Strandsitteren artikler

Smerthu & Oddestad Vognmandsforretning

Av Arve Tomt Gundersen

Thorvald Svendsen Smerthu ble født på gården Smerthu i Hobøl i 1867. Her drev han farsgården frem til rundt 1900. I 1901 flyttet Thorvald til Moss.

 

Der kjøpte han Kongens gate 29. (Bildet.) Hvor han startet en vognmannforretning sammen med Oddestad. Selv bodde de begge i den samme bygningen. De hadde telefon 354.

 

Smerthu med hesten Brona var fast kusk for mange firmaer i Moss, og for L. P. Sterud i perioden 1902-1935.

Brona trakk en flatvogn. Den hadde plass til svært mye. Pakkene var som på bildet, i kasser og baller. De transporterte varer fra jernbanen og fra havna opp til butikken i Kongens gate. Brona var en populær hest der hun kom ruslende med Smerthu bakpå. For dårlig tid, nei det hadde de ikke. De ble et kjent par som halve byen var på hils med. En del av bybildet. Selv da Sterud etter hvert kjøpte en varebil fortsatte de å benytte seg av Smerthu og Brona. I 1935 trakk Smerthu seg tilbake, mens Brona var aktiv i ennå mange år.

En gang etter 1914 flyttet familien Smerthu til Klostergata 26. Det var en større eiendom med utleie. De tok med seg telefonnummeret som nå var utvidet til 1354.

Thorvald Svendsen Smerthu ble gift med Kristine Mathilde Støthum. De fikk flere barn og barnebarn som ble født mossinger. Thorvald var kjent som en pålitelig, solid kar, bramfri og stillferdig. Både han og Kristine var aktive i indremisjonen. Kristine arbeidet som lærerinne og gjorde mye ungdomsforebyggende arbeid.

Thorvald Smerthu døde julaften 1937. Han ble 70 år gammel. Kongens gate 29 lå på motsatt side av Chr.
Flemming i dagens Flemmingkrysset.