Strandsitteren artikler

Hvorfor Justus ?

Hvorfor JUSTUS?
av Kjell Henriksen

Orkerød er en av de gamle storgårdene i mosseområdet: Vi skal ikke gå veldig langt tilbake i tiden, men på siste del av 1800-tallet tilhørte gården ”brennevinskongen” Jens Ludvig Gerner. Senere gikk den over til hans sønn Fredrik. Men det nittende århundres største lokale handelshus klarte ikke gi avkastning nok til et slikt stormannsliv Jens Ludvig Gerners sønner førte – det hele endte med at firmaet Henr. Gerner & Søn måtte gi seg midt på 90-tallet. Men før det hadde Fredrik Gerner selv gitt opp – han orket ikke leve.

Den herskapelige eiendommen Orkerød ble lagt ut til salg. Vi må huske at dette var en stor gård – den besto på salgstidspunktet av 392 mål innmark og 553 mål skog.

Noen år før − i 1889 − besluttet frimurernes sangforening å sette av midler til et barnehjem som skulle gi plass til barn fra hele landet. Basarer ble holdt, innsamlingslister sendt rundt, og til slutt mente man at midlene var tilstrekkelige til at planene kunne realiseres. Da var vi kommet sommeren 1886.

Frimurerne mente at Orkerød passet utmerket til barnehjem, kjøpet ble gjennomført (for kr 75.000), og de første barna kunne flytte inn sommeren 1897. Den høytidelige innvielsen fant imidlertid sted året etter, den 4. august 1898, av selve Kong Oscar II.

Men barnehjemmet fikk en utvidelse ikke så altfor lenge etter. Da skjenket konsul Justus Hansen og frue midler til en ny kolonibygning med plass til 24 barn. Denne bygningen fikk derfor det offisielle navnet ”Justus Hansen og hustrus minde”. Og etter hvert ble det for enkelthets skyld til bare JUSTUS...

Innvielsen av denne bygningen fant sted 2. november 1903.
Guttene fikk da plass i denne bygningen, mens pikene fortsatte å bo i hovedbygningen noen år. Orkerød har en mangfoldig og til tider trist historie etter den tiden vi har fortalt litt om ovenfor, men i dag leier altså Moss Historielag noen rom i denne gamle bygningen.