Petter Krogsvold, deretter gikk Ole Olsen æresrunde mens musikken spilte nasjonalsangen - og så stormet publikum banen. Og det må ha vært litt av et syn - på søndag møtte hele 4.000 tilskuere fram på Malakoff!

Denne Ole Olsen - "Vesle-Ola" - ble også norgesmester 1923. Men i 1924 var det slutt - bokstavlig talt. "Vesle-Ola" fikk tuberkulose og døde i januar 1924 på Ullevål Sykehus midt under en innsamling drevet av idrettsvenner over hele landet for å samle inn penger til opphold på et sanatorium for å forsøke redde hans liv.

NM 1925
Kun fire år senere sto Moss Skøyteklubb igjen som arrangør av norgesmesterskapet. Som sist var Petter Krogsvold stevneleder.

Været var ikke akkurat av beste slag - stevnet fant sted "i våraktig mildvær og store deler av banen lå under vann". Kun 10 deltagere stilte til start - herav var åtte fra Oslo Skøyteklubb (tidligere Kristiania Skøyteklubb - KSK). Men det hjalp ikke - representanten for Drammen, Sigurd Moen, vant klart. Moen var så overlegen at han vant alle fire distansene, men på tider som tydelig viste de dårlige forholdene: 500 m på 52,4, 1.500 m på 2.27,4, 5.000 m på 10.39,5 og milløpet tok nesten hele ettermiddagen - Moen kom i mål på 18.08,4.

En artig variant var deltagelsen i kunstløp. Der møtte en ung pike på 12 år som eneste deltager, men hun klarte minstekravene til mesterskapet uten problemer. Hennes navn? Sonja Henie.

Senere
Moss Skøyteklubb fikk også senere større arrangementsoppgaver. I 1937 ble det avholdt junior-NM i vår by (vunnet av Kristian Strøm jr.), og da klubben fylte 25 år i 1953 var mesterskapet for damer tildelt klubben. Det måtte riktignok avholdes i Horten på grunn av værforholdene.

Så i 1960 - denne gang på Bellevue - var det igjen junior-NM, og i 1971 nytt NM for menn, der Dag Fornæss vant sitt tredje (og siste) mesterskap på rad.

nm2

Fra det Nationale Skøiteløb paa Moss 20-2-1909