Strandsitteren artikler

Rabekk har gjenoppstått i Tune

Rabekk har gjenoppstått i Tune

Av Oddvar Aasen

Rabekk har gjenoppstått. Ikke i Moss, men i Sarpsborg. På Tune prestegård har den gamle bygningen som måtte rives på Ryggeveien, blitt en naturlig del av gårdstunet. Carina Jelsness og Kenneth Jensen har i løpet av et halvår omskapt stokkene som lå lagret under presenninger i Spydeberg til en vakker bygning som om kort tid vil ta imot foreninger og privatpersoner til foredrag, møter og festligheter. Fra før driver det historisk interesserte ekteparet selskapslokaler i den gamle hovedbygningen på prestegården som ligger langs Tuneveien, rett overfor den tidligere Østfold-teknikken. Sarpsborg kommune leier ofte lokalene, og det er stadig brylluper, minnestunder, konfirma-sjoner og runde fødselsdager der.

Hvordan havnet så herskapsboligen på Høyden i Moss i nabobyen Sarpsborg? Historien er lang og komplisert, og det skal ikke rippes opp i den her, men faktum er at i Moss ble det ikke funnet plass til bygningen som Alfhild Bellin Horn i sin tid skjenket Moss Ættehistorielag. I forbindelse med omregulering av Ryggeveien måtte Rabekk vike plass.

Ekteparet Jelsness/Jensen overtok prestegården i Tune i 2010, men manglet et bygg som ville gi tunet på gården den rette rammen. Via Tune Historielag fikk Jensen høre om Rabekk-tømmeret som lå lagret i Spydeberg, og han dro på befaring. Det han fant var så interessant at han tok kontakt med eieren, Moss Ættehistorielag. Etter noen møter med sentrale personer i historielaget, var den nødvendig tillit opprettet. Jensens planer var så gode at laget donerte bygningen med inventar til ham. Husets kakkelovn fant Kenneth Jensen stykkevis i garasjen til Tor Vinje. Den er nå på plass i husets storstue. En svensk kakkelovnmaker utførte jobben. Tømmerstokkene i bygget var skikkelig merket ved nedtakingen, noe som lettet arbeidet med oppsettingen. Ingar Karlsen fra Trømborg sto for jobben. Ødelagte deler er erstattet med nye i samme stil og profiler, men dører og trapper er originale.

Sarpsborg kommune viste stor velvilje da planene ble presentert. Med dispensasjon gikk søknaden gjennom den kommunale kverna på åtte uker. Grunnsteinene til bygget fant Kenneth Jensen på en nedrevet prestebolig midt i Sarpsborg sentrum.

Grunnarbeidet startet i august 2015. Tømmeret ankom gården 15. september. I april i år var bygget reist og 95 prosent ferdigstilt. Bare noen enkle inn-redningsarbeider gjenstår. Inventaret, som også var en del av gaven fra Moss Ættehistorielag, befinner seg flere steder, og ekteparet er i full gang med å samle det inn. Ekteparet oppgir sin store interesse for verdifulle kulturminner som grunn til at de ønsket å gjenreise Rabekk.

Inngangspartiet på Rabekk var ikke originalt, og er der-for ikke gjenreist på Tune prestegård.

Carina Jelsness med den restaurerte kakkelovnen i storstua på Rabekk.