Strandsitteren artikler

Pensjonistforbundet startet og dominert av østfoldinger

Stiftet i Moss med kontor i Sarpsborg
Av Oddvar Aasen 

Pensjonistforbundet er en politisk organisasjon som har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom direkte kontakt med stortingsrepresentantene og partiene. I tillegg legger lokalforeningene vekt på sosiale og kulturelle tiltak for å skape trivsel og hygge for forbundets vel 270 000 medlemmer, derav 6500 fordelt på 26 foreninger i Østfold. 

pf1.jpg

Det første styret i Pensjonistforbundet besto av foran fra venstre styremedlem Ivar Berg, formann Ludvig Hansen og viseformann Jack Johnsen. Bak kasserer Hans Slang og sekretær Karl Hansen. (Foto: Pensjonistforbundet)

Det er leder for Pensjonistforbundet i Østfold, Bjørn Eriksen, som forteller dette i anledning at Pensjonistforbundet i Norge nylig passerte 70 år. I Østfold ble jubileet markert i Fredrikstad like før valget, med en debatt hvor representanter for alle de politiske partiene deltok. 

Fylkesforeningen eldre enn forbundet
Det spesielle er imidlertid at fylkesforening i Østfold er eldre enn forbundet, legger Eriksen til. Den ble startet året før landsforbundet, og 70 årsjubileet ble feiret i 2019, ett år på forskudd. Årsaken var at det den gang lå an til at Pensjonistforbundet i Viken kanskje skulle opprettes, og det kunne bety slutten på det gamle fylkeslaget. 

Opprettet i Moss
Østfold har gjennom alle år spilt en nøkkelrolle i forbundet. ”Norsk Forbund for Alderstrygdede og Pensjonist” ble stiftet i 1.august 1950 i Losje ”Troskapsbånd” i Moss, etter initiativ for Østfold Pensjonistforening. Bakgrunnen var misnøye med aktiviteten i ”Alderstrygdedes og Pensjonisters Landsforbund ” som var stiftet fire år før. I juni hadde dette forbundet hatt landsmøte i Trondheim, og der kom det kritikk både mot administrasjonen av forbundet og mot at ledelsen ikke var pågående nok i politiske spørsmål. Man skulle ikke lenger nøye seg med å stå med lua i handa når man fremmet saker. 

Sarping første formann
Den første formannen var sarpingen Ludvig Hansen. Styret besto videre av nestformann Jack Johnsen, sekretær Karl Hansen, kasserer Hans Slang og styremedlem Ivar Berg. Alle hadde bakgrunn i fagbevegelsen og tilknytning til de opprørske pensjonistforeningene i Østfold. Representantene for det ”gamle” forbundet protesterte på hva som hadde skjedd i Moss og engasjerte advokat. Etter en bitter strid roet det seg og i Sarpsborg 1. og 2. juni 1953 ble de to forbundene samlet i en organisasjon. Østfold-opprørernes navn ble valgt til navn på sammenslutningen. Senere har forbundet to ganger byttet navn, først til Norsk Pensjonistforbund i 1965, så til Pensjonistforbundet i 2012. Samtidig ble ny logo, ny profil og ny visjon vedtatt: Trygghet, Livskraft og Initiativ. 

Forbundet ble bygget opp rundt lokale foreninger, med utspring i fagforeninger eller i geografi. Viktige saker de første årene var gratis kommunal hjemmehjelp og fotpleie. Foreningene tok seg også av besøkstjeneste og matombæring. Man var ikke fornøyd med gamlehjemmene og ville heller ha medisinsk pleie. 

Østfoldingene dominerte
Østfoldingene kom i de første tiårene til å sette et tydelig preg på Pensjonistforbundet. Av de 18 lederne forbundet har hatt gjennom 70 år er halvparten fra fylket. Vi nevner i rekkefølge: Ludvig Hansen, Sarpsborg (51-59), Karl Onsager, Sarpsborg (59-65), Karl M. Johansen, Moss (65-69), Olav Strandås, Skjeberg (69-74), Karl Hansen, Fredrikstad (74-77) Johan H. Olsen, Østfold (77-79), Juel Edvardsen, Østfold (86-88) og Kjell Samuelsen, Sarpsborg (2003-04). I dag er bergenseren Jan Davidsen forbundets leder. Han og hans styre har i stor grad lyktes med å sette pensjonistene krav på den politiske dagsordenen. 

 

Dagens leder for pensjonistene er bergenseren Jan Davidsen, tidligere leder av det store Fagforbundet. (Foto: Pensjonistforbundet)

Kontor og redaktør i Sarpsborg
Østfold-tilknytningen var også tydelig ved at forbundet de første årene hadde kontor i Sarpsborg. I 1969 kjøpte forbundet Rosenkrantzgate 4 for 75 000 kroner. Forbundet hadde adresse Sarpsborg i 31 år fram til 1982. Den første redaktøren av bladet ”Pensjonisten” var redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad, Bjarne Nygård. Han hadde vervet i 23 år, til han døde midt under et jubileum i Sarpsborg-foreningen. Det bør også nevnes at en annen SA-redaktør, Nils Hønsvald, var med på å konstituere Rådet for eldreomsorg i 1970. 

Gjennom årene har forbundet fremmet en rekke saker som har fått politisk støtte fra de fleste hold. Størrelsen på minstepensjonen var et stort tema på 1970-tallet, og Østfold-foreningen samlet over 1000 deltakere på et møte på Larkollen som reiste saken.

 

For Sarpsborg Arbeiderblads redaktør, Bjarne Nygård, var pensjonistsaken en hjertesak, og han satt i 23 år som redaktør av forbundets blad. (Foto: SA) 

Kilder:
Pensjonisten 6/21
Samtale med fylkesleder Bjørn Eriksen