Strandsitteren artikler

Hermetikkfabrikkene i Storgata 32-34

A/S Chr. Aug. Thorne og Moss Preserving & Co
Kulturminner registrert i Moss

Det lå to hermetikkfabrikker side om side i Storgata. Det var viktige arbeidsplasser for byen, og mange kvinner var ansatt her. Fabrikkene produserte mye av de samme varene. 1932 ble Moss Preserving & Co. sammensluttet med A/S Chr. Aug. Thorne.

 

Hermetikkfabrikkene i Storgata. Utsnitt av postkort fra omkring 1920.

Selskapene
Thorne er Norges eldste hermetikkfabrikk og var tidlig kjent for å levere det beste som ble produsert av kjøtt- og grønnsakhermetikk. Bedriften ble etablert i Drammen i 1841. Grunnleggeren, Chr. Aug. Thorne, flyttet i 1864 fabrikken til Moss, hvor råvaretilgangen var bedre. Firmaet ble da omdannet til aksjeselskap. Moss Preserving & Co. ble grunnlagt i 1881. I 1932 ble de to firmaene slått sammen.

Produktene
Thorne satset på kvalitet og hermetisering av luksuriøse varer som hummer, østers og vilt. I 1933 ble Moss Preserving & Co.s fabrikkbygning modernisert. Det ble produsert hermetiserte sardiner, kjøtt- og grønnsakhermetikk, ansjos og makaroni.

Markedet
De produserte vesentlig for et innenlands marked. Fabrikken leverte bl.a. til den norske hæren og marinen. Men også utenfor landets grenser var fabrikkens produkter godt kjent, f.eks. ved store leveranser til arktiske og antarktiske ekspedisjoner. I 1888 leverte Thornes fabrikk provianten til Fridtjof Nansens polferd med Fram. Årene tidlig på 1900-tallet var en storhetstid for Moss Preserving & Co, da de bl.a. leverte hermetikk til Roald Amundsens sydpolekspedisjon. Nansen hadde overfor Amundsen gått god for kvaliteten på varene!

Nedlagt
A/S Chr. Aug. Thorne var en solid bedrift i mellomkrigstiden. Men under 2. verdenskrig ble det vanskelig for fabrikken å skaffe gode nok råvarer til å kunne opprettholde kvaliteten bedriften var kjent for. Etter krigen ble konkurransen med andre hermetikkfabrikker hardere. Thornes fabrikk greide ikke å omstille seg, og omsetningen sank gradvis. Bedriften ble avviklet på slutten av 1950-tallet.

 
Thornes hermetikkfabrikk midt på bildet – ca. 1936. Bildekilde: Østfold fylkes billedarkiv.