Strandsitteren artikler

For et tiår for Moss kommune! 1955-1965

For nesten 60 år siden, 30. september 1965, oppsummerte rådmann Alf Herland Moss bystyre om hva kommunen hadde fått til i løpet av det siste tiåret, altså fra 1955 til 1965. Og det var ikke småtterier!
Av Elisabeth Vogt

La oss gå ti år tilbake i tid, og se byen i fugleperspektiv i 1955, foreslo rådmannen for politikerne, og fortsatte:

Vi ser restene av den gamle sveivebroen over Kanalen, og ved siden av den ser vi den midlertidige trebroen noen meter lengre nord. Vi ser ikke tegn til den nye broen over nordre jernbaneovergang (Rådhusbroen). Vi ser ikke det nye pleiehjemmet på Melløs. Melløs skole er bare halvferdig, hverken Hoppern skole, Kambo nye skole, to nye tilbygg på Krapfoss skole, Bytårnet realskole, Yrkesskolen på Malakoff, eller mellombygget på Moss Gymnas (Kirkeparken vgs) er påbegynt. I de nærmeste årene ble to hus, henholdsvis i Skoggata og Chrysties gate, kjøpt og revet for å gi plass til dette tilbygget. Jeløy kapell ble bygget. De første årene ble gravkapellet brukt som kirke, i påvente av at en ny kirke skulle bygges på Jeløy.
Moss i endring

I disse årene ble det andre fergeleiet på Værla anlagt, og det nye vanntårnet på Ramberg erstattet det åpne vannbassenget på Hoppern, som noen fremmelige barn brukte som badebasseng, selv om det var forbudt. Brannstasjon i Vogts gate ble bygget på, Søsterhjemmet på Melløs ble bygget, E6 ble utbygget fra fylkesgrensen mot Akershus til Thorbjørnsrød og tilknyttet Moss med Mossetunnelen. Nesparken fikk friluftsscene, Nedre Torv ble overbygget med butikker nederst og parkeringsplass over (Domustorget). Dermed måtte rutebilstasjonen der flyttes til Kransen. Der måtte kommunen kjøpe opp flere eiendommer og rive husene for å gi plass til alle bussene.

Det ble bygd nye boligfelt med tettbebyggelse både på Ørejordet, Tronvik, Refsnes, Bergersborg, Framnes, Gjerrebogen, Krapfoss, Mosseskogen, Kallumskogen, Refsnesåsen, Minneveien, Kambo og Søly. Gater og veier ble anlagt til de nye boligfeltene, og under bakken ble det lagt nye vann- og kloakkledninger, blant annet fra Ørejordet til Værla, og kloakken fra Tronvik og Refsnes og ut i fjorden. Ny kanalbro ble også bygget.

Er det noe rart at rådmann Herland var stolt! Det hadde politikerne også all grunn til.
Det ble strukket nye fjernledninger som brakte strøm til byen fra Tokke i Telemark, et nytt lysverk ble bygget, og både Jeløy og Rabekk fikk store trafostasjoner. I samme tiår ble Moss Husmorskole flyttet fra Kjølekonserven i Verftsgata til Torderød. Moss kirke ble restaurert til sitt 100 års jubileum, Moss sykehus fikk røntgenutstyr og rådhuset fikk nye kontorer på Breidablikk. Fossen 13, 15 og 17 med tilhørende fallrettigheter hadde kommunen kjøpt i disse årene. Kommunen kjøpte også Gimle med tilhørende kino, og Vogt og Holsts brygger i Mossesundet.
Gamle og dårlige hus i Kongens gate 8, 10 og 12 ble kjøpt for å bli sanert og erstattet med mer moderne leilighetsbygg. Det samme skjedde med Kongens gate 3 og 4, mens nr. 9 bare delvis ble revet. En rekke tyskerbrakker ble revet. Kommunen kjøpte Alby gård med 900 mål skog og strand til glede for turglade mossinger, og kunne leie ut lokalene til Galleri F 15. Så langt rådmann Herlands begeistring.

Hva skjedde senere?
I dag kan vi notere oss at Rådhusbroen og veien østover ut av byen er altfor trang, selv om flere eiendommer ved Kanalen ble kjøpt opp og revet for å gi plass til den nye Rådhusbroen. Melløs skole er påbygget flere ganger, den daværende nye Hoppern skole er erstattet av en ny og mye større ungdomsskole, Bytårnet skole er blitt 1 til 10- skole. Yrkesskolen på Malakoff har blitt en videregående skole, og Kirkeparken vgs har fått enda et digert tilbygg. Husmorskolen er for lengst nedlagt, og husmorfagene har blitt en yrkesfaglig linje på Kirkeparken vgs.

Den gamle friluftsscenen i Nesparken har forfalt sterkt, men er ikke fjernet. En ny scene ble anlagt ved Speiderhuset (som ikke lenger er speiderhus) i 2020. Brannstasjonen er flyttet fra Vogts gate til et nytt hus på Tykkemyr, og har fått mye større og mer moderne lokaler. Rutebilstasjonen i Kransen er for lengst fraflyttet, og er i 2024 riggplass for utbyggingen av jernbanens dobbeltspor. Nedre Torv har blitt en del av Amfisenteret og med parkeringsplass over.

Lysverket i Rådhusgata er fraflyttet, først til Vålerveien, så ut av Moss da det i ble fusjonert med Østfold Energi i1986, med hovedkontor i Sarpsborg. Moss sykehus ble flyttet fra Vogts gate hvor huset ble revet for at Statens hus kunne bygges der. Dessuten har sykehuset i Peer Gynts vei blitt en del av Sykehuset Østfold, og har langt mer enn ett røntgenapparat. Rådhuset på Breidablikk er borte og ble i 1974 erstattet av dagens rådhus noen ti-meter lenger nord. I tillegg er Moss kommune blitt utvidet til også å omfatte Rygge, og Rygge rådhus har overtatt en del av kommuneadministrasjonen. All kloakken blir ikke lenger sluppet rett ut i fjorden, men må via Fuglevik eller Kambo for å bli renset. Og ledningsnettet under bakken fornyes i stadig nye boligområder.

Kilde: Moss Avis 1. oktober 1965
Bildetekster:


Den tredje skolen på Hoppern skole ble bygget i 1958. Den revet og ble erstattet av ny ungdomsskole i 2019.

Jeløy kapell ble bygget i 1963 og fungerte de første årene også som kirke.

Slik så Nedre torv ut før det ble bygget inn i kjøpesentrene; nå Amfisenteret

Refsnes boligområde ble bygget ut i 1960-årene.

Tidligere Moss sykehus ble utvidet og fikk et røntgenapparat på 1960-tallet. Bygningen ble revet i 1986.

På slutten av 1950-tallet fikk administrasjonen i Moss kommune bedre plass på daværende rådhus, Breidablikk.