Strandsitteren artikler

Post til besvær

Av Elisabeth Vogt
En hjemvendt amerikaner ble forskrekket da han kom hjem til Moss og fikk se hvor gammeldags alt var her i forhold til i «Junaiten». Han skriver et leserinnlegg i Moss Avis i 1894:

«Jeg har i de siste dagene hatt en del forretninger på Moss og truffet sammen med mange mennesker der. Jeg vil ikke nettopp si at alle forekom meg som smarte forretningsmenn etter amerikansk målestokk, men det var jo noen raske for- retningsmessige folk, bedre enn i andre norske småbyer. Kontoret og annet utstyr kunne også gåan. Men så kom jeg ned på postkontoret, det glemmer jeg aldri: Først ødela jeg min nye flosshatt - den hadde kostet meg 7 dollar i New York – fordi jeg måtte gå gjennom en våt klesvask som hang til tørk i gården like foran inngangen til postkontoret. Det er vel ingen sak for folk som er kjent der, jeg så dem krysse nokså galant mellom lakener og underbukser og kom igjennom uten havari. Men for meg som var vant til å gå «straight foreward» og var ukjent i farvannet, var det helt umulig å klare seg.

I gangen spjæret frakken min, spikere var slått i døren og i veggen, slik at døren kunne holdes åpen med et stykke seilgarn mellom. Jeg angret på at jeg hadde gitt bort gullgraverdrakten min, den som jeg brukte i 7 år i Californien. Den hadde vært passelig å ha på seg når jeg skulle på Moss Postkontor.

 

Endelig kom jeg inn i selve kontoret, det så ut som et fjøs før syndfloden. Vegger var det nok av, men maling så jeg lite til. Tvers over gulvet var et hagestakitt på høyde med knærne mine, og på toppen var det et svartmalt «likkistebord» omtrent 8 tommer bredt. Dette var ekspedisjonsskranken. Der skulle folk skrive kvitteringer og annet. Det var forresten snille folk jeg traff der, når man bare hadde god tid. Han som de kalte fullmektigen så ut til å være en fix fyr, hadde han bare hatt greie på det han drev med.

Jeg fikk en stor protokoll opp på«skranken» til å skrive i, men det er noe av det verste arbeidet jeg har vært ute for. Protokollen var tre ganger så lang som skranken var bred. Jeg måtte holde fast med venstre hånd, støtte høyre kne mot gulvet og strekke venstre bakben ut. Det nådde da over dørterskelen og ut i gangen, slik at ingen andre kunne komme inn eller ut så lenge operasjonen sto på.

Ja, De kjenner jo selv Moss Postkontor og kan bevitne at dette er den verste stall av et posthus på hele jordkloden,» skrev den hjemvendte amerikaneren. Det vites ikke om han etter dette flyktet fra denne forferdelige byen og tilbake til «Junaiten».

Bare to år senere ble postkontoret flyttet til nye lokaler på hjørnet av Dronningens gate og Fleischers gate, til stor glede for publikum. For vår hjemmelsmann var ikke den eneste som klaget på det gamle postkontorets kummerlige forhold. Situasjonen må ha vært prekær, for leieboerne måtte flytte ut av hjemmet sitt for å gi plass til det nye postkontoret.

Det første postkontoret i Mossedistriktet ble anlagt i 1650 på Grimsrød gård på Jeløy – langt utenfor ladestedet Moss. Det var et av landets minste postkontor. For det kom ikke så mye post til mossinger, og de sendte ikke så mye ut selv heller. Men Moss lå strategisk til mellom Christiania og København. Bøndene som fraktet brevene måtte selv holde hest og rytter. De fikk ingen betaling, men slapp skatt og militærtjeneste.

Posten i Moss skulle både ta seg av brevene mellom Christiania og København, og brevene fra Moss til Horten, hvor de kunne sendes videre til 

Vestlandet. På eldre kart ser man at Helgerødgata het Postveien. Frimerker ble innført i 1854, samtidig som brevportoen for innenlands post ble fast, mens man tidligere betalte etter veiens lengde. All post ble kjørt enten langs landeveien, med vogn om sommeren og slede om vinteren, etter hvert også med dampskip. De slitne hestene ble byttet ut på Melløs.

Innviklet postekspedering
Postekspedisjonen var tydeligvis noe innviklet på slutten av 1800-tallet, for det ble stadig avertert en slags bruksanvisning for dem som ville sende brev:
Til nordgående tog på østre linje til Kristiania og Vestbanen, må posten leveres fra kl. 7.30 inntil toget går kl. 8.30 om formiddagen. Til sydgående tog er leveringstiden mellom kl. 3.30 til 5 ettermiddag. Pengebrev til kl. 4.30 ettermiddag. Til nordgående tog til Kristiania og steder derover, Vestlandet og utlandet fra kl. 3.30 til 5. Til sydgående tog til Sverige samt alminnelige brev og rekommanderte brev til utlandet må posten leveres fra kl. 6 til toget går kl. 7 ettermiddag. Dessuten innleveres post nordover til Hammerfest hver fredag fra kl. 7.30 til 8.30 formiddag.
Posten til Moss kom fra Vestlandet hver tirsdag og fredag, fra Christiania hver søndag, onsdag og fredag og fra Østlandet og utlandet hver søndag, mandag og fredag.

Fem om dagen
I 1827 ble skip satt inn i postforsendelsen i Christianiafjorden, og etter hvert overtok jernbanen postbefordringen til lands. Byen fikk sitt første postkontor i 1808, men det tok enda 36 år før byen fikk sin første postkasse utenfor postkontoret, i 1844.

Men tidene skiftet. Folk, bedrifter og myndighetene skrev stadig flere brev. På begynnelsen av 1900-tallet ble posten levert fem ganger om dagen på hverdagene og en gang på søn- og helligdager. Utenfor bygrensen ble posten levert en til tre ganger daglig.Men i 1918 var det slutt på postombæring på søndagene. Etter krigen overtok bilene posttransporten. Postfilialer poppet opp, i Moss var de på Krapfoss og Jeløy. Hundre år senere hadde innskrenkningene virkelig begynt å akselerere: Først fikk postbudene lørdagsfri. Og nå har e-posten erstattet brevene så mye at det bare er postombæring i Moss annenhver dag.

I 2002 brukte innenlands post bare et døgn fra avsender til mottaker. Så kom internett. Post fra meg til deg tar bare noen sekunder eller minutter. Filialene forsvant igjen, og til slutt også hovedpostkontret i Moss. Det ble lagt ned i oktober 2013 og «Post i butikk» overtok jobben.

Postsparebanken var populær. Men så ble den erstattet av et samarbeid med DNB. Nå er den servicen også borte. All post sorteres nå i Oslo. Men fortsatt er det igjen ett eneste postkontor i Østfold, Høyden Postkontor. Men det nedlegges også i disse dager.

Brevene er blitt færre, men netthandel har økt pakkeposten. Nå kan mossinger hente pakkene sine når som helst på døgnet fra ubetjente bokser rundt om i byen og distriktet..
Moss postkontor har stadig flyttet rundt om i byen: I årenes løp har Moss postkontor hatt 12 forskjellige adresser.

▪ 1809-1818: Storgaden 34
▪ 1818-1830: Fleischers gate 23
▪ 1830-1833: Storgaden 28
▪ 1833-1844: Fleischers gate 10
▪ 1845 -1856: Gudes gate 8
▪ 1856 -1858: Fleischers gate 15
▪ 1858 -1863: Storgaden 24
▪ 1863 -1895: Dronningens gate 23
▪ 1896 -1937: Dronningens gate 31
▪ 1937 -1972: Prinsens gate 6
▪ 1972 -1986: Kongens gate
▪ 1986 - 2013: Piatorget, det siste i sentrum
▪ 2013 - 2022: Varnaveien

Kilder: Posten Moss Avis
Moss bys historie Moss Byleksikon