Strandsitteren artikler

«Snippen» øverst i Klostergata

Mange eiendommer rundt omkring har fått navnet «Snippen». Den vi skal se nærmere på i denne artikkelen lå i krysset Klostergata/Høienhaldgata, med adresse Klostergata 37. Huset ble mye omtalt fordi det var så store trafikk-problemer her. ‘Snippen’ ble revet i 1964.

Av Arild Austad

På kartet ser vi eiendommen, midt på og lengst nederst, går ut som en snipp, derav navnet. Klostergata går nordover, og mot nord-vest går Høienhaldgata. Det umerkede området er del av Rygge kommune. Grensen mellom de to kommunene gikk der Klostergata sluttet, nederst på kartet.

Svenn «Kurven» Jensen
Det er ikke så mye å finne i avisene om selve huset eller beboerne. Mange har bodd her; i kortere eller lengre tid. To familier bodde her fra før krigen og til midt på 1960-tallet, da gården ble revet. De fleste var arbeidere. Skomaker Kristian Stensrød bodde i Dyrevn. 75 og drev skomakerverksted i Klostergata 37 fra 1936 til 1945. Han flyttet da over til Klostergata 35. En kjent kar fra Klostergata 37 i nyere tid er Svenn «Kurven» Jensen. Han var musikant, fotballspiller, gledesspreder og grønnrussformann i 1961. Han dro i gang det flotte orkesteret «Moss Storband».

Farlig trafikk-kryss
Det var mye trafikk her ved «Snippen». Moss Dagblad hadde 3. oktober 1961 omtale av krysset. «Farlig trafikk-kryss på Radet i Moss forsvinner. Kommunen eksproprierer «Snippen» i Klostergaten.» Avisen skrev at kommunen lenge hadde prøvd å få kjøpt Klostergaten 37, men det hadde ikke lykkes.
Moss Avis hadde 19. oktober 1960 et innlegg fra en som undertegnet artikkelen med bokstavene E.A.O.
«…Store biler som kommer opp Klostergaten og inn i Dyreveien, må svinge over i venstre kjørebane av Klostergaten, rundt ‘Snippen’ inn i venstre side av Høienhaldgaten, for så å kutte venstre hjørne av Dyreveien….»

Ekspropriering
Det var først i september 1962 at kommunen gjorde vedtak om ekspropriering. Men ennå gikk det mye tid før det hele kom i orden. Moss Avis hadde 4. mars 1964 en omtale av rivningen og forslag til forbedring av krysset:

«Det vil glede mange at man nu har begynt rivningen av Klostergaten 37, populært kalt ‘Snippen’. Denne uskjønne bygning med tilliggende falleferdige uthus vil snart være forsvunnet. Det er Vegvesenets folk som utfører nedrivningen. Når huset, som kommunen ervervet for ca. 50.000 kroner, er borte, vil man straks få bedre oversikt i trafikken. Senere vil det bli behov for en rundkjøring eller annet arrangement, som kan binde sammen de tre store trafikkårer Klostergaten, Ryggeveien og Dyreveien. Foreløpig fremkommer en trekantet plass. Mot bebyggelsen ned mot Klostergaten burde settes opp en hvitkalket mur med rød taksten på toppen, røde slyngroser og en liten skulptur eller et lite springvann foran. Radet er et sentralt punkt, og her kunne man for små midler få et smil i byens ansikt, et ‘Velkommen til Moss!’»
Det kom ikke opp noen vakker mur med velkomstskilt her. Og nå er jo grensen for Moss flyttet langt østover, ettersom Rygge er innlemmet i Moss kommune.


‘Snippen’ lå i krysset Klostergata/Høienhaldgata. Foto: Johan Rynnås 1962


På kartet ser vi eiendommen, midt på og lengst nederst, går ut som en snipp, derav navnet.


Slik ser det ut i dag der «Snippen» var plassert. Foto: Arild Austad.

Kilder:
Moss Avis
Moss Dagblad
Adressebok for Østfold
Johan Rynnås