Strandsitteren artikler

Kjenn ditt land foreningen

Tidlig på året 1861 inneholdt hoved- stadsavisene en innbydelse til dannelse av en Centralforening for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug, som skulle ha medlemmer i hele landet, og hvis formål skulle være "at virke for Oprettelsen af Skydeforeninger og Vaabenøvelsesforeninger i By og Bygd samt for Indførelse af Legems- og Vaabenøvelser i Skolerne".

Centralforeningen påtok seg også andre oppgaver enn skyttersaken. Organisasjonen arrangerte det første store skirenn i Norge, hadde i mange år ledelsen av idrettsarbeidet i landet og foreslo allerede i 1861 innføring av gymnastikk i skolene.

Etter hvert ble imidlertid disse øvrige oppgavene overtatt av egne sammenslutninger. Men Centralforeningen fortsatte sin eksistens og opprettet den 15. mars 1920 foreningen Kjenn ditt land, hvis formålsparagraf lød "Å vekke interesse for fedrelandet ved å øke kjennskapen til Norges land, dets natur og folk, dets historie, kulturutvikling og livsvilkår i bygd og by".

 Og dette formålet forsøkte foreningen å nå ved eksempelvis å holde foredrag med lysbilder, foredragsreiser rund i Norge (ca. 200 de første 10 årene), fotturer, søndags- turer med bil (sikkert en stor opplevelse på 1920-tallet), utleie av telt og soveposer og utgivelser av en rekke tidsskrifter.

Opprettelse av lokalavdelinger fant sted ganske raskt - og med konstituerende generalforsamling i mars 1928 ble avdeling Moss med "33 inntegnede medlemmer" stiftet i bibliotekets lokaler. Det første styret besto av redaksjonssekretær Vidkunn Schreiner, frøken Margit Bertelsen, fru Johanne Vogt, kjøpmann L. P. Sterud og driftsbestyrer ved Moss Telefonanleg, Nic. Midthun (formann).

På det første årsmøtet overtok nevnte Schreiner som formann, så kjøpmann Trygve Nilsen og deretter postekspeditør Carl Hansen.

I løpet av et par år hadde den nystiftede forening allerede ca. 100 medlemmer. I beskrivelsen av den første tiden står det at medlemmene er "mennesker som vanligvis benytter sine ferier til fjellturer, som er godt kjent i landet og som tar sine lange søndagsturer i omegnen, kort sagt mennesker som har den fulle forståelse av lagets formål og derfor er med i arbeidet for dette".

I 1933 utga foreningen Kjenn ditt land et eget hefte som utelukkende omhandlet Moss og de omliggende kommuner Jeløy, Rygge, Råde og Våler. Og som vanlig i tidsskrifter med respekt for seg selv, var det en masse reklame - morsomt for oss som lever nesten 80 år senere.

Her er et utsnitt som viser oversikt over apotekene i 1933 - Moss hadde da tre; det nyeste, Svaneapoteket, ble opprettet 1922.

Andre kjente lokale firmaer/institusjoner fra 1933 var Helly J. Hansen, Sæbbøs Boghandel, Moss Glasværk, Moss Spare- bank, Moss og Oplands Bank, Moss Tele- fonanlegg, AS Forenede Blikemballagefabrikker (Foblik), Christiania Staal- & Jernvarefabrik, Det norske Eddikbryggeri, Moss Aktiemeieri, Il-o-van Aluminium- varefabrik, L. P. Sterud, AS Chr. Aug. Thorne hvori optatt Moss Preserving, Moss Aktiemøller, Moss Værft & Dokk, M. Peterson & Søn, AS Alpha (Bastøfergen), Aug. P. Horn og B. Brynildsen med Europas mest moderne cementstøperi - jo, her kunne man nok holde på ennå en stund!