Strandsitteren artikler

Få lokale partier i Moss på 115 år

Få lokale partier i Moss på 115 år

Av Oddvar Aasen

Det kommende kommunevalget i storkommunen Moss høsten 2019 vil være svært ufor-utsigbart. I Moss er de to fløyene nesten like store, med Miljøpartiet De Grønne på vippen. Arbeiderpartiet har ordføreren etter at «De Grønne» byttet side høsten 2017. I Rygge har Arbeiderpartiet hatt ordføreren siden 2011, men partiet har vært avhengig av støtte fra flere mindre partier. Legger man sammen stemmetallene, er det slett ikke sikkert Arbeiderpartiet får ordføreren i den nye kommunen. Den nye lista i Moss, By- og bygdelista Ny Kurs, kan faktisk komme i vippeposisjon, og da kan uklare situasjoner oppstå.

 

Tryllekunstneren Tryvani alias Trygve Andresen var i en periode en fargerik person i Moss bystyre.

Cellulosearbeidere og bestillingsmenn

Valglister uten nasjonal partitilknytning med representanter i bystyret er ikke et noe nytt i Moss, men de kan kanskje kalles sjeldne. I valgene etter 1904 har vi funnet færre enn ti ikke-nasjonale partier. Tallet er avhengig av hvordan man regner. Blant disse partiene er Det Demokratisk parti i 1904, Cellulosearbeidernes Parti i 1907 og Bestillings-mennenes parti i 1907 og 1910, Avholdspartiet/ Avholdsfolket fra 1907 til 1925 og Upolitiske liste i 1971. Før forrige tusenårsskifte kan man ikke snakke om partipolitiske valg selv om Høyre og Venstre hadde sine organisasjoner fra 1883. Arbeiderpartiet var stiftet i 1887, men kom først med i Moss i 1905. Avholdspartiet var et rent interesseparti, som hadde en solid stilling i Moss helt fram til folke-avstemningene om alkoholsalg på 1920-tallet. Mange arbeidere og kvinner holdt seg til dette partiet, sammen med en del dissentere, organisert i frimenighetene.

Mange versjoner av Venstre

Venstre sprakk flere ganger opp gjennom his-torien. I 1910 konkurrerte det rene Venstre med det Frisinnede. I 1919 slo de seg sammen, men i 1922 var de igjen splittet. Tre år etter allierte de seg med Høyre om en sammenslutning som ble kaldt Det borgerlige parti. Dette samlingspartiet deltok i to valg, før det i 1934 kalte seg Moss Samlingsparti. Etter krigen hadde Venstre nesten alltid to representanter i Moss bystyre. I 1975 ble Det Nye Folkeparti representert i stedet for «gamle» Venstre. Men det varte bare én periode.

Tre sosialistpartier på 20-tallet

Sosialistene har også vært splittet. Fra 1910 til 1922 gikk det greit. Da delte partiet seg i Norges Sosialdemokratisk parti og Det norske Arbeiderparti. De ble like store i bystyret. Sosialistene hadde overtatt ordførervervet 1916, men tapte det så igjen. Neste periode, som startet i 1926, varte helt til 1995. Da overtok Høyre og den første kvinnelige ordføreren i Moss, Greta Kant, vervet. Arbeiderpartiet og Socialdemokratene ble venner igjen og stilte sammen igjen i 1928. Kommunistpartiet som ble en avskalling til venstre kom aldri inn i Moss bystyre før krigen. Det gjorde heller ikke Nasjonal Samling på 30-tallet.

Stort sosialistisk flertall

Men Kommunistpartiet kom sterkt inn igjen i 1945. Av de 7 500 stemmene som ble avgitt til de to sosialistiske partiene fikk Kommunistene 3 000. De to borgerlige partiene, inkludert Kr.F, som debuterte på den kommunale valgarenaen dette året, fikk 3 800 stemmer. Det ga 7 representanter i kommunestyret. Flere har partiet aldri hatt. 42 av 60 kom-munestyrerepresentanter var sosialister. Med NKP gikk det dårligere etter hvert. Særlig var frafallet stort valget i 1951, men det sosialistiske flertallet i Moss holdt seg helt til 1995, takket være at Sosialistisk Venstreparti kom på banen fra 1963. Ved valget i 1971 dukket tryllekunstner Tryvani opp med en upolitiske liste, og han fikk en periode som bystyrets klovn. Senterpartiet fikk også inn sin første og eneste representant ved 1971-valget. Det holdt i to perioder. I 1979 var Fremskrittspartiet en nykommer med én representant. Partiet var kommet for å bli, og har siden hatt opptil 6 representanter i bystyret. RV, senere Rødt, debuterte i samme valg som FrP. Med unntak av et par perioder har partiet siden sittet i Moss bystyre. Fra 1995 hadde pensjonistpartiet en representant i tre perioder.

Ved siste kommunevalg kom altså Miljøpartiet de Grønne på banen, og ved det neste, i 2019, blir det kanskje representasjon fra By- og bygdelista Ny Kurs.