Strandsitteren artikler

Chrystie-familien som fyrvoktere på Lindesnes.

Av Oddvar Aasen 

Av og til dukker det opp ny informasjon som uventet kan kobles til mossehistorien. Det skjedde da jeg nylig besøkte Lindesnes fyr.  I et hefte som et utgitt om fyrets historie står det at i 1759 ble Andreas Chrystie innehaver av privilegiet å drive det da 100 år gamle fyret. Det hadde blitt opprettet for å gjøre det lettere for sjøfarende å komme seg rundt det værutsatte området aller lengst sør i Norge. 

Lindenes fyr er i dag en stor turistattraksjon, men spiller en viktig rolle i sjøfarten rundt sydspissen av Norge. (Foto Erling Omvik) 

Denne Chrystie er den samme om er omtalt i andre bind av Moss bys historie fra 1700 til 1880. Han fødenavn var Andrew Christie og han kom fra Skottland til Norge i 1717. Fra 1726 holdt han til i Moss som kjøpmann og fabrikkant.  Han hadde da fornorsket navnet til Chrystie, og han regnes som  mossedynastiets ”stamfar”.

”Dydig kone og åtte barn”
I 1759 dør en mann ved navn Jørgen Michelsen Bornholm. Han hadde hatt privilegiet å drive fyren fra 1725. Sin søknad om å bli fyrforvalter begrunner Andreas Chrystie  med ”av hensyn til min dydige kone og åtte børn”,  Avgiften for å drive fyret var 2000 riksdaler i året. 

Så blir spørsmålet hvorfor den velhavende mossingen søkte et slikt privilegium? I Moss drev han stort både med malteri og brennevinsbrenneri i tillegg til kjøpmannskap. 2000 riksdaler er tross alt en ikke ubetydelig sum. Men systemet var slik at forforvalteren drev fyret for egen regning. Det vil si at han kunne innkassere en avgift fra alle skip som passerte fyret, og området var den mest trafikkerte i norske farvann. Det er antydet tusenvis av passeringer av små og store skip hvert år.

Marjorie Chrystie, født Lowrie, flyttet fra Moss til Kristiansand og drev fyret med kongelig privilegium i 22 år. Hun var oldemor til Henrik Wergeland, 

Arvet privilegiet
Nå ville skjebnen at Andreas Chrystie døde allerede året etter, i 1760. Da overtok enken, Marjorie,  privilegiet og dermed fyrdriften. At en kvinne kunne drive en så ”maskulin” virksomhet som et fyr overrasker kanskje, men loven var slik at døde en mann med et kongelig privilegium, overtok ektefellen automatisk dette.  Marjorie Chrystie var sikkert ikke selv til stede når fyret skulle mates med enorme mengder kull. Man hadde tjenere og oppassere til slikt arbeid. 

I heftet om Lindesnes fyr står det at enken Marjorie med pikenavnet Lawrie hadde født tre barn, tø døtre og en sønn. Dette må være feil, for ektemannen oppga i sin søknad åtte barn. Nå var Andreas Chrystie gift to ganger og fikk til sammen 11 barn, så her kan det ha blitt en misforståelse. I Moss bys historie er det et maleri som viser tre Chrystie-døtre tre som barn, blant en Marjorie, født i 1741. Denne ble gift med prokurator/sakfører Andreas Mølbach i Kristiansand. 

Mølback overtok forvalter av fyret da det i 1782 ble statlig. I følge krøniken skal ha dødd to år etterpå. Historien går på at han etter å ha mistet et bein, hinket rundt på fyret med et trebein. Under en storm i 1784 ble han tatt av havet. Nylig ble det i TV-serien ”Fyrbarna” sagt at Mølback med trebeinet går igjen på fyret. Den siste fyrvokteren hadde for bare få år siden funnet restene av trebeinet i fjæra, og det ble vist fram på TV!


Oldemor til Wergeland 
Mor Marjorie flyttet i 1766 til Kristiansand for hun hadde også en annen datter der. Gamlemor hadde ”Holde føttene varme og hodet kaldt” som motto. Denne Marjorie var oldemor til Henrik Wergeland, som kom fra en kjent Kristiansand-familie. 

Ikke nevnt i byhistorien 

I 1782 overtar Staten fyrdriften og Andreas Mølback blir ansatt som ”kongelig fyrinspektør”. Han har stillingen bare i to år. Da dør han og det samme gjør både svigermor Marjorie og kone Marjorie.  Etter det kommer det mer ”profesjonelle” fyrfolk inn i stillingen.
Det spesielle med denne historien er at i byhistorien som Nils Johan Ringdal skrev, er ikke dette med driften av Lindesnes fyr som stamfar Andreas tok på seg, nevnt. Det står bare at Marjorie flyttet til sin datter i Kristiansand som enke.  

Dette maleriet sier tre av døtrene til Andreas Chrystie. Fra venstre Sara (1736 – 73), Kassie (1738-1802) og Majorie (1741 – 1784). Den siste hadde altså samme navn som moren og var gift med fyrinspektøren som går igjen på fyret. 

Kilder: 
Neset – hefte om Lindesnes fyr
Nils Johan Ringdal: Moss bys historie 1700 – 1880
NRK-serien ”Fyrbarna”
Adler Vogt: Personalia fra det gamle Moss”