Strandsitteren artikler

Bastø III møtte atomskipet «NS Savannah» i Oslofjorden

I 1962 eller 1963 var verdens første atomdrevne handelskip «NS Savannah» (bildet under) i Norge. På sin ferd opp Oslofjorden gikk norske regjeringsmedlemmer, medlemmer av Stortinget og andre notabiliteter om bord i skipet utenfor Moss. Bastø III fikk æren på frakte herskapet ut til skipet. Det var nødvendig med en så stor båt som ferga for at folk skulle komme seg trygt over på atomskipet. Blant annet måtte man ha med seg spesielle fendere for å få lagt inntil.Skipet, som var et kombinert frakte- og passasjerskip, ble sjøsatt i 1959. Det var et ledd i president Eisenhowers plan om å bruke atomkraften til nyttige formål. NS står for «nuclear ship». Det var designet etter futuristiske prinsipper, og hadde plass til 60 passasjerer og et mannskap på 110. Lastekapasiteten var på 10 000 dwt, og det kunne gjøre 21 knop. På grunn av dårlig lønnsomhet gikk det i opplag i 1970, og kjernekraftutstyret ble fjernet.

Bildet viser dekksmannskapet på Bastø III som brakte notabilitetene ombord. Foran fra venstre matrosene Arne ”Brumle” Bergmann fra Moss og Bjarne Strand fra Drammen. Stående bak f. v. skipper Reidar Christoffersen og videre Sverre Hansen fra Våler, Ola ”Rundtomkring” Andersen, Edvard ”Lurikko” Johansen og styrmann Hermann Hansen. Bildet, som opprinnelig har stått i en avis, er utlånt av Arne Bergmann, ivrig medlem i Moss Historielag.