Strandsitteren artikler

Bilfabrikken på Kambo

Bilfabrikken på Kambo
tema i Moss Historielag

Torsdag 18. oktober kl.19.00 er bilfabrikken på Kambo tema for et åpent møte Moss Historielag arrangerer på Moss Bylab i Dronningensgt, vis a vis Kirkeparken v.g. skole.

Kambo ble i sin tid kalt Norges Detroit for fra 1918 var det bilproduksjon, karosseriproduksjon og montering av biler der. Det startet med svenske lastebiler og fortsatte med amerikanske biler som kom i kasser til Kambo for å bli satt sammen. Senere ble lokalene benyttet til innredning av spesialbilder.  

Bilentusiasten og mangesysleren Ivar E. Stav er foredragsholder. Han har en fortid i Moss som konservator hos fylkeskonservatoren i Østfold. Stav er spesialist på bilhistorikk og samferdselshistorie, og har skrevet en rekke artikler i historiske tidskrifter. Sammen med Torill Wyller på Moss by- og industrimuseum har han skrevet et hefte om bilproduksjonen på Kambo.

Fra 1918 til 1920 produserte Norsk Automobilfabrik Scania-Vabis A/S på Kambo 77 lastebiler, men sviktende marked satte stopp for norsk lastebilproduksjon. Bilproduksjonen ble gjenopptatt i 1937 av Den Norske Automobilfabrik, men da besto virksomheten i å lakkere, sveise og montere bildeler til biler av typen Chrysler og Plymouth. Delene kom fra USA i store trekasser. De eneste norskproduserte delene var skinntrekk til seter og dekk fra Askim. Under krigen brukte tyskerne fabrikken til reparasjon av flymotorer. Like etter krigen besto aktiviteten stort sett av klargjøring av ferdigimporterte lastebiler – innkjøpt av staten. Karosserifabrikken spesialiserte seg i etterkrigsårene på reparasjoner, innredning og ombygging av lastebiler, busser og varevogner.

Alt ligger med andre ord til rette for en kveld med et meget interessent tema.