Strandsitteren artikler

Glimt fra Moss - Sykehuset

Glimt fra Moss - Sykehuset

Av Kjell Henriksen

I 1806 skjenket grosserer Berg og hustru ved gavebrev et bygg beliggende i Storgaten til sykehus for byen. Dette huset ble er- stattet av et hus på Værle- sanden, som ble revet i 1848. Et nytt sykehus ble bygget på samme tomt, og fram til 1914 holdt så sykehuset til der. Etter det innredet kommunen bygget til epidemilasarett, før det i 1950 gikk over til Moss sykehus.

Høsten 1914 fikk byen nytt sykehus etter to års byggetid. Moss Sparebank hadde helt siden 1904 avsatt midler til byggingen - opprinnelig etter forslag av lege og tid- ligere ordfører Jens Galtung. Antall senger var i utgangspunktet beregnet til ca 25, med kostnader på rundt kr. 60.000. Men byggekostnadene steg sterkt, og banken måtte igjen på banen. Et rentefritt tilleggs- lån til kommunen på kr 40.000 ble raskt innvilget, samtidig som banken bevilget av sitt overskudd for å dekke kommunens årlige kostnader. Imponerende!

 

4. oktober fant den høytidelige åpningen sted, og allerede uken etter flyttet ni pasienter inn. De kom fra det gamle sykehuset ved Kanalen. Galtung sa samtidig takk for seg som sykehuslege etter 38 år. Dr. Trygve Nannestad overtok.

Men etter hvert ble også det nye sykehuset for lite, selv om det tok en del år. Ordfører Henry Jacobsen ledet en bygge- komité nedsatt av formannskapet i 1951, i tillegg deltok varaordfører Emil Andersen, formann Sverre Hansen, sjefingeniør Magnus Brostrup Landstad og overlege Søren Kalsnes (som erstattet Nannestad i 1949).

Men Ting Tar Tid som kjent, og først fra 1954 og utover i 1955 kunne hele det ombygde sykehuset tas i bruk.

Moss Sykehus, foto: Mittet