Strandsitteren artikler

Moss for 100 år siden (1920)

Av Arild Austad
Folk som besøkte Moss for 100 år siden – hva syntes de om byen? Så de en sjarmerende by ved fjorden, med livlig handel og industri?
I heftet «MOSS ved 200 aars jubilæet 1920» finner vi en omtale av byen. Forfatteren var dessverre temmelig kritisk til det han så. Slik er hans beskrivelse:

«Naar man kommer reisende fra Kristiania til Moss, gjør byen, set fra Mossesundet, ikke noget særlig tiltalende indtryk med sine høie røde fabrikbygninger, sjøbodene og de primitive stolpebrygger. Gaar man saa op i byen, be- holder man indtrykket av at Moss ikke er nogen staselig eller flot by, likesom den paa den anden side heller ikke har smaabyidyllens præg over sig. «Temmelig graa og humørløs» er vel den betegnelse en fremmed vil sætte paa byen. Dette kan der være noget i. Men vinder man intimere kjendskap til byen, vil man lægge merke til at der paa flere steder er gjort tiltak til mere moderne bebyggelse, - hvad der foreløpig stikker av paa en mindre heldig maate. Mere tiltalt vil man føle sig ved at opdage den mengde smaa og større haver som selv i forretningsstrøket skjuler sig bak høie, tætte, stygge brunmalte plankegjerder. Videre vil man opdage enkelte strøk, f. eks. omkring kirken, hvor der gjennom en ensartet, enkel bygningsstil er opnaad en viss grad av smuk, samvirkende harmoni. Endu mere vil dette bli tilfælde, naar byens nye raadhus, som tænkes lagt bak kirken, indgaar i det samme kompleks.»

‘Høye, røde fabrikkbygninger, sjøboder og primitive stolpebrygger.’ Kan det være området mellom Storgata og Mossesundet han refererer til? Slik så det ut omkring 1920.

 

Nederst til venstre: Moss Preserving og Thornes hermetikkfabrikk. Deretter Moss telefonanlegg. Lenger bak, der Storgata går over i Henrich Gerners gate, lå Raade skotøyfabrikk.

‘I strøket omkring kirken, med bygninger i en ensartet, enkel bygningsstil, er det oppnådd en viss grad av pen, samvirkende harmoni’.

 

På venstre side: Det gamle rådhuset med politikammeret og ‘Røde Mølle’. Til høyre for kirken: Moss Sparebank og Middelskolen.

´Det nye rådhuset, ville det stå i stil med bygningene rundt?´ Nei. Det som ble tatt i bruk 1921 var statsråd Thornes sveitservilla ‘Breidablikk’, som han flyttet fra Sarpsborg.