Strandsitteren artikler

Moss kirke - døpefonten

Døpefonten i Moss kirke
av Heidi Morrell Andersen

Historien om døpefonten i Moss kirke er todelt - den nye og den gamle døpefonten.

Den gamle døpefonten:
Den utrolige historien om den gamle døpefontens vandring, er interessant og fremdeles ikke helt oppklart.

Den ble anno 1667 gitt som gave til byens eldste kirke av de velstående mossingene, Søffren Pederssøn og Maren Samuels- datter. Nederst på en plate stod navnene skrevet og denne innskrift: Haffuer Giffuet Denne Funt Thii Guds Ære oc Naade oc Maasse Kirke Thil En Beprydelse oc Sirat. Icke Os Herre - Dig Herre - Dit Hellige Nafn (Gud
Alene Være) Æret.

Oppgitt som produsent i 1667 er Christopher Ridder. I 1779 ble døpefonten flyttet over til den nye kirken, og i 1827 skal den visst ha blitt solgt Døpefonten har antagelig vært i byfogd David Vogts eie eller forvaring, men ser ut til å ha blitt avhendet etter hans død. I 1896 ble den funnet under en komposthaug i hagen til H.B. Peterson i Storgaten 20. Senere har den vært i enkefru Sara Petersons hage på Rosnæs.

Den ble gitt som gave av Sara Peterson i 1905 til Norsk Folkemuseum med forbehold om at denne skulle returneres til Moss by når et bymuseum ble opprettet. Senere ble den forsøkt flyttet tilbake til Moss, men den var for skjør.

Den nye døpefonten:
En av arkitektene til den nåværende kirken, Andreas Friederich Wilhelm von Hanno, tegnet også døpefonten. Dermed har også den jubileum.

Døpefonten var en gave til kirken fra David Vogt, byfogden som er nevnt over. Inskripsjonen på bordplaten forteller oss det. Han var svært interessert i kirken i Moss og skrev bl.a. den første byhistorien vi kjenner til. Han fikk aldri sett den ferdige døpefonten, da han døde i juni 1861, noen måneder før ferdigstillelse av kirken og inventaret.

Den heksagonale døpefonten er i sandstein og er nygotisk med lange, smale korintiske søyler under spissbuer med akantus og blomster.Selve dåpsfatet av drevet og siselert sølv, er av eldre dato. Den ble gitt til kirken i 1779 av Jess Anker og hans hustru Karen Elieson. Familiens våpen med anker, engle- hode og ulv er inngravert på dåpsfatets øvre kant. Nederst står deres navn og dato for overrekkelsen av gaven. Fire dåpsvers har det også blitt plass til på kanten rundt fatet. Det siste verset lyder slik:

Til Tak, fordi jeg selv Guds elskte Ven er bleven Og til hans Himmerig en evig Arving er Dit Navn jeg ønsker her i Livens Bog indskreven Og dene Gave Dig til saadan Brug frembær

Kannen for dåpsvannet er også eldre, og ble reddet i brannen i 1858.

Kilder:
Artikler fra en serie av M.B. Landstad på 1980-tallet, Digitaltmuseum.no
Utskrifter "Mellom oss i Moss" og Moss kirke gjennom 350 år