Strandsitteren artikler

OLSENS HOTELL I HAVEVEIEN 4

av Arild Austad

 S. Olsens Hotel & Cafe Værlebakløkkene 44 , nå Haveveien 4

Syver Olsen bor her i år 1900 og er hotellvert. Han er født i 1833 i Våler. Det er mye omtale av hotellet i mosseaviser i perioden 1895 – 1913. Syver Olsen selger hotellet i 1916. I Moss Aftenblad kan vi i 1920  lese at hotelldriften er avviklet.

Eiendommen og eiere:
På kartet over Moss i 1885 ser vi ingen bebyggelse på det som senere ble Værlebakløkkene 44. Vi ser bare naboeiendommer: Værlebakløkkene 40 og 39. Neste kart vi ser på er fra 1893, og nå er det bebyggelse her. Værlebakløkkene 39, 40, 42(?) , 43, 44 og 45 er markert. 

I 1893 er det Hans Ørmen som eier Værlebakløkkene 44. Fire år senere, i 1897, er det Syver Olsen som eier eiendommen. I 1900 bor han her og er hotellvert. Han har eiendommen i mange år. Neste eier er Carsten Smith Vogt, i hele perioden 1919 – 1933. Eiendommen har byttet adresse og er nå Haveveien 4. Carsten Smith Vogt og familien bor her, men driver ikke hotellet videre. Carsten Smith, født 1872, har  en lang karriere bak seg til sjøs, har vært kaptein og blir senere skipsmegler i byen. Han har også vært med i bystyret og hatt kommunale verv.

1928 dør Syver Olsen, 95 år gammel. Carsten Smith Vogt døde i 1958.

Olsens Hotell omtalt i avisene:

  • Etter havseilasen i 1895, har Moss Avis 14. august bred omtale av søndagens begivenheter. «Præmieuddelingen foregik under en liden selskabelig Tilstelning paa Syver Olsens Hotell om eftermiddagen». 1895 og i 1896 holder Moss og Omegns Travkjørerselskap generalforsamling på Olsens Hotel.
  • Hotellet har i 1897 annonser i Moss Avis: «S. Olsens Hotel. (vis-a-vis Jernbanestasjonen) modtager saavel reisende som faste Middagsgjæster. Lunch serveres hele Dagen.»
  • I 1898 kan damene få stelt håret på Olsens Hotel. «Friseurdame Frøken Henriksen fra Kristiania vil opholde seg her under Regattafestlighederne. Bopæl i Syver Olsens Hotel, hvor man kan bestille Time.»,  ser vi i en annonse i Moss Tilskuer 25. juli. 

 En som bor på hotellet i 1904 tilbyr feriekurs i praktisk bokholderi for alle slags forretningsdrivende. Han heter E. A. Linderud, er handelslærer og bor på Olsens hotell ved jernbanestasjonen ifølge annonse i Moss Aftenblad 12. juli.

1908 har Syver Olsen søkt  og fått innvilget øl- og vinrett for hotellet i 1909. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Referatet fra bystyremøtet ser vi i Moss Aftenblad 12. desember. Verre gikk det i 1911. Da ble søknad om innskrenket skjenkerett fra Syver Olsens Hotel avslått av bystyret.

Har noen gebiss de ikke trenger? I 1911 og 1912 annonserer Schrøder med at han kjøper gamle tannsett. Han bor på Olsens Hotel.

Det er ledig stilling for pike på Olsens Hotel 1913.

1916 er hotellet solgt til et konsortium, skriver Moss Tilskuer i en notis 28. oktober.

1918 skriver Moss Aftenblad 19. februar at Syver Olsens hotel i Værlebakløkkene 44 er solgt til kaptein Vogt, som akter å benytte eiendommen som privatbolig.

 Samme avis skriver bekymret i februar 1920: «Hotelnøden her i byen ser ut til at bli truende allerede nu. Hvordan skal det gaa til sommeren, naar de mange sommergjester og andre gjennomreisende kommer, efterat Reinschs hotel og tidligere Syver Olsens hotel er gjort om til andet bruk.» 

Haveveien 4    Foto: Arild Austad 15/4-2010

Madam Erstads Hotell i Værlebakløkkene 44
Det er lite omtale i avisene av Erstads Hotel på denne adressen. Det meste gjelder Storgaten 2.

Men vi finner en notis i Moss Avis 1893. Sunnhetskommisjonen har, fordi den asiatiske kolera har kommet til Europa, oppnevnt tilsynsmenn for hoteller og losjihus i byen. Kjøpmann Thv. Nielsen er oppnevnt for madame Erstads hotel, Værlebakløkkene 44.

Jørgen Herman Vogt nevner det samme i  ‘FRA SMÅBYLIVET I MOSS’.

Kilder: 

Matrikler for Moss kommune

Moss Avis

Moss Aftenblad

Moss Tilskuer

Gravminner / Slekt og data

Folketellinger Moss