Strandsitteren artikler

Bråtengata ved folketellingen i 1900

Bråtengata ved folketellingen i 1900

Av Eva Flørsheim

Liker du å spasere forbi de gamle trehusene i begynnelsen av Bråtengata? Selv om noen få av de gamle husene har blitt erstattet med nye, og andre er blitt påbygd og ombygd, kan man likevel lett tenke seg tilbake i tid. På høyre side ligger i våre dager Bråtengata 1, 3, 5, 7, 9 og 11, mens på venstre side er det ganske overraskende Bråtengata 2, 10, 14, 16, 18 og 20.

 

Flyfoto av Moss Glassværk og arbeiderboligene i 1928. Fotograf: Ukjent (Østfold fylkeskommunes bildearkiv)

Hva skjedde med Bråtengata 4, 6, 8 og 12? Jo, Bråtengata 4 ligger bak Bråtengata 2, og de andre numrene finner du i den lille gata som går ned mot Sjøgata (mellom Bråtengata 14 og 16) og som er en del av Bråtengata.

 Kartet fra 1904

For å sammenligne gatenumrene i 1900 og dagens numre, har dette kartet øverst på neste side fra 1904 i Moss Kommunes arkiv vært nyttig.

Kartet gir oss noen utfordringer. Datidens Braatengade 1 og 3 ligger på sørsiden av gata, sammen med parnumrene. Datidens Braatengade 8 ligger mellom Braatengade 10 og 12. Min teori er at Braatengade 3b må ha vært et lite hus i det nord-vestlige hjørnet av tidligere Braatengade 3, og at Braatengade 3b senere ble til Bråtengata 12. Utrolig nok ser det ut som om dagens Bråtengata 8 den gang var Braatengade 23. Dette skjemaet forteller hvordan husene i gata har byttet adresse:

Ser man tilbake til folketellingen i 1900, er det faktisk bare Bråtengata 2 som har det samme nummeret i dag som den gangen.

Gatenummer i 2016 Gatenummer i 1904

Bråtengata 1 Braatengade 5

Bråtengata 3 Braatengade 7

Bråtengata 5 Braatengade 9

Bråtengata 7 Braatengade 11

Bråtengata 9 Braatengade 13

Bråtengata 11 Braatengade 15

  

Gatenummer i 2016

Gatenummer i 1904

Bråtengata 2

Braatengade 2

Bråtengata 4

Braatengade 1

Bråtengata 6

Braatengade 3a

Bråtengata 8

Braatengade 23

Bråtengata 10

Braatengade 4

Bråtengata 12

Braatengade 3b (?)

Bråtengata 14

Braatengade 6

Bråtengata 16

Braatengade 10

Bråtengata 18

Braatengade 8

Bråtengata 20

Braatengade 12

 

 Dette ble en av utfordringene da jeg ville finne ut hvem som hadde bodd i denne gatestumpen for 116 år siden. La oss gjøre et tankeeksperiment.

211 er hjemme ved folketellingen
Det er om kvelden mandag den 3. desember 1900. Vi står mellom de husene som i 2016 er Bråtengata 11 og 20, med ansiktet i retning kanalen. I denne teksten brukes navnet Bråtengata med dagens gatenummer. I de få tilfellene det står Braatengade har det gatenummer fra 1900.

Husene langs gata har vanligvis én etasje, som Bråtengata 20, eller én etasje med kvist som Bråtengata 7. Bråtengata 4 og 10 er i 1900 de eneste husene som er registrerte som hus med to etasjer. I Bråtengata 8 bor det flere familier med til sammen 37 mennesker, av dem 23 barn under 15 år. I Bråtengata 3 bor en liten familie på tre personer. Den eller de som har skrevet folketellingen for 1900 er akkurat ferdige med oppgaven sin, og har gått. Vi har bedt de som bor her å stille opp ute i gata. Ut fra husene kommer voksne og barn, gamle og unge. Alt i alt har vi nå foran oss 211 av de 220 som ble registrerte i folketellingen.

Ni er ikke hjemme
Noen av de som bor her, er ikke i Moss denne mandagen. Det er:

- En annenstyrmann har nettopp reist fra Melbourne (Australia).

- En maskinist på en seilskute er i Alexandria (Egypt).

- En sjømann/fisker er på vei fra England til Norge.

- En stuert er i London.

- En lettmatros er i Newcastle.

- En stuert på et seilskip befinner seg i Horten.

 -En dekksgutt på dampskip er for tiden i Hamburg.

- En maskinist er i Råde.

- En mekaniker er i Horten denne dagen. Kanskje jobber han der?

De eldste og de yngste
Kun 19 personer er 60 år og eldre. Av dem er sju enker og to enkemenn. Fire lever på fattigunder-støttelse. Aller eldst er huseier og enke Oline Borgersen født i 1822 og fisker og enkemann Andreas Thoresen født i 1823. Oline lever sammen med sin datter på 41 år, som er «krøbling».

Av de 220 registrerte er omtrent halvparten (112 stk) under 20 år gamle. Tre jenter og en gutt ble født i 1900. Datteren til familien Ellefsen ble født 21. september 1900 og er registrert uten fornavn. Hun skal nok snart døpes.

Hvor kommer de fra?
Av disse 220 menneskene er 63 født utenfor Moss og Moss Landsogn. Moss Landsogn inkluderte blant annet det meste av Jeløya. 20 kommer fra andre steder i Østfold, men her er det ni fra Vestfold, ni fra Akershus og ellers fra Buskerud, Hedmark, Telemark og Sørlandet. Ingen ser ut til å ha kommet fra Vestlandet eller fra Nord-Norge. Av de som bor her i 1900 er 12 født i Sverige. Hva skjedde med svenskene fem år senere, i 1905? Ble de igjen i Moss?

Fornavn og yrker
Det mest vanlige pikenavnet er Anna. Av sjeldne navn har vi Alette, Andrine, Fernanda, Hansine, Ingvarda, Lagertha og Olava, for å nevne noen. Vanlige guttenavn er Karl og Johan. Uvanlige guttenavn er Gulik, Otmar og Severin/Sevrin.

Blant yrkene til kvinnene finner vi en som selger fisk, en er strikkerske, en sylærling og en butikk-jomfru. Blant mennene er det håndverkere, en tømrer, en snekker, en snekkersvenn, en skomakersvenn, en murer, en malersvenn og en blikkenslagerarbeider. En er korkskjærer. Han lager fiskeutstyr eller flaskekorker. En jobber på stol-fabrikk. En er fyrbøter ved Moss Folkebad, og en er pappsorterer på cellulosefabrikk.

Men de fleste yrkene som menn har, er enten på havet eller i tilknytning til havet. Blant titlene finner vi styrmann, annenstyrmann, jakteskipper, lettmatros, stuert på seilskip, dekksgutt på dampskip, og skipstømmermann. Dessuten er flere fiskere. På land arbeider en tømmermann på verft, en verftsarbeider, en smed ved Moss Verft og flere bryggearbeidere.

På Moss Glassverk, som hadde startet året før, er det i 1900 få ansatte. Det bor en 18 år gammel «glasspuster» fra Larvik i Bråtengata 8. Ellers er det bare to brødre i Bråtengata 2 (14 og 16 år gamle) og en ung mann i Bråtengata 14 (17 år gammel) som har begynt å jobbe på den nye storbedriften i nærmeste nabolag.

En “amerikansk pangsjonist”
I Bråtengata 18 bor den amerikanske stats-borgeren ”pangsjonisten” Julius Jacobsen. Han ble født i Skjeberg i 1833, hadde emigrert til Wisconsin i USA i 1861, vært soldat og blitt såret i den ame-rikanske borgerkrigen. Derfra fikk han amerikansk krigspensjon. Han hadde kommet tilbake til Norge for å gifte seg for annen gang rundt 1895, og bodde altså i Bråtengata i 1900. I 1905 dro han og hans andre kone og stesønnen til Wisconsin igjen, der Julius døde noen år senere.

I denne delen av Bråtengata bor det i 1900 som tidligere nevnt 19 personer som er 60 år eller eldre, men det er kun han med amerikansk statsborgerskap som er registrert som pensjonist. Hvordan klarte de andre seg, økonomisk?

For noen eldre kvinner står det skrevet at de bor sammen med og forsørges av sine sønner eller svigersønner. De eldre som står oppført som huseiere, lever kanskje av leieinntekter? Har man kanskje, i noen tilfeller, leid ut en seng, og ikke et rom?

Ekteparet Severin (61) og Johane (63) har to pleiebarn på 15 og 4 år. Dette har kanskje gitt paret noen inntekter? I en annen leilighet bor pleiedatteren Borghil, 6 år gammel, hos blikken-slagerarbeider Carl Ludvig (29) og hans kone Inger Kirstine (23) og deres lille datter, Mary Annette, ett år gammel.De fleste voksne kvinner står oppført som ”hustru” eller som ”husmoder”.

Eiendommene tett bebodd
Husene var svært trangbodde, sett med våre øyne, 116 år senere.

Bråtengata 11 så slik ut i 1900. I huset på én etasje med kvist, bodde det 22 mennesker i fire husholdninger. En familie hadde åtte barn og en annen fem barn. Det bodde også en eldre mann med datter og datterdatter, og et ektepar der.

Alle eiendommer har i 1900 minst to nødvendige bygninger i bakgården – et vedskur og en utedo. I Bråtengata 10, kanskje også i nummer 4 og 11, var det i 1900 et bryggerhus hvor familiene kunne varme opp vann og vaske klær. Der kunne de kanskje også ta et bad?

Ble Braatengade 3b til Bråtengata 12?
Kikker man nøye på kartet fra 1900, er det to små bygninger nord for det som er markert som Braa-tengade 3a. Min teori er at dette er Braatengade 3b. I 1900 bodde enken Anna Svensen, 61, med sin datter Hilda, 16, og en skomakersvenn (leierboer?) i Braatengaden 3b. Anna og Hilda var begge født i Sverige, men registrerte som norske statsborgere. Det er her, i det som må ha vært en utrolig liten tomt i Braatengade 3b, vi finner både hønsehus og fjøs (med en ku?).

Det er også hønsehus i Braatengade 3 A – dagens Bråtengata 6.

Butikker
Denne lille gatebiten har i 1900 tre butikker: Bråtengata 2, Bråtengata 11 og Bråtengata 16. I det siste huset driver kjøpmann Chr. Larsen (59) fra Tjøme med hjelp av datteren Ingvarda (21) som butikkjomfru.