Strandsitteren artikler

Jernbanemiljø bevares på Dilling stasjon Østfold-avdelingen av Norsk Jernbaneklubb har overtatt stasjonsbygningen

Tekst: Oddvar Aasen. Foto: Jan Kronberg

Medlemmer av Østfold-avdelingen av Norsk Jernbaneklubb har i løpet av det siste året pusset opp og renovert Dilling stasjon slik at den gjenoppstår nesten slik den en gang var.
Ikke som et stoppested på Østfoldbanen, men som et sted hvor man kan oppleve hvordan stasjonsmiljøet var i tidligere tider, sier Jan-Erik Bruun, leder i foreningen, og styremedlem Gylmer Bach. Lokalforeningen har omkring 200 medlemmer; ikke bare togentusiaster med eller uten tilknytning til NSB (Norges Statsbaner), men også modelltogelskere.

Sommergjester til Larkollen
Dilling stasjon ligger der fylkesvei 119 til Larkollen krysser Østfoldbanens vestre linje, og den spilte i sin tid en viktig rolle for blant annet turismen på Larkollen. Linjen ble ferdig i 1878, og det åpnet et nytt område mot Oslofjorden for feriegjester. Da Larkollen ble lettere tilgjengelig fra landsiden, ble det etter hvert et yndet sommersted for velstående hovedstadsbeboere. Det skapte et behov for skyss fra stasjonen, noe som bøndene i området tilbød. Men det fortelles også historier om barn som måtte gå de 7-8 kilometerne fra stasjonen til badestrendene og sommerhusene i Larkollen. Da hjalp det godt at foreldrene diktet opp historier om hus og folk de gikk forbi. Brødvogna til Brehmer på vei til hotellene med bakervarer, ga også plass til trette mødre med småbarn.

 

Dilling stasjon slik den framstår i dag, dog uten røde signalflagg. Av sikkerhetshensyn er det satt opp et gjerde mellom bygningen og sporet.

Egne badetog
Med bilismens frammarsj på 1920-tallet ble det satt opp egne badetog fra Oslo. Busser og lastebiler sto klare på stasjonen for transport til og fra sjøen. Stasjonen hadde sin storhetstid i tiårene før og etter krigen. For 40 år siden ble stasjonen ubetjent, før den ble holdeplass i ytterligere tiår. Plassert mellom Moss og Rygge stasjoner var dens tid over.

 

Badegjestene som har kommet med badetoget fra Oslo trengte videre transport med buss og lastebil (Foto: Norsk Jernbanemuseum)

200 medlemmer
Østfold-avdelingen av Norsk Jernbaneklubb omfatter også Follo. Den har ført en omflakkende tilværelse. Tidligere foregikk mye av aktiviteten i området rundt stasjonene Ski, Holstad og Kråkstad. Her var det sidespor med jernbanevogner som ble vedlikeholdt og vist fram. En rød godsvogn er utlånt til Asker museum, og den vil på sikt bli returnert til Dilling. Det lå imidlertid begrensninger i hvordan er jernbanevogn kunne benyttes. Leieprisen for tomt og vogn var også et problem. Foreningen så på lokaler i tilknytning til Sarpsborg stasjon, men så fikk de tips om Dilling stasjon, og avtale ble inngått med Bane Nor på sommeren 2022.
Avdelingen har fått en rimelig leiekontrakt med Bane Nor på fem år, med ytterligere fem års opsjon. ”Den røde Baron” er utlånt til Asker Museum, men målet er å innlemme den i Dilling-miljøet.

To av togentusiastene som leder oppussingen av Dilling stasjon er Gylmer Bach (t.v.) og Jan-Erik Bruun. Her i billettluka.

 

Varselskilt hører med i et stasjonsmiljø. Dette skiltet sto kanskje ikke i Rygge, men beskjeden er klar.

 

Modelljernbaneentusiastene vil også bruke den gamle stasjonen, og den første modellen er allerede på plass.

Forfall og oppussing
Etter at stoppestedet ble nedlagt har bygningen vært kunstgalleri, innkvartering for øst-europeiske arbeidere og tilholdssted for rusmisbrukere. Lokalene var kraftig nedslitt, men på mindre enn et år er de satt i stand. Medlemmene har ryddet, ominnredet, malt og pusset opp slik at lokalene nå fremstår som meget anvendelige for klubbens virksomhet. I første etasje er det kjøkken, møterom og sosiale rom. Lokalet for billettsalg er beholdt. I annen etasje er det hobbyrom og lager for nettbokhandelen som foreningen driver.

Med pakkhus disponerer foreningen ca. 200 kvadratmeter på en 2,5 mål stor tomt. Selve stasjonsbygningen har en grunnflate på 70-80 kvadratmeter, men virker med sine mange små rom større. På det meste hadde mellom fem og åtte personer sitt arbeid på Dilling stasjon. I sin tid bodde banesjefen med familie i huset, og det kan også ha vært overnattingssted for jernbanefolk på oppdrag. Jernbanesporet går i dag rett utenfor vinduene, men det er forsvarlig adskilt med et gjerde. Det nye sporet kommer øst for stasjonsbygningen, og da er håpet at det gamle sporet kan gi plass til en godsvogn.

Kilder:
1. Sydbane-racer’n – Organ for Norsk Jernbaneklubb Lokalavdeling Østfoldbanen
2. Moss byleksikon
3. Elisabeth Vogt
4. Samtale med Jan-Erik Bruun og Gylmar Bach