Strandsitteren artikler

Apotek Ørnen

av Arild Austad

Apoteket holdt til i Dronningens gate 14, i en av de mange murgårdene som ble bygd i 1880-årene. Elefantapoteket var byens første apotek. Apotek Ørnen ble byens andre medisinutsalg. Det kom protester før det ble opprettet i 1886, og det kom protester da det ble nedlagt i 1965.

I 1882 henvendte Departementet seg til Amtmannen i Smaalenenes Amt om en eventuell opprettelse av ytterligere et apotek i Moss. Departementet ba amtmannen uttale seg, samt skaffe uttalelser fra byens magistrat, formannskapet og distriktslegen. Uttalelsene kom, og de var alle negative – det var ingen grunn til å opprette nok et apotek, mente de. Formannskapet viste til at innehaveren av byens apotek – Andreas August Logn - nylig hadde skaffet seg tillatelsen til å drive apotek og hadde flyttet det til torvet – en sentral plass i byen. Magistraten bemerket at han ikke hadde erfart eller hørt om behovet for et apotek til i byen.

1881 kjøpte Oswald Fredrik Bruun byens eneste apotek. Året etter flyttet han det til Kongens gate 22, der det holdt til i mange år - Elefantapoteket. I uttalelsen fra 1882 støttet distriktslegen Bruun - beskrev ham som både dyktig og svært nøyaktig – en mann kundene kunne stole på. Distriktslegen var også bekymret for apotekerens fremtidige økonomi. Om det kom et konkurrerende apotek, så kunde det bli ruin for det nåværende!

Saken ble lagt til side noen år. Men i 1885 tok Medicinaldirektøren opp saken igjen. Han ba Amtmannen i Smaalenes Amt skaffe en oversikt over antall leger, tannleger og veterinærer i Moss og det tilhørende omland. Den oversikten fikk han og konkluderte med at det burde opprettes et apotek til i byen. Den årlige omsetning av medisiner ville være tilstrekkelig for å kunne drive to apotek.
Apotek Ørnen ble besluttet opprettet ved kongelig resolusjon av 25. september 1886. Det kom i gang i 1888. Apotek Ørnen var i drift i nesten 80 år. Fortsatt er det mange i Moss som husker apoteket slik det var da det ble lagt ned i 1965.

På 1960-tallet var apoteket dit voksne dro først og fremst for å hente medisiner som en lege hadde skrevet ut resept på. Der handlet man nødvendige ting, det var ikke et sted man var innom for å se om det var noe man hadde lyst på eller sett masse reklame for. Det var et seriøst og litt alvorlig preg over apotekene.


Dronningens gate 1910. Apotek Ørnen er i bygning nummer to på høyre hånd. Ørnefiguren sees over det mørke skiltet ved inngangen.
Helsedirektoratet gikk inn for nedleggelse i 1964, og det var flere grunner. Innehaveren, Alf Blikstad, døde 20. mai 1964. Han hadde da drevet apoteket med bevilling fra 14. januar 1955. Alf Trygve Blikstad ble født i Kristiansund 18. juni 1901. Han ble 63 år gammel.

Helsedirektoratet påpekte at lokalene var i en gammel gård som var dårlig vedlikeholdt, og lokalene var i en slik forfatning at de ikke kunne godkjennes til apotekerbruk – hverken i arbeidshygienisk eller faglig henseende. Tidligere forsøk på å finne egnede lokaler med passende beliggenhet hadde ikke ført frem. Så da ble konklusjonen den som Moss Avis omtaler 25. februar 1965 - nedleggelse. Men det skulle ikke bli krise i Moss, mente mydighetene. Byen hadde fortsatt både Elefantapoteket og Svaneapoteket – og der var det nyinnredede og tidsmessige lokaler. Elefantapoteket holdt til i Kongens gate ved Øvre Torv, og Svaneapoteket var i Helgerødgata på Jeløy.


Moss Avis 25/2-1965
Nedleggelsen gikk ikke helt uten protester. Moss Avis skrev 6.oktober 1964 at Norges Farmasøytiske Forening gikk hardt imot nedleggelsen, det samme gjorde Apotekerforeningen. Men de protestene førte altså ikke frem. Så kunne man tenke at Apotek Ørnen skulle gå i glemmeboken, men slik gikk det ikke.

Bygningen, Dronningens gate 14, ble tatt i bruk til andre formål. Queens Rotisserie ble etablert i 2.etasjen. Moss Avis har en fin omtale av stedet i 1982. De skryter av interiøret, roser restauratør Gunnar Thorsnes og kaller stedet en «Fransk go’bit midt i Dronningens gate».

Like heldige var ikke folkene som sto for ombyggingen i 1.etasje. Kjøpmann Knut A. Johansen overtok lokalene der Kitten Wennersten hadde sin gull- og urmakerforretning. I taket var det gamle, fine, særpregede glassmalerier etter apoteket. Johansen fortalte til Moss Dagblad at glassmaleriene skulle bevares. Men snekkerne som sto for ombyggingen hadde ikke fått beskjed om det, så glassmaleriene ble ødelagt. «Dette er rett og slett en tragedie!» utbrøt teatermaler Christian Stenersen da Moss Dagblad la frem nyheten for ham.

 

Bildekilder:
Ingeborg Flod og Leif A. Brendel, Norges apotek og deres innehavere , 1954
Jørgen Herman Vogt, MOSS SOM DEN VAR , 1970, 2. utg. side 178
Moss Avis 25/2-1965

Tekstkilder:
Moss Avis 6/10-1964 , 25/2-1965 , 22/12-1982
Moss Tilskuer 14/3-1911
NORGES APOTEK OG DERES INNEHAVERE, Helsedirektoratet 1964
Moss Dagblad 20/4-1982