Strandsitteren artikler

Kambo på Krigsmuseet i Saigon

Kambo på Krigsmuseet i Saigon

Av Oddvar Aasen

På Krigsmuseet i Ho Chi Minh-byen (Saigon) i Vietnam finnes et fotografi som setter Moss på kartet over minner fra Vietnam-krigen. Det viser en demonstrasjon som ble holdt på Kambo i forbindelse med at det var mistanke om at et skip lastet våpen eller ammunisjon som amerikanerne skulle bruke i Vietnam. Bildet viser demonstrasjonstoget på vei ned til brygga.

 

Eirik Tveiten måtte la seg avfotografere foran Kambo-bildet i Ho Chi Minh-byen. ( Foto privat)

Museet har en egen avdeling hvor man presentere solidaritetsaksjoner med det vietnamesiske folket rundt i verden under borgerkrigen på 1960- og 70-tallet. Og Norge er representert med bildet fra Kambo! Vietnam har etter hvert blitt et reisemål for turister og da er som regel Krigsmuseet med på programmet. Blant de mossingene som har ”oppdaget” bildet er Eirik Tveiten. Han forteller at han var på tur med familien, og fikk se bildet ved en tilfeldighet.

Bildet er også nylig omtalt i ukeavisa ”Dag og Tid”. Forfatteren Håvard Rem har vært i Vietnam og ”oppdaget” bildet.

”Orientering” var først

Men hva er egentlig historien bak? Fra midten av 1960-tallet var det mange demonstrasjoner rundt i Norge mot Vietnam-krigen. I Moss hadde det gått rolig for seg. Men så fikk Kim Brandstrup et tips fra noen sjauere på brygga i Moss at det foregikk omlastning av bomber på Kambo. Østfold-avdelingen av Den norske solidaritetskomiteen for Vietnam tok initiativet til en demonstrasjon, og det kom også demonstranter fra Oslo.

Egentlig var det SF-organet ”Orientering” som først brakte meldingen om at det amerikanske skipet ”Robert Craig” lå i Kjørbukta på og lastet 

bombekastergranater. Bladet kjente ikke bestemmelsesstedet for granatene, men mente det måtte være Vietnam hvor det var mangel på slik ammunisjon.

Utrangert materiell

Saken ble omtalt både i Moss Avis og Moss Dagblad, og den ble reist i Stortinget av Venstre-representanten Torkild Tande. Forsvarsministeren svarte at det var snakk om ammunisjon som opp-rinnelig var en gave fra USA. Den var utrangert i det norske forsvaret, og da hadde amerikanerne rett til å få den tilbake. ”Robert Craig” skulle frakte ammunisjonen til North Carolina i USA. Blant de som hadde ordet i Stortinget var den ferske stortingsrepresentanten Arvid Johanson fra Østfold. Han var ikke opptatt av det formelt juridiske med tilbakeleveringen, men at ammunisjonen ikke skulle brukes i Vietnam.

Fra Kambo til Moss sentrum

Imens foregikk demonstrasjonen på Kambo. Ammunisjonen ble lastet på lektere som fraktet den over til skipet i Kjørbukta. Demonstrantene som ble ledet av Unge Venstre-mannen Jan Rolland, ble forklart det samme som ble sagt i Stortinget, men det stoppet dem ikke. De fortsatte ferden mot Moss sentrum og Værlebrygga. Der forsøkte politiet å splitte demonstrantene, og en del plakater ble beslaglagt. I følge Moss Avsi var ungdommen ”opplagt” på bråk, og fortsatte til tross for politiets advarsler.

Forvirring oppsto med løpende demonstranter over Kanalbrua. Noen demonstrantet samlet seg også foran politikammeret. Noen satte seg ned, men etter en stund forsvant de tilbake til Oslo i biler og busser. Moss Avis snakket med flere demonstranter og de ble karakterisert som desorientert om fakta. De var kun ute etter bråk, og fikk det. Det ble presisert i avisa at de mest aktive demokratene var fra Oslo. Mossingene ble ledet av Svein Mathisen og Kim Brandstrup fra SFs Ungdom, og Terje Rindalsholt og Svein Åge Lauritzen fra AUF, og de mente at aksjonen var en protest mot krigen.

Ikke kaffebesøk

Det spesielle med hendelsene på Kambo at politiet må ha hatt kjennskap til hva som var i ferd med å skje, for det la en jernring rundt byen. Moss Dagblad skriver ikke om selve demonstrasjonen, men om en overlærer fra Oslo som ble nektet ”innreisetillatelse” til byen dit han var på tur med tre damer for å drikke kaffe. De ble stoppet ved Tigerplassen, og etter en del akkedering med politiet fikk de lov til å kjøre inn i byen under den bestemte forutsetning at de kun drakk kaffe.

Svein Åge Lauritzen var den gan g et engasjert medlem av Moss AUF. I sin gamle folkevogn dro han til Kambo. Etterpå ble det sagt at man skulle fortsette på Torget i Moss. Så langt kom han ikke, for også han ble stoppet av politiet.

Da Kim Brandstrup feiret 60 år fikk han et inn-rammet bilde av demonstrasjonsbildet i gave av Moss Avis-fotografen Jon Ivar Fjeld. Fjeld hadde kommet over det på Krigsmusseet og mente det var en passende presang til jubilanten. Teksten under bildet er at innbyggerne i Moss i Norge demon-strerer og krever at USA stopper krigen og drar sine tropper ut av Vietnam, 23. mai 1966. Datoen er feil, for demonstrasjonen foregikk 13. mai. På banneret står det ”Stopp døden i Vietnam”. På plakaten rett bak kan man lese ”Boikott lastingen”.