Strandsitteren artikler

Posthuset på Rosnestangen ble hytte i Kuskjærbukta

av Arne Stylegar

Moss Historielag arrangerte i juni 2006 en tur på Jeløya for å registrere fornminner. På vår vandring la vi også veien ned til Rosnestangen for å se på restene etter sjøflyhavna som var i bruk i 1935 og i 1936.

Havna var etablert i den hensikt å ta i mot sjøflyet Havørn som skulle transportere post på strekningen Oslo — Moss — Arendal — Kristiansand — Stavanger — Haugesund — Bergen. I tillegg til å transportere post, tok flyet også om bord passasjerer. I årene 1935 og 1936 fraktet Havørn ca. 3000 passasjerer på strekningen, og av disse gikk vel 100 ombord i Moss.

Restene etter vår første flyforbindelse er brygga som fortsatt ligger der. De tolv betongsøylene posthuset sto på er der fortsatt, men posthuset er forlengst borte. Betongsøylene har nå Jeløy Kystlag tatt i bruk som fundamenter til sin nyoppsatte redskapbod. Boden er lett å få øye på fra kanalbrua. Kystlaget har fått tillatelse av Moss Kommune til å sette opp boden 15 — 20 meter fra strandkanten.

I Moss Avis den 2. juli ble undertegnede intervjuet om dette kulturminnet som ble borte. Etter at saken var omtalt i avisa fikk jeg en kveld telefon fra 92-åringen Omar Harridsleff i Fjellveien. Han hadde opplysninger om hvor det gamle posthuset på flyhavna hadde tatt veien, og vi ble enige om at jeg skulle avlegge ham et besøk neste dag.

Jeg ble godt mottatt da jeg ankom med fotoapparatet, og Omar kunne berette følgende: Faren hans, Anker, ble født i 1892. Han arbeidet på havna som broformann med en årslønn på kr. 3250,-. I 1940 fikk faren kjøpt posthuset på Rosnestangen av Moss Havnevesen for kr. 500,-, som var det høyeste budet, i følge Omar. Huset hadde Vestlands-panel og var gulmalt. Det ble demontert av far og sønn ved hjelp av blant annet spikerpumpe, dette for å ta vare på panelet best mulig. De fraktet materialene ut til Kuskjærbukta og satte opp en egen hytte med kjøkken, stue og to små soverom. Terrasse hadde vi "jammen" også materialer til, avsluttet Omar Harridsleff.

Jeg takker Omar for praten og opplysningene, og er storfornøyd med å få greie på hvor posthuset på sjøflyhavna på Rosnestangen tok
veien.

Takk igjen, Omar.