Strandsitteren artikler

Tollvesenet overtok smuglerbåten ”Speady”

Av Oddvar Aasen
Tor Lauvstad, medlem av Moss Historielag, har lånt Strandsitteren dette bildet i forbindelse med møtet laget hadde om spritsmuglingen i mossedistriktet. Lauvstads bestefar, Johan L. Pedersen (nr. 3 fra venstre), var ansatt på tollstasjonen på Larkollen. Bildet er sannsynligvis tatt rett utenfor stasjonen en gang på 1930-tallet. Pedersen var utdannet styrmann og mesteparten av sitt voksne liv arbeidet han i Tollvesenet, blant annet i Iddefjorden, Engelsviken og Moss. Pedersen ble pensjonist i 1958, samtidig som tollstasjonen på Larkollen ble lagt ned. Den har senere vært feriehjem for ansatte i Tollvesenet.

Det kanskje mest interessante med bildet at bak båten med de fire tollerne ligger ”Speady”, en smuglerbåt som ble beslaglagt av Tollvesenet. Den spilte i noen år en viktig rolle i smuglingen i Oslofjorden, før den ”byttet side”. Ofte kom tollerne til kort mot smuglerne fordi de manglet raske nok båter til å innhente dem. Derfor hendte det at beslaglagte båter ble overtatt av Tollvesenet.

 

Bøker om spritsmuglingen:
Arthur Omre: ”Smuglere” (1935) Espen Søbye: ”Ingen vei hjem” Arthur Omre: en biografi (1992)
Per Ole Johansen: ”Den illegale spriten” (2007)