Strandsitteren artikler

Småbylivboka

”Småbyliv-boka” er morsom lesning
Av spesielle bøker i floraen av lokale bøker om Moss, vekker Jørgen Herman Vogts bok ”Fra småbylivet i Moss” med undertittelen ”Spredte trekk fra byen i gamle dage”, stor interesse.
Av Oddvar Aasen

Boka kom ut i 1946 og ble trykket i Moss Boktrykkeri (Moss Avis) og var illustrert av Trygve M. Davidsen.

J. H. Vogt var teknisk sjef i Moss Avis og hadde derfor tilgang på det nødvendige materiell som skulle til for å lage en bok i de ressurssnaue etterkrigsårene. Davidsen var en kjent tegner og maler fra Oslo, og han har illustrert hvert kapitel med strektegninger. Ekstra morsomt er det at bokomslaget som kan minne om et skolebokomslag, består av alle Davidsens kapiteltegninger.

Lokalhistorie som hobby
Elisabeth Vogt, datter at Jørgen Herman, forteller at faren hadde lokalhistorie som en hobby, nærmest en lidenskap. Han noterte ned alle fortellingene han hørte med tanke på at det kunne bli til nytte for en byhistorie. Han tar riktignok et forbehold i forordet om at det kan være usikkerhet omkring noen av historiene, men Elisabeth mener at grunnen til forbeholdet kan være at han mente at andre lokalhistoriske forfattere hadde vært ganske uetterrettelige når det gjaldt ”gamle folks historier”.

I boka omtaler Vogt temaer som kommunikasjoner, folks forlystelser, Jernverket, kriminalitet, sport og idrett, Søbadindretningen, sjøfartsbyen, kongebesøk, jordbruket på Jeløy, håndverkernes og arbeidsfolks levekår, Moss sett utenfra og gatenavnene.

Mange av kapitlene inneholder opplysninger som senere har gått i den mer ”offisielle” mossehistorien, men det er vel verd å gjennoppleve dette gjennom Vogts litt gammelmodige stil.
Utgaven jeg sitter med er signet med Hilsen J. H. Vogt. Jeg fikk den via familien Kronberg. Jacob Kronberg var i sin tid annonsekonsulent i Moss Avis og kollega av Vogt.

 

Her er et eksempel på Trygve M. Davidsens illustrasjoner i boka om småbylivet i Moss.
Bilde: Fra”småbylivboka”