Strandsitteren artikler

Skoleminner, Fløseth og Gundersens fjerde bok

Av Liv Stylegar

Moss Historielag har ved et par tidligere anledninger brukt Lennart Fløseth og Jon Gundersen som foredragsholdere, og begge er også medlemmer i laget vårt.

Med boka «Skoleminner» har de nå i samarbeid med Moss og Omegn Tenkepark gitt ut sin fjerde bok. Begge er lærere i dagens «mosseskole», og nå ønsker de å gi oss lesere et lite innblikk i folks oppvekst, livsvilkår og ikke minst skoledagene gjennom om lag drøyt 100 år. Bortsett fra Johan Henrik Gude (1795-1884) som forteller om sin skoletid på begynnelsen av 1800-tallet, er alle informantene hentet fra vår egen tid.

Min egen folkeskole ble gjennomført på Søndre Jeløy skole, i trygg gåavstand fra mitt eget oppvekstområde ved Bellevue og Faders Minde på Jeløya. Jeg husker godt alle de lærerne som omtales i boka og som var knyttet til «min» skole. Mange episoder som blir fortalt av eldre, jevngamle og til dels yngre mossinger enn meg, kjenner jeg meg godt igjen i.

I boka hører vi om folkeskolen slik den ble innført i 1889, og den eldste forfatterne har snakket med er Ulrich Filip Elvestad (f.1916). Han begynte på Skarmyra skole sammen med 1917-kullet høsten 1924. Den yngste informanten er byens tidligere ordfører Tage Pettersen (f.1972) og som gikk på Krapfoss og Bytårnet skoler. Kjente politikere som Anne-Lise Gjøstøl (SV), Paul-Erik Krogsvold (AP) og Gretha Kant (H) deler også med seg av skolegang, oppvekst og arbeid i Moss. De to førstnevnte ble jo selv lærere i» mosseskolen». Og skal man lese noe skrått om «Skråblikkenes» far, Gunnar Walter Richter Johansen (f.1944) også han lærer, er det nettopp i denne boka.

«Skoleminner» tar i seks kapitler med seg leserne på ei reise om «mosseskolens» utvikling fra splittpenn og blekkhus til dagens skolepc’er, fra fysisk avstraffelse til elevsamtale og fra utedoen i skolegården til wc innendørs. Denne utviklingen fortelles av de som sjøl gikk på eller arbeidet i skolene her i Moss og til dels i Rygge. På denne måten får forfatterne virkelig vist de ulike tiåras tidsånd og med dette skildret typiske trekk i» mosseskolen» gjennom tidene.

«Skoleminner» er ei bok for alle som er glade i å lese om lokalhistorien og som setter pris på de gode og fornøyelige historiene. Mange vil nok kunne

 

3.klasse på Jeløy skole 1959.

 kjenne seg igjen i alle de rare episodene og rutinene det fortelles om. Boka inneholder også en mengde bilder med bildetekst som også vil gi nostalgiske hjertesukk for mange, vil jeg tro. Jon Wilhelmssen, fetter av Lennart , har også denne gangen bidratt med artige kapitteltegninger.

1920- og 30-åra var ei tid preget av store samfunnsmessige og politiske endringer. Skolen var også preget av mismotet ellers i samfunnet. Lærerne var autoritære, og disiplinen ble strengt overholdt. Olaf Jensen (f.1922) forteller i boka at det var god disiplin i klasserommet, og det sjelden var noe som kunne minne om bråk. Avstraffelse for dårlig arbeid med hjemmeleksene var å komme i skammekroken, og måten elevene ble brakt dit på, var ikke alltid nådig:

«Har det gått dårlig med leksene i dag, du ser så rød ut i øreflippene?!» kunne være kommentaren enkelte skolebarn fikk fra foreldrene når de kom hjem. Den jevnaldrende Truls Holmsen (f.1922) forteller blant annet at gymlæreren som de hadde på Søndre Jeløy skole, stort sett gikk i dress og slips mens elevene utførte fysisk anstrengende øvelser. Truls begynte som 6-åring på Søndre Jeløy skole, men rykket rett opp i 2.klasse fordi han hadde lært seg både lesing og skriving hjemme av sine foreldre og hushjelpen. Andre var ikke fullt så heldige og måtte gå skoleår om igjen hvis kunnskapene og ferdighetene ikke holdt mål. De ble såkalte «gjensittere»!

«Skoleminner» er nok ei bok de fleste bør sikre seg i sine private reoler med lokal litteratur, uavhengig av om du er vokst opp i Moss eller ei.

Kilder:
«Skoleminner»