Strandsitteren artikler

MADAM ERSTADS HOTELL I STORGATEN 2

av Arild Austad

Storgaten 2    Hansens Hotel 1941   Foto: Gustaf Lindman / Østfold fylkes billedarkiv

Hotellet i Storgaten 2 var først Erstads Hotel og ble senere Hansens Hotel.Gården ble oppført 1831 av høker Peter Larsen. Det var brennevinshandel her, så hotell og senere gjestgiveri. Det har vært forskjellige eiere og hotellvertinner her. Hotelldriften varte i over 60 år.

 Peter Larsen kjøpte tomten av Laulund, som hadde Storgaten 1. Peter Larsen hadde høkerborgerskap fra 1830. Høker er en gammel betegnelse på en kjøpmann med begrensede rettigheter. Høkere kunne drive handel med spesifikke varer, i motsetning til byens borgerskap som hadde rett til drive handel en gros. 1838 fikk Larsen utvidede rettigheter til å drive markenteri. Det er et utsalgssted for matvarer og lignende, og forbindes gjerne med kiosk eller kafé for soldater.

 I alle de årene Peter Larsen og senere hans enke hadde gården, ble det drevet brennevinshandel der. Larsen hadde flere kommunale verv og var en aktet og ansett mann.

 Før jernbanen kom i 1879 lå den på hjørnet av Storgaten og Tomtegaten – en liten gatestubb som nå er forsvunnet. Da jernbanen kom, ble det startet hotell. I 1880-årene drev madam Erstad sitt “Privat Hotel” her. I 1893 het det “Elen Hansens Hotel”. Karoline Helene Hansen ble eier og hotellvertinne i 1904. Etter det het det bare “Hansens Hotell”, og senere “Hansens Gjestgiveri”. 

Klubben “Den gode hensikt” hadde sitt lokale i gården i mange år. Klubben besto av håndverkere og småborgere, som det het den gangen. En del av hotellet ble revet i 1940 da Storgaten ble utvidet, resten ble fullstendig gjort om.

Eierne og hotellvertinnene
Peter Larsen døde 1860, 65 år gammel. I begynnelsen av 1880-årene solgte enken gården til handelsmann August Johannesen. Han døde i 1913. Den første hotellvertinnen er Anne Amalie Kristine Erstad, født i Son 1836. Ifølge folketellingene bor hun i 1885 i Storgata. 2. Det samme i 1891. Hun er enke. Som gift het hun Jensen. Hotellet omtales som “Madam Erstads Hotel” eller “Hotel Privat”. 
1893 er Elen Hansen eneinnehaver av tidligere “Slangsvold og Hansens drevne hotel- og spiseforretning”. Samme år har Madam Erstads Hotel adresse Værlebakløkkene 44  - nå  Havevn. 4
I 1900 driver Amalie Erstad privathotell i Storgata. 2. I 1904 har Erstads Hotel flyttet til “Thv. Nilsens tidligere gård”  Værlebakløkkene 41 – nå Værlegt. 21. Amalie døde i 1906.
1910 er Karoline Hansen, født 1863 i Moss, hotellvertinne og bor i Storgata. 2. I 1911 står “Karoline Hansen, Storgata. 2”  på listen over hoteller i Moss. 1920 eier Caroline Hansen huset og er hotellvertinne. Det samme i 1930. Hun eier huset til 1933.


Storgaten 2   Hansens Hotell  1941     Foto: Gustaf Lindman / Østfold fylkes billedarkiv

Diverse virksomhet på Erstads Hotel
Moss Håndverkerforening har i 1884 kontrakt med madam Erstad i hennes “Privat Hotell” i  Storgata. 2.  18. sept. 1887 begynner de sine møter i det nye lokalet i Madam Erstads Hotel.
I juni 1885 kan en prøve seg på skytebanen på Erstads Hotel. «Skandinaviens største og morsomste mekaniske skytesalong».

 Fotografering var ikke noe som alle og enhver drev med. Men i 1887 kan en få utført portrett-fotografering på Erstads Hotel. «De beste bilder for medaljonger og brosjer tas og leveres på noen minutter». Og i 1892 kan en få laget visittkortbilder der for 50 øre.

 Hva med å skaffe seg noen gullfisker og en bolle å ha dem i? Fiskene koster 40 øre stk. og bollene 1 krone. Salget foregikk på værelse nr. 5 i Erstads Hotell i oktober 1888.

 Diorama var en spennende opplevelse. Ved hjelp av dekorasjoner og gjenstander kan en skape illusjonistiske tredimensjonale helhetsbilder. Dette kunne en få oppleve på Erstads Hotel både i 1889 og 1891.

I 1889 kom optikus Lunde til Moss med optiske og kirurgiske instrumenter. Han fremhever spesielt i annonsen «Fineste sort slepne briller og lorgnetter, som nøyaktig kan tilpasses til enhvers øyne. Utsalget blir antagelig i Mad. Erstads Hotel.»

Samme år holdes store forestillinger i telt i Mad. Erstads Hotell i Storgaten. «Komikerne lover publikum en munter aften. Til slutt stor pantomime: Herkules og Spøkelset. Kolumbine. Harlekin. Kasander.»

 Klubbselskapet «Den gode Hensikt» feiret 50-årsjubileum i sitt lokale i Madam Erstads Hotel 8. mai 1890. De holdt det gående en del år fremover. Men  i 1898 har selskapet svært få medlemmer, og 19. mars beslutter de å oppløse det. Møtet er på Madam Erstads Hotel. 

Trengte en legehjelp 16. mai 1896, så kunne en dra til Erstads Hotel og treffe Carl Rodian. Han tilbød «medisinsk og kirurgisk sykebehandling etter Wiener-legeskolen. Eldre sykdommer behandles.»

Moss og Omegns Travkjørerselskap holdt generalforsamling i Erstads Hotel 29. desember 1897. De holdt sin generalforsamling samme sted i januar 1900.

 I år 1900 er Norge fortsatt i union med Sverige. Den ordningen er ikke like populær i alle kretser, og det blir markert på forskjellig vis bl.a. i bruken av flagg.  Moss Avis kommenterer dette 22. januar - dagen etter Kong Oscar II’s fødselsdag:  “Bare et unionsflagg var heist her i byen til ære for Kongen på hans fødselsdag. Ellers bare de surøyede symboler på uforsonlig partifanatisme”. At privatfolk følger sin trang til å offentliggjøre, hvordan det står til med dem i så henseende kan vel forklares med, at de ikke har råd til nytt flagg. Mer forunderlig er det, at forretningsfirmaer, som Moss Preserving Co., Moss Glasværk, Erstads Hotel vil peke seg ut som flaggdemonstranter.» 

 1904 har Erstads Hotel etablert seg i Værlebakløkkene 41.

 Karoline Helene Hansen overtar i Storgata. 2. I Folketellingene i 1910, 1914 og 1930 er hun oppført som hotellvertinne og bor i Storgata. 2.

Storgata 2         Foto. Arild Austad 22/6-2009

Madam Erstads Hotell i Værlebakløkkene 44
Det er lite omtale i avisene av Erstads Hotel på denne adressen. Det meste gjelder Storgaten 2. Men vi finner en i Moss Avis 1893. Sunnhetskommisjonen har, fordi den asiatiske kolera har kommet til Europa, oppnevnt tilsynsmenn for hoteller og losjihus i byen. Kjøpmann Thv. Nielsen er oppnevnt for madame Erstads hotel, Værlebakløkkene 44.

 Jørgen Herman Vogt nevner det samme i  ‘FRA SMÅBYLIVET I MOSS’.

 

Kilder: 

Trygve Reneflot - Moss Ættehistorielags kalender mai 1993

Moss Avis

Wikipedia

Matrikler Moss kommune

Jørgen Herman Vogt: MOSS SOM DEN VAR

Jørgen Herman Vogt: FRA SMÅBYLIVET I MOSS