Strandsitteren artikler

Bjerget - "Bærja"

BJERGET – ”BÆRJA”
av Arild Austad

Ikke langt fra byens travle sentrumsgater ligger et kupert boligområde med bratte skrenter og bare fjellrabber i dagen - du har kommet til Bjerget. På et gammelt kart over Moss fra 1834 heter området ”Kullebund”. Folk sa helst ”Kølabånn”. Navnet forteller om en virksomhet som nå har opphørt her, men som var svært viktig for noen hundre år siden. Det var kullmiler som produserte trekull til industrien.

Bjerget ble bebygd på begynnelsen av 1800- tallet. En av byens velstående menn, grosserer David Chrystie sr, kjøpte eiendommene Nordre og Mellom Kullebunden og leide bort grunnen til boligtomter. De som slo seg ned her, hadde jobber på bedriftene rundt fossen. Etter de første nybyggerne kom det snart flere. I løpet av 25 år var det tett med hus i Bjerget.

Gårdene fikk navn og historier knyttet til seg, og mye er fortsatt bevart. ”Slottet”, ”Ugreiegården”, ”Hybel'n” og ”Smia” er eksempler på slike navn.

De som bodde på Bjerget for 100 år siden

I folketellingen fra 1910, finner vi opplysninger om 23 eiendommer på Bjerget. Nr 12 nevnes ikke, og for nr 18 er det ingen opplysninger. Men ellers er det rikelig med opplysninger som gir et inn- blikk i livet her tidlig på 1900-tallet.
Det bodde 274 mennesker med adresse Bjerget (nr 1-25). Litt under halvparten av beboerne var eldre enn 20 år. I en husstand var det 8 barn (20 år og yngre), i to var det 7 barn. Fem husstander hadde 6 barn. Ellers var mellom 1 og 4 barn det vanlige. Det kunne være flere husstander i hvert hus. Det vanligste er en, to eller tre husstander i hvert hus. Flest bodde det i Bjerget 14, med åtte husstan- der, i alt 39 mennesker. I nr 21 var det sju husstan- der med til sammen 35 mennesker. I nr 11 bodde det 27 mennesker, i nr 8 bodde det 19, i nr 6 bodde det 16. I fire hus bodde det mellom 8 og 11 men- nesker. I noen andre bodde det mellom 2 og 6. Det må ha vært riktig livlig på Bjerget i den tiden!

Arbeidslivet – 1910
Når det gjelder yrker, så var de fleste mennene arbeidere. Av fabrikkarbeidere finner vi 52 mann– de aller fleste på ”Cellulosen” (M. Peterson & Søn) og møllene, en del på Gerners gjærfabrikk, Moss Preserving og Moss Verft. Noen er hånd- verkere: en snekker, en bøkker-arbeider, en skomaker, en sadelmakerlærling, en murerhåndlan- ger, en skreddersvenn. En er vognmann, to er kjørekarer, en er sagmester, to er fyrbøtere, tre er sjømenn, tre er bryggearbeidere, åtte er løsar- beidere/dagarbeidere. En er visergutt og en er skraphandler.

Mange av kvinnene er yrkesaktive: Fjorten er fabrikkarbeidere – de fleste på Moss Preserving. To er ”sekkelappersker”. To er syersker, en er tjenestepike, en er ”setterske” i et boktrykkeri, en er kasserer på el-verket, fire er vaskepike/vaskekone. På tolv kvinner er det oppgitt ”husgjer- ning”. To er ”huseier”. En er ”modedame”.

En ”titt inn” i noen hus
I Bjerget nr 1 bor en enke, 73 år, alene på kvis- ten. Hun er sekke- og lappesyerske og har husleie på 48 kr året.
I nr 3 bor en sagmester, 84 år og hans 38 årige ugifte datter. Hun driver ”husgjerning”. De betaler 120 kr året.
I nr 4 bor en ”møllehakker” med hustru – begge 55 år. Hustruen og den 17-årige datteren arbeider ved Moss Preserving . Den 12-årige datteren driver ”husgjerning”. Sønnen på 20 år er sjømann.
I nr 5 bor en skreddersvenn med hustru og 7 barn i alder 0-16 år. Husleien er 180 kr året. De er eneste familien i det huset.
I nr 6 bor en 37 år gammel enke. Hun er husmor og fabrikkarbeider på Moss Preserving. Sammen med henne bor tre barn (3, 4 og 12 år). De har årlig husleie på 84 kr.
I nr 9 bor en 77 år gammel sagarbeider med datter, 36 år. Hun er ugift og steller for far.

De ikke-yrkesaktive - 1910
Tretten personer har offentlig understøttelse. De aller fleste er i alderen 60-70 år. Den eldste er en enke på 78 år, som bor alene og har 4 kr måneden i husleie.

Bjerget nr 7 – 1985

Harald Hultengreen forteller i Moss Magasin 1985 at mange hus er revet i Bjerget/"Bærja" i Moss. Men fortsatt kan en i visse deler av Bjerget ane fordums tider. Det eldste huset på Bjerget i 1985 er Bjerget 1. Ifølge Hultengreen ble Bjerget nr 2, 3, 5 og 7 bygd i årene 1822-1825. Bjerget nr 7 ligger der mer eller mindre som før – mens andre har blitt utsatt for voldsom modernisering. Bjerget nr 7 ble bygd av Jens Pedersen. Han bygde den lave delen av bygningen, ca 1822. Jens Pedersen solgte til vekter Johan Christensen, som også var brannvakt om natta. Jens Pedersen bodde dermed like i nærheten av brannutsikten med brannkanonen. I årenes løp har det bodd folk med forskjellige yrker i Bjerget nr 7. Det har vært vektere, sagmestere og møllere. Kjendisen Jorunn Kristiansen – som ble Miss Universe nr 2 i 1959 – bodde her.

Den lave midtdelen av bygningen ble påbygd i begge ender. Den ene delen, som inneholdt smie, ble i 1867 bygd om til bolig. To rom og kjøkken ble det. I mange år var det fjøs, grisehus og utedo i det høyere tilbygget. Senere er også denne delen av bygningen innredet til bolig.

Bedehuset – 1985

Hultengreen forteller at bedehuset står der fortsatt. Riktignok har det fått kjedelig, grå panel, men det har beholdt sin hyggelige fasong; med høy inngangstrapp og gammelt utelys på hjørnet. Det ble holdt både søndagsskole og gudstjenester i bedehuset.

Bjerget i 2013
En tur i Bjerget i år 2013 viser at mye er forandret. Mange hus er bygd om og andre er borte. Både nr 7 og bedehuset borte, og sporene etter dem i ferd med å viskes ut. Vannposten ved nr 8 er borte, men benken står der. Veiene i området er bredere. Høye busker og trær gror der bolighus sto før. Men vi finner fortsatt hus med de gamle adressene, og mange av eiendommene er riktig velholdte. Husene i Bjerget ble ikke bygget etter en samlet plan for området, slik en gjør i dag. Og kanskje er det nettopp det som gir området den sjarmen det har.

Kongemonogrammet i Bjerget
I Moss Magasinet 1992 forteller Christian Stenersen om et monogram hugget inn i fjellet. Det viser en kongekrone og årstallet 1879. Vi finner det på en fjellknaus like ved brannposten. Stenersen viser til kong Oscar II, som likte seg godt i Moss og var ofte på besøk på Jeløy. I 1879 var kongen så vidt innom byen i forbindelse med åpningen av Smaalensbanen. Og kanskje han da var en svipptur innom Bjerget. Dermed var det grunnlag for et varig minne om ham der. I dag må en lete en del før en finner monogrammet – det er ikke veldig tydelig.

Kanonen på Bjerget
”Branndur’n” var det lokale navnet på brann- vaktkanonen – en 18 punds alarmkanon på Nor- dre Bjerg. Den står fortsatt på samme plassen, men vaktbua den sto i – oppført i 1825, ble revet i 1949. Det var en del av vakt- og varslingsanlegget i Moss. Det hørtes godt når kanonen ble avfyrt. Siste gang den var i bruk hadde de lagt i så kraftig ladning at vindusrutene singlet i husene omkring. Les mer om dette kulturminnet – se nr 104 5036 på http://kulturminnekart.no/ostfold.

Kølabånn
Christian Stenersen forteller i Moss Magasin 1992 om St. Hans-feiring på Bjerget. Det hele startet med salutt fra brannvaktkanonen. Så samlet folk fra alle samfunnsklasser seg nord på Bjerget der det var gjort klart til et stort bål. Koner solgte kaffe, kaker og smørbrød. Øl og vin var også å få kjøpt. Noen opptrådte med visesang. Det var stort bål, fest og moro, musikk og dans. Les mer om dette kulturminnet – se nr 104 5035.

Kilder:
• Folketellingen 1910
• Hultengreen, Harald: artikkel i Moss Magasinet 1985
• Stenersen, Chr: artikkel i Moss Magasinet 1992
• Vogt, JH: Moss som den var

Bildene som er lagt ut i Kulturminnebasen:

• 104 5023a: bildekilde: Rindal, NJ: Moss bys historie 1880 -1990
• 104 5023b: bildekilde: Stenersen, Chr: Moss Magasin 1992
• 104 5023c: utsnitt av postkort fra Moss
• 104 5023d: foto: Arild Austad nov 2009
• 104 5023e: foto: Arild Austad okt 2013
• 104 5023f: foto: Arild Austad okt 2013

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag102
Igår484
Denne uka1014
Denne måneden7470
Totalt2292430

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown