Strandsitteren artikler

Glimt fra Henr.Gerners gate

GLIMT FRA HENR. GERNERS GATE
av Kjell Henriksen

Det nye folkebadet i Henr. Gerners gate 1 sto ferdig i november 1900 og kunne tas i bruk primo desember. Bygningen inneholdt bl.a. tre badekar, dampbad med liggeplass for seks personer (sitteplass for minst 20!), sirkeldusj, styrtdusj og sittedusj. I det hele var badet særdeles godt utstyrt, selv om det manglet en vekt for avlesning av kroppens tyngde i netto tilstand. På den annen side var kanskje det like bra...

 

Badet holdt åpent fra 1. september til 1. juni, og prisene var 1,25 kroner for 1. klasses badstubad, mens 2. klasses ditto kostet 75 øre. Badstuene var felles, likeså en prektig sirkeldusj. På 1. klasse fikk gjestene i tillegg sittedusj og stråledusj. Utover disse kunne de besøkende imidlertid benytte rimeligere varianter, slik en veiledning fra denne tiden forteller: «Naar Badstuen benyttes til dette billige (20 øre), men rensende og hærdende Bad, er dens Temperatur ca. 35 Grader, og paa Bænkene anbringes Baljer med varmt Vand; efterat man har skyllet sig over med det i baljerne værende Vand, sæber man sig ind og gnider sig med Alfa (Bade- tang)...hvorefter Afskylling og Afkjøling foregaar i Cirkelduschen, som dirigeres af Betjeningen; naar man er tilstrækelig afkjølet begiver man sig til Paaklædnings- rummet..."

Finansieringen av bygningen startet med en bevilgning fra Moss Brændevinssamlag allerede i 1890. Totalt hadde Samlaget gitt 17.000 kroner, mens Moss Sparebank hadde skjenket 5.000 kroner og i tillegg gitt et rentefritt lån på samme beløp over ti år. Videre hadde også enkeltpersoner tegnet aksjer i foretagendet. Totalt kostet badet rundt 32.000 kroner.

Det nye folkebadet gikk fra starten av med underskudd. Både Moss Sparbank og brennevinssamlaget måtte gi ytterligere tilskudd til driften; senere fikk badet også hjelp av andre, mens kommunen ga gratis lys og vann.

I 1920 overtok så kommunen både bygningen og ansvaret for drift av badeinnretningen i Henr. Gernersgate 1.

Allerede for mer enn hundre år siden kalte de innfødte dette området for "gamle Moss". Her ser man altså Gudegården (vel byens eldste bygning), Gernergården og gamle Chrystie-gården (Henr. Gerners gate 7). Sistnevnte er også kjent som "Kong Carl" og har bl.a. huset et klubbselskap, hotell, Folkets Hus, lokalavisen Moss Arbeiderblad (Moss Dagblad) og Galleri Brandstrup.

Gaten fikk sitt navn ved den første gatenavndåpen i 1882. Før det omfattet Storgaten også hele området som fikk navnet Henr. Gerners gate. Og det var da Henrich Gerner som oppførte dette herskapshuset i 1807. Bygget tilhørte Gernerfamilien helt til 1895 – det året firma Henr. Gerner & Søn måtte gjøre oppbud.